Antwort Jak se správně píše 8? Weitere Antworten – Jak se píše 8

Jak se správně píše 8?
Příloha:Číslovky (čeština)

číslo základní souborová
6 šest, půltucet šestery
7 sedm sedmery
8 osm osmery
9 devět devatery

Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme je zvlášť, např. dvacet jedna, dva tisíce dvě stě třicet jedna; dvacátý pátý, stý padesátý, tisící devítistý sedmdesátý čtvrtý. Dohromady se píšou složené číslovkové výrazy typu pětadvacet, devětadevadesát; pětadvacátý, stopadesátý, devítistý apod.Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme každé slovo zvlášť, např. dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, dva tisíce dvě stě třicet jedna, jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm; dvacátý pátý, stý padesátý, čtyřstý sedmdesátý osmý, tisící devítistý padesátý šestý.

Jak se píše 7 : 7 (číslo)

← 6 7 8 →
Celé číslo 7 sedm
Rozklad prvočíslo
Dělitelé 1, 7
Římskými číslicemi VII

Jak napsat 15ti

Právě v psaní základních číslovek dělá chybu mnoho lidí. Chyba přitom spočívá v použití číslice a přidání koncovky. Špatně je i tvar s pomlčkou a přidáním koncovky, např. 25ti, 15-ti atd.

Jak se ptáme na číslovky : Podle druhu je dále ještě rozlišujeme na číslovky:

  • základní – ptáme se kolik, tři závodníci,
  • řadové – ptáme se kolikátý, první závodník,
  • druhové – ptáme se kolikero, šestery běžecké boty,
  • násobné – ptáme se kolikrát, třikrát vyhrát závody.

Devět je přirozené číslo, které následuje po číslu osm a předchází číslu deset. Římská číslice je IX, dříve taktéž VIIII.

Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán. Poznámka: v případě psaní čísla s jednotkou, např. 10 kg banánů, je vhodné mezi číslo a jednotku místo obyčejné mezery vkládat mezeru nezlomitelnou (   ): „10 kg“ dá výsledek „10 kg“.

Jak se píše 10

Řadovou číslovku vytvoříte prostě tak, že za základní číslici napíšete tečku. ⭐ Tak málo stačí, aby se z deset (10) stalo desátý (10.). A samozřejmě také desátá, desáté, desátého, desátému, desátou, desátém, desátým. Když si nebudete jistí, vzpomeňte si, jak píšete datum.Použití ti nebo -ti je vždy špatně!

Tudíž chci-li říci „osmnácti“, musím zapsat „18“ plus jakési „ti“ nebo „-ti“. Člověka zde svírá nevědomost a intuitivně se domnívá, že mluvu musí kopírovat i přesný zápis „18ti letý“.Například slovo „desetiletý" lze napsat jako „10letý"(nikoliv však 10ti letý, což by doslova znamenalo desetitiletý). Stejně tak například „do deseti minut" lze zapsat jako „do 10 minut“ (nikoliv do 10ti minut).

Právě v psaní základních číslovek dělá chybu mnoho lidí. Chyba přitom spočívá v použití číslice a přidání koncovky. Špatně je i tvar s pomlčkou a přidáním koncovky, např. 25ti, 15-ti atd.

Za jakou číslovkou se píše : Za číslovkou základní (na otázku kolik) tečku nepíšeme (3 kamarádi, v 8 hodin ráno) Za číslovkou řadovou (na otázku kolikátý) tečku píšeme (5. ročník, na 13.

Jak se píše 17 leté : Ta tedy nebyla „17tiletá“, ani „17 letá“, nedejbože „17ti letá“. Nejpřirozenější zápis je samozřejmě „sedmnáctiletá“. I whisky, třeba. A 15letá je též pitelná.

Jak psát 14ti

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Protože pětiletý je jedno slovo, tak jediný správný zápis je tento: 5letý.Ta tedy nebyla „17tiletá“, ani „17 letá“, nedejbože „17ti letá“. Nejpřirozenější zápis je samozřejmě „sedmnáctiletá“. I whisky, třeba. A 15letá je též pitelná.

Jak psát 30 let : 1820–⁠1829, 1920–⁠1929, 2020–⁠2029. Třicátá léta jsou 1830–⁠1839, 1930–⁠1939, 2030–⁠2039 atd.