Antwort Odkud pochází Arabové? Weitere Antworten – Odkud přišli Arabové

Odkud pochází Arabové?
Počátky islámu jsou spojeny s působením arabského proroka Mohameda († 632) na Arabském poloostrově. Klíčová událost je tzv. hidžra roku 622, kdy Mohamed se svými přívrženci přesídlil z Mekky do Medíny.Vynikali v matematice, astronomii, zeměpise, filozofii (překládali Aristotela) a v lékařství (uskutečňovali i smělé operace). Nejznámějším arabským učencem byl nejspíše Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná, kterého Evropané znali spíše pod pseudonymem Avicenna.Trojice monoteistických náboženství (tedy judaismus, křesťanství a islám) věří v jednoho Boha, který se označuje různě, například jako Hospodin, Jahve nebo Alláh. Vždycky se ale jedná o tutéž osobu stvořitele a počátečního hybatele všeho bytí. Slovo Alláh je arabským ekvivalentem slova Bůh.

Kdo je zakladatelem islámu : Zakladatel islámu byl na začátku 7. století arabský obchodník Mohamed, kterého muslimové považují za posledního proroka. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který společně se sunnou (Mohamedovy činy a slova) považují za základní prameny islámu.

Co jsou to Arabové

Arabové jsou etnická skupina semitského původu rozšířená především v severní Africe a na Blízkém východě. Celková populace Arabů čítá kolem 440–450 milionů lidí. U některých skupin je příslušnost k Arabům sporná (libanonští maronité, Súdánci atd.)

Co vymysleli Arabové : Číslice, které dnes používáme, známe pod názvem arabské. Správnější by ale bylo říkat jim číslice, které nám představili Arabové. Jejich původ je totiž třeba hledat jinde – v indické kultuře, v období přelomu letopočtu. Tento systém se dostal do Evropy v 9.

Pro Araby je totiž smlouvání přirozený způsob jednání, který mají v krvi. Nezřídka klamou svým vzezřením, oblečeni do tradičního oděvu a tvářící se někdy jako neznalí věci. Zpravidla ovládají světové jazyky a znají psychologii evropského partnera. Řada z nich absolvovala ve světě prestižní univerzity.

Takbír (تَكْبِير) je arabský název pro frázi Allāhu Akbar (الله أكبر). Obvykle se překládá jako „Bůh je veliký“ nebo „Bůh je největší“. Jedná se o běžný arabský výraz, používaný jak jako neformální vyjádření, tak jako formální deklarace islámské víry.

Co nemuzou muslimové

Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovaţuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masoţravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Muslimské dobytí Španělska
Trvání 711–718
Místo Pyrenejský poloostrov
Výsledek drtivé vítězství Umajjovců zničení Vizigótského království počátek reconquisty
Změny území muslimské dobytí většiny Pyrenejského poloostrova kromě Asturie, vznik Al-Andalusu

Islám sjednotil arabské kmeny. Jeho šíření vedlo v 7. století ke vzniku jednotné arabské říše zvané chalífát. Mohamed se stal jejím prvním vládcem (chalífou).

V 7. století vzniklo na Arabském poloostrově nové náboženství – islám. Jeho zakladatelem je prorok Muhammad, posvátná kniha se nazývá korán. Šíření islámu vedlo ke sjednocení arabských kmenů a vytvoření arabské říše (chalífátu), která sahala až k Atlantskému oceánu na Pyrenejský poloostrov.

Jak vznikly arabské číslice : Jejich původ je totiž třeba hledat jinde – v indické kultuře, v období přelomu letopočtu. Tento systém se dostal do Evropy v 9. století díky arabským matematikům a astronomům (odtud označení „arabské číslice“), kteří jej používali pro jeho jednoduchost při řešení i složitých matematických úloh.

Co jedí muslimové : Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovažuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masožravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Co znamená slovo šíbr

Šíbr je hovorové označení pro střešní okno automobilu, které je oproti standardnímu střešnímu oknu kromě klasického vyklopení schopno kompletního zasunutí do konstrukce střechy mezi její vnitřní a vnější panel. Šíbr je termín, který se vžil z poněkud zgermanizovaného výrazu schieber.

Alhamdulillah means 'praise be to God' in Arabic.Vepřové se zkrátka v islámských zemí nejí, protože je považováno za nečisté.

Proč nejíst vepřové maso : smrtelně nebezpečný svalovec (Trichinella). V této souvislosti rovněž připomínáme, že je zakázána konzumace také masožravých savců (kteří mají drápy a špičáky) a dravých ptáků. V době, kdy umíme řadu parazitárních infekcí léčit, opět vystupuje další důvod, jako např. dietetická nevhodnost vepřového masa.