Antwort Který vodič se nesmí jistit? Weitere Antworten – Jaký proud teče nulovým vodičem

Který vodič se nesmí jistit?
Jejich součet (jak se můžeme přesvědčit výpočtem nebo i na výše uvedeném obrázku) je v každém okamžiku rovný nule. V nulovém vodiči v takovém případě protéká nulový proud (jinými slovy – nulovým vodičem neprotéká žádný proud).Vodiče PEN

Pro mechanickou pevnost nesmí být jeho průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. V normě je doplněna národní poznámka: „Při volbě průřezu vodiče hlavního pospojování je třeba zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hlavní pospojování jeho funkci.V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu že: průřezy vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 Cu nebo 10mm2 Al.

Co je to vodič PE : Termín nulovací vodič je od té doby nahrazen mezinárodním označením a termínem PEN (Protective Earthing and Neutral conductor, tj. vodič ochranného uzemnění a zároveň nulový), kde písmena PE označují ochrannou funkci tohoto vodiče, písmeno N funkci pracovního – středního, lépe řečeno nulového, popř. neutrálního vodiče.

Na co je nulový vodič

Nulový vodič slouží jako bezpečná cesta pro návrat elektrického proudu v případě zemní poruchy. V případě, že dojde k poruše a dojde ke kontaktu mezi horkým vodičem a nulovým vodičem, umožňuje nulový vodič průtok proudu, což minimalizuje riziko elektrického úrazu nebo požáru.

Co zabíjí proud nebo napětí : Shrnutí: Při úrazu elektrickým proudem zabíjí proud. Jeho velikost závisí na napětí a odporu, který je v zapojeném obvodu.

jistič 25A Pro nějaké "normální" podmínky a délku cca do 50m bude kabel CYKY 5Cx 6 dostatečný.

Standartní hodnoty izolovaných kabelů při okolní teplotě +30°C

Průřez jádra [mm²] Skupina 1 Skupina 2
max. [A] jištění [A]
2,5 20 20
4 25 25
6 33 35

Jaký průřez kabelu na 16a

Průřez 1,5 mm2 je určen pro proudy až 16 A, tedy příkon 3680 W. Hodnoty maximálního proudu, případně příkonu musejí být uvedeny na každé vidlici a zásuvce. Při jejich překročení hrozí přehřátí prodlužovacího přívodu a požár.Nulový vodič, také známý jako neutrální vodič, představuje specifický druh vodiče v elektrických sítích. Jeho klíčovou funkcí je uzavírat elektrický obvod a vytvářet cestu pro návrat elektrického proudu z elektrických spotřebičů zpět do elektrické sítě.síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně); síť TN-C-S je síť TN, jejíž první část je provedena jako síť TN-C a druhá část od bodu rozdělení jako síť TN-S.

Nejlepší vodivost mezi čistými kovy má stříbro, na druhém místě je měď, na třetím zlato, pak hliník.

Na co je Nulák : Je to pracovní vodič, ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká „nulák“. Tento vodič musí mít nejmenší průřez 10mm2 u mědi a 16mm2 u hliníku.

Co je modrý vodič : Fázový (černý, hnědý, šedý) a střední vodič (modrý) je určen k vedení proudu. Kdykoliv se na nich může vyskytnout nebezpečné napětí, proto jsou považovány za "živé" vodiče.

Jaký proud tě zabije

6 až 15 mA – způsobuje tetanickou křeč, člověk se nemůže uvolnit. 25 mA – tetanická křeč dýchacího svalstva. 60 mA – chvění srdeční komory (fibrilace), přechodná zástava srdce. nad 80 mA – zpravidla trvalá zástava srdce.

Aby došlo k srdeční arytmii, musí srdcem několik milisekund procházet silný elektrický proud (fatální může být 30 mA u střídavého proudu a 300-500 mA u stejnosměrného proudu). Pokud je elektrický proud opravdu vysoký, může být i napětí okolo 50 voltů smrtelné, záleží ovšem i na frekvenci.Kulatý kabel pro pevné rozvody, nejčastěji používaný pro zásuvkové okruhy jištěné 1-fázovým 16A jističem (PL7-B16/1). Použití je možné v zemi, uložené v chránící trubce, ve volném prostředí nebo ve zdi. Kabel CYKY nesmí být mechanicky namáhán.

Jaký průřez vodiče na 25A : Průřez (průměr) vodičů dle proudu

Do 40°C Uložení vodičů v lištách nebo trubkách (A)
1,78 mm 2,5 mm2 18 A
2,26 mm 4 mm2 25 A
2,76 mm 6 mm2 32 A
3,57 mm 10 mm2 44 A