Antwort Kolik se Splaci v insolvenci? Weitere Antworten – Kolik se musí splatit při insolvenci

Kolik se Splaci v insolvenci?
V současné době platí, že dlužník musí být schopen uhradit měsíčně alespoň 2 178 Kč. V této částce je obsažena i odměna a uhrazení výdajů insolvenčního správce. To v praxi znamená, že musí mít příjem vyšší než 14 883 Kč (tedy součet minimální splátky dluhu a pevně stanoveného nezabavitelného minima).Nezabavitelná částka na osobu povinného se vypočítává jako úhrn 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelné částky na manžela i nezabavitelné částky na vyživované osoby (děti) se vypočítávají jako 1/4 ze základní nezabavitelné částky. Letos to je 3 176 Kč na každou vyživovanou osobu.Podmínky insolvence

Aby mohl dlužník požádat o zahájení insolvenčního řízení, musí podle insolvenčního zákona splňovat tři podmínky: dluží dvěma nebo více věřitelům naráz, jeho nezaplacené závazky jsou více než 30 dní po splatnosti, není schopen své závazky splácet ze skutečně objektivních důvodů.

Kolik bere insolvencni správce :

od 0 do 100 mil. Kč 33000 Kč
od 250 mil. Kč do 500 mil. Kč 166000 Kč
od 500 mil. Kč do 750 mil. Kč 249000 Kč
od 750 mil. Kč do 1 mld. Kč 332000 Kč
nad 1 mld. Kč 415000 Kč.

Co musím splnit pro insolvenci

Základní podmínku úpadku budete splňovat v případě, že: máte 2 a více věřitelů (dlužíte například více bankám, nebankovním společnostem, pojišťovnám apod.) alespoň 2 dluhy jsou po splatnosti minimálně 30 dnů dluhy nejste schopni plnit.

Kolik stojí oddlužení : Cena oddlužení zahrnuje odměnu za sepsání a podání návrhu a odměnu insolvenčního správce za dobu splácení. Cena insolvence je cca 70 000,- Kč včetně DPH za dobu splácení 5 let. V případě oddlužení manželů bude cena osobního bankrotu kolem 100 000,- s DPH za stejnou dobu.

Začátkem 2024 stále platí v insolvenci maximální lhůta splácení pět let. Vypracování insolvence se aktuálně řeší přes advokáta, notáře či insolvenčního správce. V případě potřeby je možné obrátit se na akreditované osoby. Osobní bankrot určitě není pro každého a jeho cena může být až 70 000,- Kč u jednotlivce.

Nesmíte např. zatajovat hodnotný majetek či příjmy, úmyslně poškozovat své věřitele, páchat trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy apod. Pokud se obáváte, že tuto podmínku nesplňujete, nevzdávejte nic předem a nejdříve se s námi poraďte. Věříme, že i tak pro Vás najdeme řešení!

Jak pozadat o oddlužení

Když chcete vstoupit do oddlužení, nejdříve podáte k soudu tzv. insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Takový návrh může sám sepsat jen ten, kdo má vysokoškolské právní nebo ekonomické vzdělání. Začněte proto tím, že si vyberete, s kým návrh sepíšete.Nedělat v insolvenci nové dluhy. Nezatajovat žádné příjmy. Být v kontaktu s insolvenčním správcem a poskytovat mu součinnost. Hlásit veškeré změny svých poměrů soudu a insolvenčnímu správci.Nesmíte např. zatajovat hodnotný majetek či příjmy, úmyslně poškozovat své věřitele, páchat trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy apod. Pokud se obáváte, že tuto podmínku nesplňujete, nevzdávejte nic předem a nejdříve se s námi poraďte. Věříme, že i tak pro Vás najdeme řešení!

Odpověď: Neplacení dluhů není trestným činem. Pokud dlužník nesplácí své dluhy, faktury nebo směnky, automaticky to neznamená, že se dopustil trestného činu. Pokud se tedy jedná o běžné občanskoprávní spory, vězení Vám nehrozí.

Jak dlouho budu v insolvenci : 60 měsíců. Kratší doba je možná v případě, že uhradíte 100 % svých závazků, včetně odměny insolvenčního správce. Je možná také varianta oddlužení ve 3 letech za podmínky úhrady 60 % závazků. 3letá délka trvání platí rovněž pro starobní důchodce nebo invalidní důchodce II.

Kdy bude insolvence na 3 roky : V roce 2019 nám přinesla novela zákona zkrácení insolvence na 3 roky pro invalidní důchodce ve druhém a třetím stupni, starobní důchodce a pro všechny osoby, kteří dokáží uhradit za tuto dobu více jak 60 % ze svých dluhů. V roce 2023 přišel návrh ze strany Ministerstva spravedlnosti ke zkrácení této lhůty.

Kdy je třeba splnit dluh u něhož není splatnost ujednána ani jinak stanovena

Nebyla-li splatnost dluhu určena dohodou či stanovena právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu, lze o splnění dluhu dlužníka požádat kdykoliv. Dlužník je v takovém případě povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o jeho splnění věřitelem požádán (splatnost je určena výzvou věřitele).

Pokud se Vám stane, že nebude mít dostatek finančních prostředků na splácení půjčky, je dobré se okamžitě spojit s bankou, kde dlužíte, a situaci začít neprodleně řešit. V takovém případě můžete počítat se vstřícností banky, která se bude snažit najít spolu s Vámi nejschůdnější řešení.Dlužník je povinen vynaložit veškeré úsilí (které po něm lze spravedlivě požadovat), aby splatil co největší část svých závazků. Pokud se nepodaří splatit ani 30 procent dluhů, bude na konci období soud vždy posuzovat, jestli dlužník vynaložil veškeré úsilí.

Po jaké době je dluh promlčen : Obecná promlčecí doba dluhu činí 3 roky.

Promlčecí lhůta u dluhu se zastaví, pokud věřitel v promlčecí době uplatní své právo u soudu nebo jiného orgánu veřejné moci (v průběhu soudního řízení promlčecí lhůta neběží a právo se nepromlčí). Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu než stanoví zákon.