Antwort V jakém formátu podat přehled na VZP? Weitere Antworten – Jak podat přehled VZP elektronicky

V jakém formátu podat přehled na VZP?
Jestliže máte registraci pro administrativní portál VZP Point, můžete podat Přehled OSVČ on-line jeho prostřednictvím. V navigaci vyberete možnost NOVÉ PODÁNÍ, kliknete na „Přehled o výši daňového základu OSVČ“ a tlačítko „Vyplnit formulář“. Formulář vyplníte během pár minut.Pokud jste doposud zasílali přehled na adresu pobočky VZP, zašlete ho laskavě na novou centrální adresu: VZP ČR, P.O. BOX 111, 586 11 Jihlava. Vyplněný tiskopis můžete také odeslat prostřednictvím datové schránky (i48ae3q).Pokud máte datovou schránku, můžete tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podat prostřednictvím ePortálu ČSSZ (pro vyplnění není vyžadováno přihlášení), kde je k dispozici interaktivní tiskopis, který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v požadovaném formátu xml, který vyhovuje specifikaci …

Jak podat přehled OSVČ : Nejjednodušším způsobem vyplnění a podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je využití interaktivního formuláře dostupného na ePortálu ČSSZ. Interaktivní formulář lze použít a vytisknout i bez nutnosti následného zaslání prostřednictvím ePortálu ČSSZ (i jen pro vlastní potřebu).

V jakém formátu odeslat přehled VZP

Požadavky na elektronická podání

V případě, že přiloženým souborem je formulář typu Hromadné oznámení zaměstnavatele, Evidenční list zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele nebo Přehled OSVČ, doporučujeme použít dokument ve formátu PDF, a to s ohledem na jeho další zpracování.

Jak podat daňové přiznání elektronicky : Nejprve je potřeba se přihlásit do datové schránky na portálu mojedatovaschranka.cz. Po přihlášení klikněte na Napsat zprávu a vyberete příslušný finanční úřad, vyplníte předmět datové (např. Podání daňového přiznání za rok 2022).

Vložení souborů do přílohy z disku

 1. V sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko NAHRAJTE Z POČÍTAČE (nebo NAHRAJTE ZE SLOŽKY).
 2. Otevře se systémový dialog pro volbu souborů – vyberte v něm soubor, který chcete k datové zprávě připojit.
 3. Potvrzením volby se specifikace souboru přenese do sekce PŘÍLOHY.


S datovou schránkou nebo elektronickým podpisem můžete přehled podat i v elektronicky čitelném formátu (typicky PDF), a to prostřednictvím e-podatelny nebo datové schránky příslušné OSSZ. Ve zbytku případů vás čeká osobní návštěva úřadu.

V jakém formátu podat přehled OSVČ na VZP

V případě, že přiloženým souborem je formulář typu Hromadné oznámení zaměstnavatele, Evidenční list zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele nebo Přehled OSVČ, doporučujeme použít dokument ve formátu PDF, a to s ohledem na jeho další zpracování.do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo. na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob lze podat:

 • prostřednictvím datové schránky ve formátu XML.
 • V aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) v portálu MOJE daně.
 • V aplikaci Online finanční úřad (DIS+) v portálu MOJE daně.


vložte předmětné podání jako E-přílohu a zvolte možnost „Uložení k odeslání do Datové schránky“. Podání odesílané prostřednictvím Datové schránky není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podpisem.

Jaké formáty lze posílat datovou schránkou : Jako písemnost lze připojit soubory ve formátech podle těchto přípon – ASICE, ASICS, CER, CRT, CSV, DER, DOC, DOCX, DBF, DGN, DWG, EDI, FO, GIF, GFS, GML, HEIC, HEIF, HTM, HTML, ISDOC, ISDOCX, JFIF, JPEG, JPG, JSON, MP2, MP3, MP4, M4A, M4P, M4V, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPG, ODP, ODS, ODT, P7B, P7C, P7F, P7M, P7S, PDF, PK7, …

Jak připojit soubor v datové schránce : Vkládání souborů do Úložiště

Soubory lze do Úložiště vkládat různými způsoby – buď přímo v prostředí okna Úložiště souborů, nebo z okna Detail zprávy otevřeného pro datovou zprávu ze seznamu zpráv. Po stisku tlačítka NAHRÁT SOUBOR se otevře stránka s parametry vkládaného souboru.

Jak podat přehled OSSZ elektronicky

Přehled je možné podat následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete ve formátu xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ tzv.
 2. přehled v čitelném formátu (např.
 3. vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ,


Nejjednodušším způsobem, jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je využít interaktivní formulář dostupnýna ePortálu ČSSZ. Interaktivní formulář lze použít a vytisknout také pro vlastní potřebu, bez nutnosti následného odeslání prostřednictvím ePortálu ČSSZ.Přehled je možné podat následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete ve formátu xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ tzv.
 2. přehled v čitelném formátu (např.
 3. vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ,

Jak podat daňové přiznání v XML : Pro vytvoření požadovaného XML souboru lze využít elektronické formuláře aplikace EPO. Popis a strukturu jednotlivých XML souborů zveřejňuje Finanční správa ČR v dokumentaci na stránkách portálu MOJE daně. Podrobné informace o doručování prostřednictvím Datové schránky naleznete v části „Datové schránky".