Antwort Kolik koní prida turbo? Weitere Antworten – Kolik výkonu prida turbo

Kolik koní prida turbo?
Dmychadlo se otáčí velmi rychle – 10 000 až 300 000 ot./min. v závislosti na velikosti, hmotnosti rotujících částí, nárůstu tlaku a konstrukci turbodmychadla.Obecně má na životnost turbodmychadla vliv několik faktorů. Turbu například nesvědčí krátké trasy, nebo časté studené starty. Pokud však dopřáváte vozu standardní údržbu, mělo by turbo vydržet víc než 200 tisíc kilometrů. Problémy s turbem nejsou většinou náhlé, ale projevují se postupně – hlavně zvukem.Turbodmychadlo pracuje za extrémních teplot, v jeho jádru dosahují i u silničních vozů teploty až k 900 °C (zážehové motory), a zatímco běžný civilní motor dosahuje maximálních otáček typicky kolem 6000 za minutu, turbo se běžně točí o několik řádů rychleji (100 – 150 000 ot./min.).

Jak dlouho se má chladit turbo : Honeywell, největší výrobce turbodmychadel na světě, říká, že postačí 30 sekund chlazení, aby teplota dmychadla klesla na únosnou mez. Tato doba se ale bude různit podle toho, jestli máte turbodmychadlo chlazené i chladicí kapalinou či nikoliv, jak starý je váš turbomotor a jak rychle či ostře jste jeli, mimo jiné.

Jak zvýšit výkon turba

Pokud hodláte zvýšit výkon motoru výměnou turba, je nutné nárůstu množství vzduchu přizpůsobit také množství paliva. To můžete ovlivnit dvěma způsoby. Za prvé délkou vstřiku a za druhé velikostí trysek. Takto vypadá kit pro dodatečnou montáž kompresoru na atmosférický motor.

V kolika otáčkách zabírá turbo : To záleží na motoru. U velkých tahačů zabírá turbo už od cca 1000 ot/min, u našeho Opla až kolem 1300 ot/min. Jinak turbodmychadlo se točí pořád, ale až od určitých otáček je cítit citelný nárůst výkonu. A jestli myslíš jak rychle se turbodmychadlo otáčí, tak to může být od 100 000 ot/min až po 300 000 ot/min.

Příznaky poškozeného turbodmychadla jsou:

 1. Ztráta výkonu.
 2. Pomalejší a hlasitější akcelerace.
 3. Potíže s dosažením vyšších rychlostí
 4. Modrošedý kouř z výfuku.
 5. Rozsvítí se kontrolka motoru.


V automobilovém průmyslu se většinou používají turbodmychadla zvyšující tlak maximálně o 0,8 barů, i když jsou dosažitelné vyšší tlaky. Typické turbodmychadlo vzhledem ke své konstrukci začne zvyšovat tlak teprve od 2500 otáček motoru za minutu (1800 u turbodieselových motorů).

Co se stane když odejde turbo

Vůz ztratí výkon, a to obvykle za doprovodu rozsvícení kontrolky motoru, případě se rovnou aktivuje nouzový režim. Nemusí to být nutně turbo a pokud ano, tak nemusí být definitivně rozbité. Pokud po vypnutí motoru a opětovném nastartování vůz táhne jako předtím, tak je paleta možných závad větší a turbem to asi nebude.Pro ochlazení, resp. dochlazení turbodmychadla po rychlé jízdě, je třeba nechat motor běžet na volnoběh, a to minimálně 30 s až 1 minutu. V období downsizingu se výrobci automobilů navíc nijak zvláště nechlubí tím, že jejich „malé“ motory jsou na dopingu.Nastartovat a nechat běžet motor na volnoběžné otáčky několik minut a zároveň kontrolovat těsnost všech spojů. Po delší jízdě je vhodné po zastavení nechat běžet motor na volnoběh alespoň po dobu jedné minuty, předejdete tak předčasnému ukončení životnosti Vašeho turbodmychadla.

Typickým projevem závady turbodmychadla je zvýšená kouřivost (šedomodrý dým), která je způsobena průnikem oleje z prostoru ložiskové skříně turbodmychadla do turbínové skříně (kde shoří na karbon se spalinami) a dmychadlové skříně (a z ní do intercooleru) a odtud je strháván proudem vzduchu do spalovacího prostoru, kde …

Jak dlouho vydrží Repasované turbo : Repas turba trvá zpravidla 1-3 dny. Záleží na konkrétním typu turbodmychadla. Repasované turbodmychadlo od nás je kvalitou rovno novému turbu a repas turbo od nás vydrží až 500 000 Km. Vydrží opravdu nájezd až půl milionu kilometrů.

Jak se projeví závada turba : Typickým projevem této závady je náhlá ztráta výkonu (zpravidla při akceleraci), pokles otáček a „spadnutí“ motoru do nouzového režimu. To sice odstraníte vypnutím klíčku zapalování, ale tato závada se náhodně opakuje a může být v silničním provozu příčinou velmi kritických situací.

Jak se pozna že odchazi turbo

Zvuky z motoru – Pokud slyšíte zvuky, které vycházejí z oblasti motoru, může to být důsledek problému s turbodmychadlem. Tyto zvuky mohou být popsány jako syčení, vrzání nebo šplouchání. Zpomalení vozu – Pokud se váš vůz zpomaluje a nejezdí tak rychle jako dříve, může to být způsobeno sníženým výkonem turbodmychadla.

Základem pro dlouhý život turbodmychadla jsou tak pravidelné výměny motorového oleje (ideálně každých 15 000 km nebo jednou ročně). Pokud byste olej v motoru neměnili, ztratil by časem své mazací schopnosti a turbodmychadlo by se mohlo zadřít. Neméně důležité je i dochlazování motoru po jízdě.POZOR: Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, víčko nádržky chladicí kapaliny nesnímejte. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne.

Jak se pozná že odešlo turbo : JAK POZNAT, ŽE ODCHÁZÍ TURBO

 1. Hlučnost. Pokud turbo začíná vydávat nelibé zvuky či dělá hluk, může jít o příčinu vůle hřídele, na které jsou turbínové a kompresorové lopatky.
 2. Pískání
 3. Kolísající otáčky.
 4. Mechanické poškození
 5. Axiální vůle.
 6. Poškození od nasátých nečistot.