Antwort Kdy je možné brousit anhydrit? Weitere Antworten – Kdy lze Zatizit anhydrit

Kdy je možné brousit anhydrit?
Prvních 48 hodin po pokládce anhydritové podlahy je bezpodmínečně nutné zabránit přímému slunečnímu záření na plochu právě položené podlahy, vzniku průvanu a teplotám nad 30°C. Po uplynutí této doby je žádoucí zahájit intenzivní větrání.Vzhledem k tomu, že anhydrit se brousí mnohem lépe než beton, tak stačí na stržení šlemu i hrubý brusný smirkový papír. Nejlépe je použít plechový, nebo kamenný kotouč.Při dodržování větrání lze na anhydritovou podlahu pokládat podlahovou krytinu po 3–6 týdnech. Pro parotěsné a dřevěné podlahové krytiny musí být zbytková vlhkost lité podlahy do 0,5 %, v případě topného potěru do 0,3 % a pro paropropustné krytiny do 1 %.

Jakou Tloustku anhydritu : Únosnost podlah není normovaná hodnota – obecně se bere únosnost podlah v obytná zástavbě cca 300kg/m2. Nosnot anhydritové podlahy je ovlivněna i podkladem – zpravidla polystyrenem 10-25 cm. Já doporučuji obecně tloušťku anhydritové podlahy v síle 45 mm (v souvislé vrstvě, tedy nad podlahové topení).

Jak urychlit vysoušení podlahy

Nejrychlejší vysoušení je ohřát vzduch v objektu třetí den po vylití anhydritové podlahy a nárazově vyvětrat. To opakovat co nejčastěji. Pokud je v podlaze podlahové topení, začněte topit po 7 dnech od vylití anhydritové podlahy.

Co dělat po vylití anhydritu : Anhydritová podlaha je od vylití po 48 hodinách pochozí. Po tuto dubu musí být prostor uzavřený a bez průvanu. Teplota objektu nesmí překročit + 30 stupňů a klesnout pod + 3 stupně po dobu 5 dnů. V závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí má anhydritová podlaha 3-5 den 25 % své pevnosti.

Anhydritová vrstva je dostatečná o tloušťce 40 milimetrů běžně se pokládá i tenčí vrstva (35 mm). Není také zapotřebí anhydritovou podlahu vyplňovat ocelovými armaturami. Anhydritové podlahy ale nejsou vhodné do prostor, ve kterých je počítáno s permanentní vysokou vlhkostí.

Jakákoliv anhydritová podlaha, na kterou se má lepit podlahová kritina jako dřevo, PVC, vinyl, CV, korek, marmoleum, linoleum a pod .. se MUSÍ a zopakuji MUSÍ odbrousit vrchní vrstva – vyplavená krásná "hladká hmota" , která vypadá jako sádra.

Jaká je minimální tloušťka anhydritu

Beton vyžaduje tloušťku cca v rozmezí 50 až 60 milimetrů. Anhydritová vrstva je dostatečná o tloušťce 40 milimetrů běžně se pokládá i tenčí vrstva (35 mm). Není také zapotřebí anhydritovou podlahu vyplňovat ocelovými armaturami.Důležité jsou též tepelné vlastnosti obou materiálů

Tepelná vodivost anhydritových podlah je o cca 20% vyšší než u betonu. Betonová podlaha však oproti tomu dosahuje vyšší akumulace tepla a tedy i setrvačnosti udržení tepla, což je důležité právě pro podlahové vytápění, ale i jakýkoli jiný způsob vytápění bytu.

Tloušťka vyrovnávacího potěru Doporučený čas schnutí
< 4 cm 1 týden na cm
5 cm 6 týdnů
6 cm 8 týdnů
> 6 cm + 4 týdny na každý cm navíc


Intenzivní větrání provádíme po 48 hodinách od vylití anhydritové podlahy, přičemž způsob větrání volíme podle teploty – když je teplota vyšší, cca nad 25 °C, necháme stavbu přirozeně vysychat, tzn. stačí plně otevřít okna. Při teplotním rozmezí od cca 10 °C do 25 °C je dobré použít vysoušeče vzduchu.

Kdy zacit topit po vylití anhydritu : Anhydritová podlaha je zpravidla do 48 hodin od vylití pochozí. Dobu tuhnutí anhydritu ovlivňuje zejména tloušťka, okolní teplota a typ anhydritu (CA30 tuhne rychleji než CA20). Stavbu je možné začít větrat už po 48 hodinách od vylití anhydritu.

Co je lepší anhydrit nebo beton : Důležité jsou též tepelné vlastnosti obou materiálů

Tepelná vodivost anhydritových podlah je o cca 20% vyšší než u betonu. Betonová podlaha však oproti tomu dosahuje vyšší akumulace tepla a tedy i setrvačnosti udržení tepla, což je důležité právě pro podlahové vytápění, ale i jakýkoli jiný způsob vytápění bytu.

Co je lepsi anhydrit nebo beton

Důležité jsou též tepelné vlastnosti obou materiálů Tepelná vodivost anhydritových podlah je o cca 20% vyšší než u betonu. Betonová podlaha však oproti tomu dosahuje vyšší akumulace tepla a tedy i setrvačnosti udržení tepla, což je důležité právě pro podlahové vytápění, ale i jakýkoli jiný způsob vytápění bytu.

Traduje se, že betonové podlahy na bázi cementu schnou rychleji než ty anhydritové – omyl . Rozdíl je v tom, že podlahy cementové mohou mít v době aplikace finální krytiny větší procento zbytkové vlhkosti než podlahy anhydritové.Betonová podlaha je o 30 až 40% levnější než anhydritová. U anhydritu je navíc třeba použít při pokládce finální podlahové krytiny speciální, drahá lepidla.

Kdy lze brousit beton : Betonové podlahy jsou na tom s vysycháním podobně jako lité, proto se také musí po zaschnutí brousit. Beton se brousí do hloubky 1-2 mm. Broušením je možné vyrovnat i malé nerovnosti betonových podlah. Pokud je nutná větší oprava, předchází broušení ještě frézování podlahy.