Antwort Kde jsou jističe v paneláku? Weitere Antworten – Kde najít hlavní jistič v paneláku

Kde jsou jističe v paneláku?
Najděte elektrickou rozvodovou skříňku, kde jsou jističe umístěny a podívejte se dovnitř, nejlépe se svítilnou. Pod každým jističem by mělo být uvedeno, pro který okruh slouží. Pokud u nich nic uvedeno není, nepanikařte. Všechny jističe by v tuto chvíli měly mířit směrem nahoru, pouze ten hlavní jistič dolů.Hlavní jistič je vypínač, který najdeme před elektroměrem, a který omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě.Nahození jističe

Podíváme se do elektrické rozvodové skříňky, kde jsou umístěny jističe. Pod každým by mělo být uvedeno, pro který slouží okruh. I kdyby však nebylo, všechny jističe míří v tu chvíli směrem nahoru, jen ten zmíněný dolů. Uchopíme jej a zatáhneme po směru ostatních jističů.

Jak poznat hlavní jistič : Nejjednodušším způsobem je nahlédnout do vyúčtování za elektřinu, hodnota jističe je na něm uvedena. Pokud se například stěhujete do nového bytu a předešlé faktury nemáte k dispozici, je pro vás nejsnazší způsob zavolat na zákaznickou infolinku.

Kde je přívod do jističe

Připojení jističe:

Přívodní vodič fáze (černý, hnědý, šedý) přišroubujeme na vstupní svorku jističe. Pokud není uvedeno od výrobce jinak, je jedno jestli se jedná o vrchní či spodní kontakt. Na výstupní svorku jističe připojíme vodič jenž vede ke spotřebiči.

Jak zjistit vadný jistič : Hager si pro vás připravil několik indicií, které vám pomohou odhalit problémy s jističi.

  1. Jistič nejde „nahodit“
  2. Jistič se příliš zahřívá
  3. Jistič zapáchá spáleninou.
  4. Jistič je viditelně poškozen.
  5. Jistič je starý

K odečtu spotřeby slouží elektroměr, tedy přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Najdete ho v elektroměrových rozvaděčích na každém odběrném místě.

Vypínací charakteristiky jističů se dle mezinárodních norem označují písmeny B, C, D, K a Z. Tato písmena zjednodušeně řečeno definují, za jakou dobu daný jistič vypne během nadproudu a zkratu.

Jak zjistím že je vadný jistič

Hager si pro vás připravil několik indicií, které vám pomohou odhalit problémy s jističi.

  1. Jistič nejde „nahodit“
  2. Jistič se příliš zahřívá
  3. Jistič zapáchá spáleninou.
  4. Jistič je viditelně poškozen.
  5. Jistič je starý

Zatímco v bytech, kde topíte a ohříváte vodu jinak než elektřinou, si často vystačíte s jističem 1×25 A, v rodinných domech jsou častěji používané hlavní jističe o velikosti 3×20 A nebo 3×25 A.Připojení jističe:

Přívodní vodič fáze (černý, hnědý, šedý) přišroubujeme na vstupní svorku jističe. Pokud není uvedeno od výrobce jinak, je jedno jestli se jedná o vrchní či spodní kontakt. Na výstupní svorku jističe připojíme vodič jenž vede ke spotřebiči. Dokončíme zapojení např.

Protože se jističe zásuvkových a světelných obvodů používají standardně jako jističe vedení a ne k jištění připojovaných spotřebičů, stanovuje se hodnota dle průřezu (a uložení) jištěného kabelu. V běžné instalaci RD se proto ke kabelu 3Cx1,5 ke světlům dává B10, k dvaapůlce pro zásuvky pak B16.

Kdy vyměnit jistič : Kdy vyměnit jistič Vyměnit jistič je nutné, pokud je porušena jeho funkčnost nebo pokud už nedokáže spolehlivě reagovat na přetížení či zkrat. Příznaky, které vám naznačí, že je čas na výměnu jističe, mohou zahrnovat opakované vypadávání elektrického proudu, praskání nebo vyhoření jističe a také fyzické poškození.

Kolik stojí výměna jističů : Samotná výměna vyjde na zhruba tři tisíce korun. Dalších zhruba 1000 korun zaplatíte elektrikáři za to, že vám přijde domů změřit, jak velký jistič potřebujete.

Kde v bytě najdu elektroměr

Elektroměr je přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Najdete jej v elektroměrových rozvaděčích na odběrném místě. Hodnotíme dle něj spotřebovanou elektřinu a následné vyúčtování. Číselníky vedle sebe – vlevo vysoký tarif (označený I.), vpravo nízký tarif (označený II.)

Číslo elektroměru naleznete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”). Číslo elektroměru se skládá ze zkratky PRE a kódu obsahujícího písmena a číslice.Do bytů a menších chat, kde se elektřinou neohřívá voda, netopí se a nevaří, si pravděpodobně vystačíte s nejslabším a nejlevnějším jističem 1 x 25 A. Do rodinných domů a větších chalup volte silnější jistič s hodnotami 3 x 20 A. V případě, že si v nich elektřinou i topíte, sáhněte po jističi o velikosti 3 x 25 A.

Kolik wattů na 16A jistič : Takto si lze snadno vypočítat, že jistič 16A, který se v domácnosti nejčastěji používá pro zásuvkové okruhy, je dimenzován pro max. příkon 3680 W a jistič 10A pro osvětlení pro max. příkon 2300 W.