Antwort Jak se píše 6ti? Weitere Antworten – Jak se píše 6 ti

Jak se píše 6ti?
Pokud skloňujete číslice, rozhodně k nim nepatří žádná koncovka – toto je velmi častý nešvar, který najdeme snad ve všech textech s číslicemi. Nikdy tedy nepíšeme 6-ti, 5ti, 8-mi ani 30ti.Základní ani řadové číslovky v textu zapsané číslicí nemají žádné přílepky v podobě ti, -ti, -ctý (5ti stran, 17-ti let, 9-tá kniha) apod. Při návštěvě sklepa jsme vypili 50% pálenku. Při návštěvě sklepa jsme vypili 50 % pálenky.O číslovkách to platí dvojnásob. V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak se píše 12 ti : Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑ a ‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod …

Jak psát 10 ti

Zásadně nikdy nepíšeme koncové -ti a -mi (například: „10-ti stupňové pivo“) – číslo zapsané číslicí nikdy neskloňujeme v textu, skloňujeme je až při čtení na základě kontextu (správně je tedy „10° pivo“).

Jak psát 20 ti : Výrazy složené z číslice a jména se píší dohromady a bez přípony -ti: dvacetiletý jako 20letý, nikoliv 20ti letý, 20-ti letý apod. Pozor na zápis procent. V českém textu rozlišujte 18 % (osmnáct procent) a 18% (osmnáctiprocentní).

Když skloňujete číslice, nikdy k nim nepřidávejte žádnou koncovku. Nepište tedy 6-ti, 7mi, ani 50ti. Správně napíšete před 20 minutami, 5 minutami a tak dále.

Použití ti nebo -ti je vždy špatně!

Tudíž chci-li říci „osmnácti“, musím zapsat „18“ plus jakési „ti“ nebo „-ti“. Člověka zde svírá nevědomost a intuitivně se domnívá, že mluvu musí kopírovat i přesný zápis „18ti letý“.

Jak se píše 3 měsíční

tříměsíční: pravidla českého pravopisu.