Antwort Jak se píše 15 denní? Weitere Antworten – Jak se píše 14 ti denní

Jak se píše 15 denní?
Násobné číslovky píšeme dohromady, např. 20krát (dvacetkrát). Stejně tak se píše dohromady 20letý, 16bitový, 14denní atd.Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán. Poznámka: v případě psaní čísla s jednotkou, např. 10 kg banánů, je vhodné mezi číslo a jednotku místo obyčejné mezery vkládat mezeru nezlomitelnou (   ): „10 kg“ dá výsledek „10 kg“.Čísla jsou na webu o něco viditelnější, než číselná informace psaná slovy. Zákazník si s nimi dobře rozumí – snadno si pod nimi něco představí a má tendenci jim důvěřovat. Nepíšeme 30-ti denní, ani 100 násobně, ale 30denní a 100násobně, nebo samozřejmě třicetidenní a stonásobně.

Jak se píše 10ti denní : 10letý/10ti letý aneb perlička českého pravopisu

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Jak se píše 14 dní

Jde o častou chybu, ale už jednou pro vždy: jedině „do 14 dnů“. Nebo je možné napsat číslici slovem, tedy „do čtrnácti dnů“.

Jak napsat 14ti : 14 %. Zápis bez mezery – tedy 14% – má význam čtrnáctiprocentní, nebo také 14procentní. Občas se setkáváme s textovými zápisy 14-ti procentní nebo 14ti-procentní. Oba jsou chybné.

Ta tedy nebyla „17tiletá“, ani „17 letá“, nedejbože „17ti letá“. Nejpřirozenější zápis je samozřejmě „sedmnáctiletá“. I whisky, třeba. A 15letá je též pitelná.

Všechny tyto jednoslovné výrazy je nutno psát bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části. V tomto smyslu je tedy čeština úsporná, protože při čtení zápisu „18letý“ automaticky čteme vše správně, tedy intuitivně vyslovíme „osmnáctiletý“.

Jak se píše 5 denní

Koncové ‑ti a ‑mi nepíšeme ani u základních číslovek: pro děti od 10 let, za účasti 58 % oprávněných voličů, od 5 do 8 h, nikoli *od 5‑ti do 8‑mi h ani *od 5ti do 8mi h.Běžně se totiž ke značce dopisuje koncovka, která tam vůbec, ale vůbec nepatří: třeba bez 50ti procent, do 50ti kilo místo správných bez či do 50 procent a podobně.Opravdu do „14-ti“ Ale ne, takhle se číslovky nepíšou. Jde o častou chybu, ale už jednou pro vždy: jedině „do 14 dnů“.

Slovo „viz“ se píše vždy bez tečky – není to zkratka, nýbrž rozkazovací způsob slova vidět. Například slovo „desetiletý" lze napsat jako „10letý"(nikoliv však 10ti letý, což by doslova znamenalo desetitiletý). Stejně tak například „do deseti minut" lze zapsat jako „do 10 minut“ (nikoliv do 10ti minut).

Jak napsat 5letý : Protože pětiletý je jedno slovo, tak jediný správný zápis je tento: 5letý.

Jak se píše 12 ti : Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑ a ‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod …

Jak napsat 18 letý

Všechny tyto jednoslovné výrazy je nutno psát bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části. V tomto smyslu je tedy čeština úsporná, protože při čtení zápisu „18letý“ automaticky čteme vše správně, tedy intuitivně vyslovíme „osmnáctiletý“.

Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let). Pozor! Pokud za číslovkou následuje přídavné jméno, píšeme je bez mezery, ale ve spojení s podstatným jménem je mezera: 18letý, ale od 18 let.Vytváří-li totiž číslovka s počítaným předmětem dohromady přídavné jméno, je nutné psát toto adjektivum dohromady (tedy např. 18letý, 20kilometrový, ale také 3denní a 6denní).

Jak se píše 24 : Příloha:Číslovky (čeština)

číslo základní řadová
24 čtyřiadvacet, dvacet čtyři čtyřiadvacátý, dvacátý čtvrtý
25 pětadvacet, dvacet pět pětadvacátý, dvacátý pátý
26 šestadvacet, dvacet šest šestadvacátý, dvacátý šestý
27 sedmadvacet, dvacet sedm sedmadvacátý, dvacátý sedmý