Antwort Jak přihlásit dítě k OZP? Weitere Antworten – Jak nahlásit dítě na pojišťovnu

Jak přihlásit dítě k OZP?
Narození dítěte je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen zdravotní pojišťovně oznámit, a to nejlépe prostřednictvím online formuláře přihlášky, popřípadě vyplněním tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce.Formulář Přihláška pojištěnce, který je k dispozici na každém pracovišti VZP ČR, dále také na internetových stránkách www.vzp.cz. On-line formulář je na https://moje.vzp.cz/prihlaska-novorozence/zadost. Zákonný zástupce je povinen přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny do osmi dnů ode dne narození (zákon č.Registraci je nutno provést pro každou zúčastněnou zdravotní pojišťovnu zvlášť. Připojení k Portálu je možné na https://portal.ozp.cz. Obdobný postup platí i pro každou z ostatních zúčastněných zdravotních pojišťoven. Na Portále stiskněte tlačítko "Přihlásit".

Jak přihlásit dítě do moje VZP : Informovat zdravotní pojišťovnu můžete i datovou schránkou – i48ae3q. Přihlásit miminko lze také zasláním vyplněné a podepsané přihlášky (formulář Přihláška pojištěnce) a kopie rodného listu dítěte poštou na adresu VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11, Jihlava. Přihlášení můžete vyřídit také osobně na kterékoli pobočce VZP.

Kdy nahlásit jméno dítěte

Nahlášení dítěte po narození

Narození dítěte se musí do tří dnů oznámit na úřadě. Tomuto úřadu se říká matrika. Obvykle to zařídí porodnice. Narození dítěte se oznámí na matrice ve městě, kde se dítě narodilo.

Kdy registrovat novorozence na pojišťovnu : Novorozence přihlaste do 8 dnů po jeho narození u té zdravotní pojišťovny, u které je v den porodu pojištěna jeho matka.

po porodu

 1. Vybrat jméno dítěte a zařídit mu rodný list.
 2. Zažádat o otcovskou.
 3. Nahlásit dítě zdravotní pojišťovně
 4. Zažádat o rodičovský příspěvek.
 5. Zjistit, jak přihlásit dítě k platbě za komunální odpad.
 6. Zažádat o porodné
 7. Zažádat o přídavek na dítě


Od rodného listu, zdravotní pojišťovny až po vyřízení dávek, na které máte po porodu nárok.

 1. Rodný list pro novorozence.
 2. Přihlášení miminka na zdravotní pojišťovnu.
 3. Přihlášení dítěte k platbě za komunální odpad.
 4. Oznámení narození dítěte zaměstnavateli.
 5. Nástup na otcovskou dovolenou.
 6. Oznámení narození dítěte správci bytu.

Jak přidat dítě do Vitakarty OZP

Žádost o zřízení přístupu do VITAKARTY podává zákonný zástupce mladého pojištěnce. Souhlasí tak s tím, aby zastupovaný pojištěnec (jeho dítě) samostatně využíval v plném rozsahu vybrané funkce VITAKARTY 15+. Jde zejména o nahlížení do vykázané péče, úpravu identifikačních údajů nebo využívání nabídky benefitů.Novorozence přihlaste do 8 dnů po jeho narození u té zdravotní pojišťovny, u které je v den porodu pojištěna jeho matka. Pokud matka není v den porodu pojištěna u žádné zdravotní pojišťovny v ČR, je možné miminko přihlásit ke zdravotní pojišťovně, u které je v den porodu pojištěn jeho otec.V případě, že jste prováděli registraci on-line a nyní jste obdrželi doporučenou zásilku s Aktivačním klíčem, stačí se jen přihlásit vašimi přihlašovacími údaji (e-mailem a heslem) do Moje VZP a hned po přihlášení se vám zobrazí políčka pro vepsání Aktivačního klíče. Po jeho potvrzení můžete s aplikací začít pracovat.

na Klientském portálu VoZP v záložce „Nastavení – Správa mobilních zařízení“ povolte toto zařízení v mobilním telefonu v mobilní aplikaci přes tlačítko „Přihlášení“ zadejte uživatelské jméno shodné s uživatelským jménem pro Klientský portál VoZP a heslo (při prvním spuštění aplikace je nutné si heslo zvolit).

Co je potřeba zařídit před narozením dítěte : Před porodem vás čeká jen pár úkonů, které je potřeba držet na paměti.

 1. 1) Zaregistrovat se v porodnici.
 2. 2) Vyberte si pediatra.
 3. 3) Mateřská nebo rodičovský příspěvek.
 4. 4) Dotazník o jménu dítěte.
 5. 5) Přiznání otcovství – pokud nejste vdaná
 6. 6) Změna trvalého pobytu – chcete-li.
 7. 7) Porodní plán – chcete-li.
 8. 1) Porodné

Kdy nahlasit miminko na matriku : Narození dítěte se musí do tří dnů oznámit na úřadě. Tomuto úřadu se říká matrika.

Co je potřeba udělat po narození dítěte

po porodu

 1. Vybrat jméno dítěte a zařídit mu rodný list.
 2. Zažádat o otcovskou.
 3. Nahlásit dítě zdravotní pojišťovně
 4. Zažádat o rodičovský příspěvek.
 5. Zjistit, jak přihlásit dítě k platbě za komunální odpad.
 6. Zažádat o porodné
 7. Zažádat o přídavek na dítě


Po porodu miminka je třeba se telefonicky ohlásit praktickému lékaři pro děti a dorost a domluvit si s ním převzetí miminka do péče, ideálně do 2 dnů od propuštění z porodnice. Převzetí do péče může proběhnout formou návštěvy lékaře doma u novorozence nebo v ordinaci.Nahlášení dítěte po narození

Narození dítěte se musí do tří dnů oznámit na úřadě. Tomuto úřadu se říká matrika.

Co sebou na matriku po porodu : Po porodu:

 1. zajít na místně příslušnou matriku (dle místa narození ne bydliště) pro rodný list dítěte (nutno s sebou mít OP obou rodičů, může i jeden rodič),
 2. je nutné doručit zaměstnavateli kopii rodného listu dítěte – a to i zaměstnavateli otce (pro uplatnění slevy na dani),