Antwort Jak vypadá Středočeský znak? Weitere Antworten – Jak vypadá znak Ústeckého kraje

Jak vypadá Středočeský znak?
Heraldický popis znaku – Znak Ústeckého kraje má tuto podobu: Červeno-modře čtvrcený štít. V prvním poli český lev. Ve druhém poli vyrůstá z modré vlnité paty se třemi stříbrnými vlnitými břevny do zeleného trojvrší stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi stínkami, s prolomenou branou a zdviženou zlatou mříží.ZNAK Jihomoravského kraje

Modro-červeně čtvrcený štít, v prvním poli moravská orlice, ve druhém poli stříbrné břevno pod stříbrným temenem, ve třetím poli zlatý vinný hrozen s listem a úponkem, ve čtvrtém poli zlato-červeně šachovaná korunovaná orlice se zlatou zbrojí.V horním vlajícím poli dva svislé pruhy bílý a modrý, uprostřed růže, červená v bílém a žlutá v modrém poli, se semeníkem opačných barev a zelenými kališními lístky. Dolní vlající pole červené s bílou kvádrovanou hradbou se třemi věžemi, prostřední větší, se žlutými střechami a makovicemi.

Jak vypadá znak Královéhradeckého kraje : Znak Královéhradeckého kraje je tvořen čtvrceným francouzským štítem, v prvním a čtvrtém poli znaku je český lev, ve druhém, modrém, je zlaté unciální písmeno „G“ a ve třetím, také modrém, je zlatá koruna. Podobnost spočívá v tom, že všechny znaky mají francouzský štít, jsou čtvrcené a obsahují zemské symboly.

Jak vypadá znak Plzeňského kraje

Znak. Oficiální popis: „Červeno-zeleně čtvrcený štít, v prvním poli český lev, ve druhém poli doleva vykračující zlatý dvouhrbý velbloud, ve třetím poli stříbrné a zlaté břevno a ve čtvrtém poli stříbrná románská rotunda s apsidou a zlatým křížkem.

Co znamená Jihočeský znak : Symbolicky zobrazuje zelené lesy a přírodní bohatství kraje obecně. Zlatá polovina kůlu připomíná Zlatou stezku, zatím co jeho stříbrná polovina symbolizuje zde pramenící řeku Vltavu, která tvoří vodní páteř území kraje. V červeném čtvrtém poli je umístěn českobudějovický městský znak symbolizující krajské město.

Písmeno G symbolizuje sídelní město kraje a je symbolem Hradce Králové již od středověkých dob. Nachází se ve znaku města, kde jej v předních tlapách drží český lev.

V dolním žerďovém modrém poli na zeleném trávníku, širokém jednu osminu šířky pole, bílý kůň v poskoku se žlutým sedlem a červenou pokrývkou provázený za hlavou žlutou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. V horním vlajícím modrém poli moravská orlice.

Co je typické pro jižní Čechy

Nedotčená příroda, svěží vzduch a hlavně voda v mnoha podobách: to jsou jižní Čechy. Nepřeberná nabídka aktivit pro malé i velké návštěvníky zahrnuje vodácké výlety i odpočinek u pověstných jihočeských přehrad či v lázních, výlovy rybníků, plavby na vorech, rybolov nebo výlety po trasách a cyklostezkách podél řek.Čtvrcený štít, v prvním červeném poli český lev, ve druhém stříbrno-modře polceném poli červeno-zlatě polcená růže se semeníkem opačných barev a zelenými kališními lístky, ve třetím zeleném polit zlato-stříbrně polcený kůl, ve čtvrtém červeném poli stříbrná kvádrovaná hradba se třemi věžemi, prostřední větší, se …Štítonoši znaku jsou dva čeští zlatě korunovaní stříbrní dvouocasí lvi stojící na lipových ratolestech. Na nich je zavěšena červená stuha s latinským heslem PRAGA CAPUT REI PUBLICAE, česky: PRAHA HLAVA REPUBLIKY.

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historické země České republiky – první Čechy, druhé Moravu, třetí Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém červeném poli proto vidíme stříbrného dvouocasého lva ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Co musíte vidět v jižních Čechách : 10 důvodů, proč navštívit Jižní Čechy

  • Český Krumlov. Klenotem Jihočeského kraje je turisty milovaný Český Krumlov.
  • Zámek Červená Lhota.
  • Zámek a ZOO Hluboká nad Vltavou.
  • Budějovický Budvar.
  • Stezka korunami stromů Lipno.
  • Holašovice.
  • Třeboňské rybníky.
  • Česká Kanada.

Čím je zajímavý Jihočeský kraj : V Jihočeském kraji se budete cítit jako v pohádce: jsou tu stovky krásných rybníků a starobylá města plná života, středověké hrady a kostely, zasněné renesanční zámky, kláštery i bělostné štíty selských statků. Pokud máte rádi selské baroko, nemůžete je minout bez povšimnutí.

Proč máme dvouocasého lva

První nepochybný doklad existence stříbrného dvouocasého lva v červeném poli tak pochází až z roku 1247, kdy jej jako své erbovní znamení přijal z titulu markraběte moravského Přemysl Otakar II. Mnozí historici se domnívají, že tento symbol používal jako spoluvládce svého otce, krále Václava I.

Velký znak hlavního města Prahy je tvořen červeným štítem se zlatou hradební zdí se stříbrným cimbuřím a otevřenou branou s vytaženou zlatou mříží. Z otevřené brány vystupuje stříbrné ozbrojené rámě držící stříbrný meč. Za hradbami jsou tři zlaté věže postavené z kvádrů.VLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKY

Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

Co je vyobrazeno na malem statnim znaku : Pro bankovky, doklady, či jiné případy použití státního znaku též může být jejich konkrétní podoba stanovena zvláštními právními předpisy. Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.