Antwort Jak napsat tři tečky? Weitere Antworten – Jak správně psát 3 tečky

Jak napsat tři tečky?
Tři tečky (výpustka)

Pro tři tečky (výpustka, trojtečka) se používá jeden znak (v MS Word klávesová zkratka CTRL + tečka, jinak ALT + 0133) nikoli tři tečky.Tři tečky (…) –⁠⁠⁠⁠ též „výpustka“ či „trojtečka“ (jedná se totiž o jeden znak, nikoli tři samostatné tečky) –⁠⁠⁠⁠ obecně označují vynechání určité části textu, přerývanou nebo nedokončenou řeč.Pokud je v textu vynecháno slovo nebo větší část citátu, nahradí se třemi tečkami (podle níže uvedených pravidel). Je-li vynechán celý odstavec, nahradí se třemi tečkami v hranatých závorkách umístěných na samostatném řádku: „Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Jak se dělá výčet : Jednotlivým položkám výčtu obvykle předchází uvozovací část ukončená dvojtečkou (viz Dvojtečka). Následuje‑li po dvojtečce větný celek, je možné jej začít jak malým, tak velkým počátečním písmenem. Následuje‑li celek nevětný, píšeme zpravidla písmeno malé, např. Člověk má pět smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat.

Jak napsat tři tečky na klávesnici

Výpustku (tři tečky) zapíšeme pomocí ASCII kódu: stiskneme a podržíme tl. levý ALT a na numerické klávesnici namačkáme čísla 0, 1, 3, 3, následně klávesu levý ALT pustíme a zobrazí se výpustka = …

Kdy se píšou tři tečky : Trojtečka se často používá na konci věty nebo v místě odmlčení pro vyznačení aposiopese, nedokončené myšlenky; v takovém významu se neodděluje od předchozího textu mezerou (např. „Jestli si to nepřečteš, tak…“). Mezera se píše při použití v neúplných výčtech (např. „jedna, dva, tři, …, pět, …

Tři tečky (výpustka)

Znamenají pokračování výčtu nebo nahrazují vynechaný text.

Zlomek tři čtvrtiny: Alt + 0190 (nebo ¾)

Neváhejte ani minutu a napište mi!

Jak napsat dvě třetiny

Hlavní pojmy. Každý zápis zlomku je založen na části celku (například polovina jako 1⁄2, tři čtvrtiny jako 3⁄4, dvě třetiny jako 2⁄3).Když už víte, jak napsat na druhou, podobným způsobem můžete napsat i třetí mocninu. Stačí s přepnutou anglickou klávesnicí držet levý Alt a na numerickém bloku vyťukat číslo 0179.Když chceme vypočítat jednu třetinu, musíme celek rozdělit na 3 části. To znamená, že dělíme třemi.

Použití horního nebo dolního indexu pomocí klávesových zkratek. Vyberte požadovaný text nebo číslo. Horní index naformátujete tak, že současně stisknete klávesy CTRL, SHIFT a znaménko plus (+). Dolní index naformátujete tak, že současně stisknete klávesy CTRL a rovnítko (=).

Kolik je tři tretiny : Třetina může být: zlomek – 1/3. poměrná část celku – přibližně 33,33 % hrací doba jedné části zápasu v některých kolektivních sportech (např.

Jak vypočítat 2 třetiny : 18 bonbónů rozdělují po třech, počítají také 18 : 3 = 6 – tedy rozdělí celek na 6 stejných částí a jedna část je teď jednou šestinou celku. Dále vypočítáme dvě třetiny: 12 . 2 = 24. Dvě třetiny z 36 je 24.

Jak napsat na klavesnici Horní index

Pokud chcete text zobrazit mírně nad úrovní (horní index) nebo pod úrovní (dolní index) běžného textu, můžete použít klávesové zkratky.

  1. Vyberte požadovaný text nebo číslo.
  2. V případě horního indexu současně stiskněte. , Shift a znaménko plus (+). U dolního indexu současně stiskněte. a znaménko rovná se (=).


Indexy máme dva a to horní a dolní. Tlačítka s velkým X a malou dvojkou dole nebo nahoře jsou tlačítka indexů a najdeme je opět ve skupině Písmo. Pokud potřebujeme napsat index, zmáčkneme jedno z těchto tlačítek a napíšeme náš text.umime.to/FVP

10 % = jedna desetina
25 % = jedna čtvrtina
33 % = jedna třetina
50 % = jedna polovina
75 % = tři čtvrtiny

Jak napsat Horní index 3 : Použití horního nebo dolního indexu pomocí klávesových zkratek. Vyberte požadovaný text nebo číslo. Horní index naformátujete tak, že současně stisknete klávesy CTRL, SHIFT a znaménko plus (+). Dolní index naformátujete tak, že současně stisknete klávesy CTRL a rovnítko (=).