Antwort Jak napsat poslední rozloučení? Weitere Antworten – Jak zakoncit smutecni řeč

Jak napsat poslední rozloučení?
Ve smuteční řeči by měl být zapojen i Váš vztah k zesnulému a Vaše pocity z jeho skonu. Přibližte, jaký typ vztahu jste měli a zmiňte, proč Vám tu bude nejvíce chybět. Není špatně ani zmínit nějakou krátkou vtipnou historku, kterou jste s ním zažili nebo do řeči zakomponujte „hlášku“, kterou zesnulý často říkával.Věcně by smuteční oznámení mělo obsahovat minimálně základní informace jako jméno a příjmení zesnulé/ho, datum úmrtí a údaje o posledním rozloučení (formu, datum, čas a místo).Poslední rozloučení se zpravidla koná ve smuteční síni krematoria, ale může proběhnout i v kostele nebo kapli. Urna s popelem se později předává příbuzným a ukládá se nejčastěji v hrobech, kolumbáriích, urnových sklípcích, nebo se může i rozprášit. Urnu můžete uložit i u sebe doma.

Co se říká na smutecni Hostine : Smuteční nebo pohřební hostina, tryzna, kar a někdy dokonce trachta nebo trachtace. Co to je Všechny tyto názvy mají stejný význam – označují rozloučení se zesnulým, které probíhá po smutečním obřadu za doprovodu pití a jídla.

Co říct na pohřbu

V přímém kontaktu, například na pohřbu, je mnohdy nejvýmluvnější tiché podání pravice a jemný úklon. Važte slova, dvojice „Upřímnou soustrast“, eventuálně rozvitá věta „Přijměte moji (naši) upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku“ nebo „Upřímnou soustrast, cítím(e) s vámi“ plně postačují.

Kolik stojí smutecni hostina : V Česku, kde ročně zemře okolo 100 tisíc lidí, funguje více než 400 pohřebních ústavů, které vám zajistí širokou paletu služeb od převozu těla až po vypravení pohřbu a uspořádání smuteční hostiny. Průměrná cena za jeden pohřeb vás vyjde na částku 10 – 15 tisíc korun.

Písemná kondolence

 • ✔ "Přijměte mou upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku."
 • ✔ "Kdo žije v srdcích svých milých, není nikdy mrtev."
 • ✔ "Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích."
 • ✔ "Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který s Vámi v tuto bolestnou chvíli cítíme."
 • ✔ "Dovolte, abych Vám vyjádřil upřímnou soustrast"


Podání ruky a slova „Upřímnou soustrast“ nebo „Je mi to líto“ smutného člověka neurazí a nepohorší. Dáváme mu tak najevo, že jsme jeho ztrátu zaznamenali, že jej vnímáme jako pozůstalého a že s ním soucítíme. Otevíráme tím také prostor pro další hovor, neděláme tabu ze smrti a ztráty.

Jak dlouho trva posledni rozlouceni

Obvykle obřad trvá 20-30 minut.Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Pokud si zesnulý přál mít pohřeb, měli bychom mu jej vypravit do 96 hodin od oznámení úmrtí a současně umožnit uctění památky také ostatním příbuzným a osobám blízkým.Písemná kondolence

 1. ✔ "Přijměte mou upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku."
 2. ✔ "Kdo žije v srdcích svých milých, není nikdy mrtev."
 3. ✔ "Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích."
 4. ✔ "Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který s Vámi v tuto bolestnou chvíli cítíme."
 5. ✔ "Dovolte, abych Vám vyjádřil upřímnou soustrast"


Smuteční kytice na hrob

Tyto smuteční vazby jsou určeny k umístění na hrob na závěr obřadu. Často se kytice skládají s trvanlivějších druhů rostlin a případně i z umělých květin. Položením kytice na hrob vyjádřujeme smutek a soustrast. Tyto vazby zdobí hrob ještě několik týdnů po pohřbu.

Co neříkat pozůstalým : V takovém případě je nejvhodnější říct: „Je mi to líto, přijměte, prosím, moji upřímnou soustrast. „Pozor, soustrast nepřejeme, ale vyjadřujeme,“ připomíná lektor etikety velmi často používané a nevhodné slovní spojení ‚přeju upřímnou soustrast', které je poněkud nesmyslné, když se nad ním zamyslíme.

Kolik je popela z lidského těla : A kolik zůstane po kremaci z celého lidského těla Zhruba tři kilogramy popela. Tedy přesněji o trochu méně, neboť zlomek tvoří spálená rakev.

Kdo platí za pohřeb

Náklady pohřbu a opatření pohřebiště se hradí z pozůstalosti. Pokud pozůstalost nestačí ke krytí nákladů pohřbu, jaký si zesnulý přál, musí být pohřben alespoň důstojným způsobem podle místních zvyklostí. Postup při úmrtí stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Vzory kondolenční SMS

 1. Moc na Vás myslíme.
 2. Jsme v této těžké chvíli v duchu s Vámi.
 3. Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit.
 4. V této bolestné chvíli přijměte, prosím, projev naší soustrasti, porozumění a útěchy.
 5. Upřímnou a hlubokou soustrast k odchodu našeho milovaného Pavla.

Existují různé způsoby, jak tuto účast můžete vyjádřit. Nejčastějším způsobem je jednoduchý pevný stisk ruky doprovázený několika slovy, kterými bývá „upřímnou soustrast“ nebo „přijměte mou upřímnou soustrast“. Nezapomeňte, že upřímná soustrast se nikdy nepřeje!

Co se děje s tělem v rakvi : Spalovací pece

Rakev s tělem se zpopelňuje při teplotě 1150 °C (1423 K, 2102 °F). Během kremace shoří velká část těla (obzvláště orgány a jiná měkká tkáň). Pozůstatky žehu tvoří asi pět procent původní hmotnosti těla a popel rakve. Kosti jsou zcela zpopelněny.