Antwort Jak je silný český pas? Weitere Antworten – Který pas je nejlepší

Jak je silný český pas?
Česko si od loňska polepšilo o dvě místa v žebříčku a pět zemí. Nejsilnější pasy mají Japonci a Singapurci. Bez víz mohou vycestovat do 180 zemí. Naopak nejhůře dopadl Afghánistán, jehož obyvatelé mohou bezvízově vycestovat do pouhých 24 zemí, Iráčané do 27 a Syřané do 28.Cena cestovního pasu se odvíjí od lhůty pro vydání cestovního pasu. Cena poplatku v roce 2024 se pohybuje od 600 Kč do 6 000 Kč za expresní vydání.Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Kolik Čechů má pas : Diplomatický pas mají čtyři tisíce Čechů.

Jaký je nejsilnější pas

Singapurský cestovní pas je nejsilnější na světě, jeho držitelé mohou bez víza vycestovat do 192 destinací. Pětimilionová země tak odsunula z pomyslné špičky Japonsko, které si první místo drželo dlouhých pět let. Česko zaujalo pozici pátou, vychází ze zjištění pasového indexu britské společnosti Henley & Partners.

Kdo má nejsilnější pas : Nejsilnější pas má podle indexu Singapur, nejslabší pasy mají obyvatelé Afghánistánu. Henley Passport Index nabízí seznam všech 199 světových pasů hodnocených podle počtu destinací, které mohou jejich držitelé navštívit, aniž by si předem museli zajistit vízum.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého jste podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který jste uvedl při podání žádosti. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne pouze u Ministerstva vnitra.

Za cestovní pas hotový do 24 hodin pracovního dne:

zaplatíte dohromady 6000 Kč (pokud budete žádat na obecním úřadě a vyzvedávat na Ministerstvu vnitra, zaplatíte při podání žádosti 4000 Kč a při vyzvednutí pasu 2000 Kč)

Kdy je pas neplatný

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny (nesprávným údajem je i údaj o jménu a příjmení cizince, pokud došlo k jejich změně např. v souvislosti se sňatkem), fotografie v dokladu neodpovídá skutečné podobě držitele, nebo. držitel tohoto dokladu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.Kolik budete platit

Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč. Tyto správní poplatky zaplatíte při podání žádosti. Za převzetí cestovního pasu zaplatíte správní poplatek 100 Kč, pokud převezmete cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než jste podal žádost o jeho vydání.Kde řešit a co budete potřebovat

O cestovní pas ve zkrácené lhůtě můžete zažádat pouze osobně, a to: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, NEBO. u Ministerstva vnitra, a to na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4.

Jako občan EU máte právo svobodně cestovat ve 27 členských státech EU, jakož i na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku (tyto státy nejsou členy EU, ale jsou členy schengenského prostoru ) s platným cestovním pasem nebo průkazem totožnosti (občanským průkazem). Váš cestovní doklad musí být platný v den cesty.

Kolik stojí vydání nového pasu : Kolik budete platit

Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč. Tyto správní poplatky zaplatíte při podání žádosti. Za převzetí cestovního pasu zaplatíte správní poplatek 100 Kč, pokud převezmete cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než jste podal žádost o jeho vydání.

Jak dlouho trvá udělat nový pas : Cena pasu

LHŮTA PRO VYDÁNÍ/ ŽADATEL 30 dnů 5 dnů
Dospělý 600 Kč 3 000 Kč
Dítě do 15 let 100 Kč 1 000 Kč

26. 6. 2023

Jak dlouho musí být Platny pas před odletem

Většina států světa při udělování víz nebo při vstupní hraniční kontroloe požaduje, aby doba platnosti pasu cizince přesahovala plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců. Do těchto zemí nelze cestovat s pasy bez strojově čitelných údajů, které se vydávají s dobou platnosti na 6 měsíců.

Propadlý pas

Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.Sankce. Pokud držitel neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy, dopustí se přestupku, za který lze podle zákona o cestovních dokladech uložit pokutu do 10 000 Kč.

Co potřebuji při výměně pasu : Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).