Antwort Jak dlouho trvá odeslání přes datovou schránku? Weitere Antworten – Jak poznám že byla datová zpráva doručena

Jak dlouho trvá odeslání přes datovou schránku?
Informace v seznamu odeslaných zásilek

Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do příslušné schránky. Údaj Doručeno říká, kdy byla zpráva doručena, tedy převzata adresátem, který se přihlásil ke své datové schránce. Ve sloupci je uveden den, kdy byla zpráva doručena.Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.Opět platí, že podání je učiněno teprve tehdy, až úřadu dojde. Zákon přitom nestanoví, kdy je datová zpráva úřadu doručena. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (5) je „podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci“.

Jak dlouho je zpráva v datové schránce : Každý nový uživatel datové schránky má možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě 20 zpráv bez jakýchkoliv závazků. Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce zdarma.

Jak zjistím že mi přišla zpráva do datové schránky

Informace v seznamu přijatých datových zpráv

Pokud je v pravém sloupci v seznamu přijatých datových zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy Vám byla datová zpráva dodána do schránky (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do schránky.

Jak se dozvím že mi byla zřízena datová schránka : Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.

Zpráva se považuje za doručenou okamžikem, kdy se uživatel s oprávněním číst zprávu přihlásí k datové schránce (tedy ještě aniž by datovou zprávu otevřel). Pokud se tak nestane, je zpráva považována za doručenou desátým dnem po dodání zprávy do datové schránky (tzv.

V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, může požádat o jejich zneplatnění a vydání nových. Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek.

Kdy je zásilka považována za doručenou

2 DŘ , daňového řádu, který fikci doručení upravuje následovně: "Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl".Při konverzi dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru do listinné podoby může být dokument v datové zprávě nebo datovém souboru uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT převeden do listinné podoby.K čemu lze také využít datovou schránku

  • žádost o vydání občanského průkazu.
  • žádost o vydání voličského průkazu.
  • podání daňového přiznání
  • vyúčtování záloh zdravotního pojištění za OSVČ
  • zaslání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně i ČSSZ.
  • informace a potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti.


V rámci datové schránky máte informaci, kdy se zpráva dostala do datové schránky příjemce. Opět po deseti dnech je zpráva považována za doručenou. Bez ohledu na to zda ji příjemce četl nebo ne.

Jak získat přihlašovací údaje k datové schránce : Přístupové údaje jsou zasílány:

  1. do Datové schránky fyzické osoby nebo.
  2. poštou na adresu Pověřené osoby nebo Administrátora, kterou zadala oprávněná osoba při zadávání žádosti o zřízení účtu Pověřené osoby nebo Administrátora.

Jak zjistit přihlašovací jméno do datové schránky : V sekci Přihlášený uživatel najdete údaje o uživateli, který je právě v dané chvíli přihlášen – jeho uživatelské jméno a další interní identifikátor, občanské jméno, příjmení a adresu, typ (roli ve schránce) a souhrn jeho práv ke schránce.

Jak dlouhá je úložní lhůta

Na výdejních místech je standardní úložní doba 7 dnů a prodloužení je možné o 7 + 7 dnů (tedy celkem na maximálně 21 dnů).

Dodejka a doručenka jsou zprávy, které se připojí k odesílané zprávě. V seznamu odeslaných zpráv jsou viditelné jako datum a čas, kdy byla zpráva dodána a doručena. Dodejka je vytvořena ve chvíli, kdy byla odeslaná datová zpráva do datové schránky adresáta. Dodejka má význam pouze jako oficiální potvrzení.Plné uživatelské nastavení k datové schránce je v současné době nadále dostupné v Klientském portále datových schránek na info.mojedatovaschranka.cz. Z toho důvodu nemusí být všechny funkcionality a nastavení datových schránek dostupné i v Portálu občana.

Jak dlouho trvá doručení dopisu : Dvě rychlosti doručení: Obyčejné psaní prioritní – doručíme zpravidla následující pracovní den po dni podání. Obyčejné psaní ekonomické – doručíme zpravidla nejpozději do třetího pracovního dne po dni podání.