Antwort Co způsobuje Červivost jabloní? Weitere Antworten – Co proti červivosti jablek

Co způsobuje Červivost jabloní?
K ochraně je možné použít přípravky Karate se ZEON technologií 5SC, Mospilan 20 SP. Pokud dbáte na ošetření přírodní cestou, lze doporučit na jabloně přípravek Spintor nebo produkt pojmenovaný přímo – Proti červivosti jalboní.Motýli se líhnou od poloviny května. Samičky kladou jednotlivě vajíčka na plody a okolní listy. Po 8 – 14 dnech se líhnou housenky. Vžírají se do plodů.Na jaře vyžírají pupeny. Ve spředených rozvíjejících se květenstvích ožírají květy a listy. Později spřádají a ožírají mladé listy na vrcholu letorostů. Kuklí se koncem května v řídkém pavučinovém kokonu v květenstvích nebo mezi svinutými listy.

Co způsobuje strupovitost jablek : Strupovitost na jabloních způsobuje vřeckovýtrusná houba Venturia inaequalis. Napadá listy, plody a výjimečně i mladé větvičky. Houba přezimuje převážně ve spadaných listech, kde začátkem jara tvoří plodničky s vřecky, ve kterých dozrávají askospory – dvoubuněčné výtrusy.

Co na strupovitost jabloní

Pro ošetření proti strupovitosti jabloně je účinná souprava Proti padlí a strupovitosti (Zdravé jabko plus). Dále lze použít Discus, Talent nebo Proti strupovitosti a padlí (Sercadis). Uvedené přípravky jsou účinné také i na padlí jabloní.

Jak se zbavit obaleče : Proti obalečům se používají insekticidní postřiky Mospilan nebo Karate se Zeon technologií. Tyto postřiky likvidují housenky i dospělé obaleče. Postřik se aplikuje dvakrát: nejdříve na začátku června a poté se opakuje za 10 až 14 dní.

Obaleč jablečný (Cydia pomonella) je hnědošedý motýl s okrouhlou bronzovou skvrnou na vnějším okraji křídla, jehož larvy napadají plody ovocných stromů. Je jedním z nejvýznamnějších škůdců jabloní. Po proniknutí do plodu tvoří housenka (velikosti až 18mm) typickou chodbičku do středu plodu.

Ochrana proti strupovitosti

Při výsadbě nových sadů je třeba volit odrůdy méně náchylné, případně zcela odolné – rezistentní. K preventivní ochraně patří také likvidace spadaného listí na podzim. Chemické zásahy ve vegetaci je nutno volit uváženě a použít je v minimální nutné míře.

Kdy postřik jabloní proti strupovitosti

Tato choroba může velmi výrazně omezit vaši úrodu. Proti rzi je nutné zasáhnout včas! Z praxe se velmi osvědčily přípravky účinné na strupovitost jádrovin v těchto termínech: 1x před kvetením a 1x 2-3 týdny po odkvětu. Postřiky aplikované po těchto termínech, zejména v době výskytu rzi, jsou pak již prakticky neúčinné.