Antwort Co je to past participle? Weitere Antworten – Jak se tvoří past Participle

Co je to past participle?
Podobně jako předpřítomný čas (např. I have finished, he has been), i předminulý se tvoří pomocí slovesa have a minulého příčestí. Sloveso have zde ale bude v minulém čase had a to ve všech osobách (tedy I had finished, he had seen). Pomocné had se může zkrátit na 'd (I'd been, he'd had, we'd finished atd.).Příčestí minulé se často používá pro tvoření složených časů, jako je předpřítomný čas (present perfect), předminulý čas (past perfect) a předbudoucí čas (future perfect). Kromě toho se využívá při tvorbě trpného rodu (passive voice) a jako přídavné jméno.První věta se celá odehrává v minulosti. Dort musel být nejdříve snězen a až pak na to mohl někdo reagovat. Předminulý čas dává najevo, že se děj odehrál v hluboké minulosti a minulý čas prostý pak jednoduše zmiňuje, že se něco stalo (že nemohl uvěřit, že mu snědli dort).

Jak poznat past perfect : Předminulý čas se používá na vyjádření událostí, které se odehrály ještě před určitým bodem v minulosti. Tvoří se použitím pomocného slovesa had a minulým příčestím (v případě pravidelných sloves tvořeného přídáním koncovky -ed k základnímu tvaru slova, u nepravidelných třeba dohledat správný tvar).

Co je Present Participle

Present participle je tvar anglických sloves s koncovkou -ing, který jistě znáte z průběhových časů. V tomto videu se společně podíváme na další způsob využití anglických "ingových" sloves, které je typické pro vyšší úrovně angličtiny.

Jak použít past perfect : Předminulý čas prostý používáme(Past Perfect) v angličtině tehdy, když chceme říct, který z minulých dějů proběhl dříve. Než použijete předminulý čas, je třeba si uvědomit celý kontext. Teprve z něj můžeme vyvodit, který z dějů proběhl dříve, a který později. When I arrived, Peter had already left.

Příčestí minulé (činné)

  1. Tvoří součást tvaru slovesa v minulém čase.
  2. Končí na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la: plaval, plavala, plavalo, plavali, plavaly, plavala.


The game has begun = předpřítomný čas, ne předminulý.

Jak poznat past simple

Minulý čas prostý (Past Simple) použijeme v angličtině tehdy, když chceme říct, co se stalo v minulosti a skončilo už. I played football on Monday. V pondělí jsem hrál fotbal. She went to the doctor yesterday.Předpřítomný čas prostý (Present Perfect) používáme v angličtině tehdy, když popisujeme děj, který začal v minulosti, a jehož následky pociťujeme nyní v přítomnosti. Předpřítomný čas prostý použijeme také tehdy, chceme-li říct, že se stalo něco, co způsobilo, že teď je situace jiná. I have finished my homework.Jak už napovídá název, předminulý čas se vztahuje k časovému úseku před jiným minulým dějem. Sděluje, která z minulých událostí se stala dříve. Nezáleží tedy na tom, o které události se mluví jako první – předminulý čas to vyjasní. when I arrived in the office.

Předminulý čas prostý neboli Past Perfect Simple tvoříme spojením slovesa HAD a: v případě pravidelného slovesa přidáním koncovky ED. či 3. tvaru nepravidelného slovesa.

Co je příčestí minulé v angličtině : Jak jsme si řekli v úvodu, příčestí minulé vychází z infinitivu. Infinitiv i příčestí mají uprostřed -i-. Infinitiv končí na -e a příčestí je pak zakončeno -en. Minulý čas končí také na -e, ale uprostřed je -o-.

Co je present : present [ˈprezənt]

daný, tento, uvedený právě probíraný, uvažovaný ap. in sth obsažený, přítomný v čem prvek ap.

Jak se tvoří příčestí minulé

Tvoří se od minulého slovesného kmene rodovými koncovkami -l, -la, -lo v jednotném čísle a -li, -ly, -la v množném čísle. Zakončení se řídí rodem a číslem podmětu.

Minulý čas prostý (Past Simple) je dalším hodně používaným anglickým časem. Používá se k vyjádření děje, který proběhl v minulosti. Důležité je, že tento děj už skončil (ráno, včera, minulý týden, atd.) Minulý čas prostý (Past Simple) se také používá při vyprávění, kdy jedna událost následuje za druhou.Předpřítomný čas všech sloves se skládá ze dvou částí: přítomného času pomocného slovesa to have a minulého příčestí hlavního slovesa. Minulé příčestí pravidelného slovesa se skládá z kořene slovesa + ed, např. played, arrived, looked.

Co je to past continuous : Minulý čas průběhový se používá, pokud se klade důraz na průběh či délku zmiňované činnosti. Tvoří se slovesem to be ve vhodném tvaru (tedy was/were) a příponou -ing. It was raining. You were driving.