Antwort Jak se anglicky řekne plast? Weitere Antworten – Jak se píše anglicky plast

Jak se anglicky řekne plast?
plášť

plášť m
1. ( kabát ) coat , ( teplý ) overcoat , topcoat , greatcoat , ( volný , bez rukávů ) cloak pracovní plášť smock , ( BrE ) overall , ( AmE ) duster plášť do deště mac ( intosh ), raincoat , trench coat
3. (geom.) ( tělesa ) surface
4. (geol.) ( zemský ) mantle
robe župan; roucho(4927)
bathrobe župan(12605)
housecoat župan(AT:38324)

(plaster) cast = sádrový obvaz

na ruce či noze). Jako počitatelné podstatné jméno totiž toto slovo označuje i odlitek. Používá se také spojení plaster cast, což může být sádrový odlitek (jakýkoli) nebo sádra na zlomenině.

Jak se anglicky řekne kabát : ( plášť ) coat , ( svrchník ) overcoat , greatcoat Má z ostudy kabát . His / Her name is mud . Ten kabát je její . The coat belongs to her .

Co je plastove

Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem „umělé hmoty“, označují řadu syntetických nebo polosyntetických polymerních materiálů. Často obsahují další látky ke zlepšení užitných vlastností, např. odolnosti proti stárnutí, zvýšení houževnatosti, pružnosti apod.

Jak se značí plasty : Plasty

Materiál Písmenný kód Číselný kód
Polyethylentereftalát PET nebo PETE 1
Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE nebo PE-HD 2
Polyvinylchlorid PVC nebo V 3
Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén LDPE nebo PE-LD 4

Rohlík připodobněte ke croissantu nebo bagetě

Ve škole vás pravděpodobně učili slovíčko roll. Zní podobně, dobře se pamatuje, ale když ho zadáte do Googlu a rozkliknete obrázky, český rohlík na vás nevykoukne. O něco lepší překlad je více opisný white bread roll.

Vltava {vlastní jméno}

Vltava {vl. jm.} the Moldau {vl. jm.}

Jak se anglicky řekne sádra

sádra

sádra ž
1. ( rozmíchaná ) plaster , ( prášková , sochařská ap .) plaster of Paris , ( drcený sádrovec ) gypsum
2. ( na zlomeninu ) plaster ( cast ), cast mít nohu / ruku v sádře have a leg / arm in ( BrE ) plaster / a cast

sweater. Začneme tím nejzákladnějším slovíčkem, a to je sweater/'swetə/ . Ano, je to svetr, ovšem pozor na výslovnost! Dokonce i někteří pokročilejší studenti ho vyslovují “swítr”, což je hodně špatně.V bristké angličtině se kalhoty řeknou TROUSERS. V Británii totiž PANTS je spodní prádlo (kalhotky či spodky). Můžete také používat slovo JEANS – džíny, rifle.

Mezi nejběžnější plasty z tohoto hlediska patří:

  • polyolefiny. polyethylen (PE) polypropylen (PP)
  • vinylové plasty. polyvinylchlorid (PVC) polystyren (PS)
  • polymetylmetakrylát (PMMA)
  • polyamidy (PA)
  • polyestery (PES) polyethylentereftalát (PET)
  • polyuretany.
  • fenoplasty.
  • aminoplasty.

Co to je termoplast : Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně.

Co je značka PP : Polypropylen je jedním z nejvíce hořlavých plastů. PP se často používá k výrobě součástí elektrické izolace, ale v této oblasti je důležitá snížená hořlavost přidáním přísady zpomalující hoření. Polypropylen je jedním z materiálů s nejlepší chemickou odolností. Polypropylen se taví při teplotách 160–170 °C.

Jak se anglicky řekne svíčková

svíčková

svíčková ž
1. ( pravá ) tenderloin
2. ( pečený pokrm ) roast tenderloin , ( omáčka ) ( sour ) cream sauce


omáčky {ženský rod množné číslo}

sauces {mn. č.}příbor

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
příbor cutlery

Jak říct zavináč v angličtině : zavináč

zavináč m
1. (potrav.) ( ryba ) rollmop
2. (výp.) ( znak @ ) at sign , ( při čtení adresy ) at