Antwort Proč padají jablka ze stromů? Weitere Antworten – Proč hnijí jablka už na stromě

Proč padají jablka ze stromů?
Za vlhkého počasí napadené plody opadávají a hnijí, za sucha zasychají a zůstávají v koruně stromu jako mumie, na nichž houba přezimuje. I nepatrně napadené plody tak mohou způsobit značné ztráty před sklizní i při skladování plodů. Ovoce spadané ze stromů je možné kompostovat.podzimní jabloně mají konzumní zralost 2 až 8 týdnů po sklizni (konec srpna až polovina září), časné zimní odrůdy mají plody vhodné ke konzumaci 8 až 12 týdnů po sklizni (konec září), pozdní zimní jabloně mají jablka vhodná k dlouhodobému skladování až 12 až 24 týdnů po sklizni (konec září).Život v ráji měl podmínku – zákaz utrhnout plod ze stromu poznání dobrého a zlého. Evě to však vrtalo hlavou a pořád okolo stromu okouněla. Pak už stačilo, aby proradný had zasyčel svou „radu“, Eva jablko utrhla a společně se i s Adamem poroučela z ráje za pořádného skřípění zubů samotného Boha.

Co proti hnilobě jablek : Chemická ochrana

V době květu je doporučována aplikace fungicidů, které kromě strupovitosti působí i proti monilii (boscalid, tebuconazole, pyrimethanil aj.). Předsklizňové ošetření výrazně sníží výskyt této choroby během skladování.

Kdy a jak ořezat jabloň

Kdy prořezávat jabloně

Stromy je třeba prořezávat časně zjara, v březnu nebo dubnu, dokud nejsou pupeny ještě otevřené. Stromy neprořezávejte za mrazivého počasí, protože se snadno lámou. Pokud od posledního prořezávání uplynulo několik let, rozložte prořezávání postupně na více roků.

Kdy postřik jabloní proti obaleči : Plody poškozené obalečem jablečným předčasně opadávají nebo bývají druhotně napadány moniliovou hnilobou. První ošetření proti první generaci obaleče se doporučuje od začátku do poloviny června a druhé ošetření za 10 až 14 dnů poté.

Když utrhneme jablko ze stromu poznání, ztratili jsme naivitu, prostotu a získali jsme nějakou třeba bolestnou životní zkušenost. Jde ovšem o ono jablko, které přes Hospodinův zákaz pozřeli Adam a Eva v ráji, čímž jednak spáchali prvotní hřích, jednak se naučili rozlišovat dobré a zlé.

Název Jablko poznání odkazuje k našemu celoživotnímu poznávání života, který se nežije tak hladce, jak jsme si mysleli, když jsme opouštěli teplo rodičovského hnízda. Toto jablko není dokonalé, nemá hladkou slupku k nakousnutí, stejně jako život není vždy sladký.

Co z padaných jablek

Padavky můžete obecně:

 1. zavařit na kompot nebo nastrouhat a zavařit do sklenic na vánoční štrůdl,
 2. uvařit jako lehká jablečná povidla a uchovat je stejně jako domácí marmelády.
 3. pokrájené nebo nastrouhané snídat s jogurtem nebo vločkami.
 4. přidat do těsta na muffiny nebo bábovku.

U mladých jabloní dejte pozor při řezání hlavních větví. Zkraťte je maximálně o ⅓, jinak namísto provzdušnění koruny podpoříte růst nových větví, a to na úkor úrody. Jarní řez starých jabloní, takzvaný zmlazovací, se naopak provádí více do hloubky pro zesílení intenzity regenerace.Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.

Pro ošetření proti strupovitosti jabloně je účinná souprava Proti padlí a strupovitosti (Zdravé jabko plus). Dále lze použít Discus, Talent nebo Proti strupovitosti a padlí (Sercadis). Uvedené přípravky jsou účinné také i na padlí jabloní.

Kdy provádět postřik proti strupovitosti : Tato choroba může velmi výrazně omezit vaši úrodu. Proti rzi je nutné zasáhnout včas! Z praxe se velmi osvědčily přípravky účinné na strupovitost jádrovin v těchto termínech: 1x před kvetením a 1x 2-3 týdny po odkvětu. Postřiky aplikované po těchto termínech, zejména v době výskytu rzi, jsou pak již prakticky neúčinné.

Kdo snědl zakázané jablko : V bibli. Bůh prvním lidem, Adamovi a Evě, zakázal jíst plody z tohoto stromu. Aby je ochránil, řekl jim, že pokud to ovoce pojí, zemřou. Had (nachaš) však přemluvil Evu, aby ochutnala, že bude jako Bůh znát dobré i zlé.

Kdo utrhl jablko ze stromu

Život v ráji měl podmínku – zákaz utrhnout plod ze stromu poznání dobrého a zlého. Evě to však vrtalo hlavou a pořád okolo stromu okouněla. Pak už stačilo, aby proradný had zasyčel svou „radu“, Eva jablko utrhla a společně se i s Adamem poroučela z ráje za pořádného skřípění zubů samotného Boha.

První lidský pár překročil jediný zákaz, který mu Hospodin dal v zahradě Edenu. Eva se nechala svést hadem, aby okusila plod stromu poznání dobrého a zlého a nabídla jej též Adamovi. Jaký plod to byl, o to se přeli mnozí z učenců.Vyzkoušejte tradiční vejmrdu, domácí jablečný ocet, jablečný čaj, křížaly nebo povidla z jablíček a udělejte si zásobu na zimu!

 1. Křížaly.
 2. Jablečný mošt.
 3. Jablečná přesnídávka (pyré)
 4. Jablečný kompot.
 5. Jablečné dezerty, koláče a další dobroty.
 6. Jablečný ocet.
 7. Jablečný čaj.
 8. Jablečná nádivka do moučníků

Jak zpracovat nastrouhaná jablka : Nejlepší způsob, jak jablíčka uchovat na zimu a rovnou si i připravit polotovar na rychlé vaření nebo pečení, je zavařit je nastrouhaná. Jablka jednoduše oloupeme, nastrouháme a naplníme (pořádně napěchujeme) do sklenic. Jablíčka mírně pustí šťávu, nemusí se ničím zalévat. Sterilujeme opět asi 20 minut na 85 °C.