Antwort Proč nekvete Švestka? Weitere Antworten – Proč neplodí švestky

Proč nekvete Švestka?
3. Proč má švestka na severní straně vysychá a neplodí Švestky často vysychají na severní straně stromů a to z důvodu absence slunečního svitu. Řešením je snížení terminálu a vytvoření pyramidálního klínu v koruně, skrz který do stromu i na severní stranu proniká slunce.Vajíčka začínají klást 10–12 dní po odkvětu švestek, samotné období kladení trvá 2–3 týdny. Celý vývoj larvy probíhá uvnitř pecky, kterou larva vyžírá. V důsledku tohoto poškození plody ukončují růst, předčasně se vybarvují, mumifikují a ve většině případů opadávají. Opad plodů lze pozorovat již na počátku července.Dřevina je jednodomá a jehnědy jsou jednopohlavné, tzn. že má samči i samičí květy. Důvod, proč samotný strom neplodí nebo jen omezeně, je jednoduchý, a to, že květy samičí jsou připraveny k opylování mnohdy v jinou dobu než jsou připraveny k opylování květy samčí. Zkrátka se minou v dozrávání na jednom jedinci.

V kolika letech plodí švestka : Velkou škodu na květech mohou způsobit noční mrazíky v dubnu a květnu nebo dlouhodobé sucho v období květu. To způsobuje opadávání květů. Zhruba 2 roky po výsadbě se můžeme tešit z prvních plodů. Zdravé slivoně plodí 20 – 30 let.

Jaký postřik na švestky

Jaký postřik na švestky Jak už jsme zmínili výše, můžeme použít osvědčený Kuprikol 50, Lepinox Plus a TALENT. Postřik na švestky připravíme tak, že jeden z těchto přípravků promícháme s vodou v níže uvedeném poměru. Příští jaro nezapomeňte na řez švestek.

Kdy hnojit švestky : Hnojení švestek začíná na jaře, kdy se použije první dávka hnojiva. Druhá by měla přijít krátce po odkvětu, aby posílila růst plodů. Doporučuje se ještě třetí dávka ve chvíli, kdy začne docházet k přirozenému opadávání nezralých švestek.

Slivoň – choroby a škůdci

  • Moniliniová hniloba slivoně (Monilinia fructigena, M. laxa)
  • Suchá skvrnitost listů slivoně (Stigmina carpophila)
  • Puchrovitost slivoně (Taphrina pruni)
  • Svilušky.
  • Mšice na slivoních.
  • Pilatka švestková (Hoplocampa minuta)
  • Pilatka žlutá (Hoplocampa flava)
  • Obaleč švestkový (Grapholita funebrana)


Podporuje krevní oběh a snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi. Snižuje riziko vzniku aterosklerózy (ucpávání tepen). Pozitivně ovlivňuje močový systém. Předchází vzniku dny a revmatismu (díky skvělým detoxikačním účinkům).

Proč strom nekvete

Málo prosvětlená koruna nebo ponechání příliš mnoha přebytečných větví může strom oslabit a snížit jeho plodnost na naprosté minimum. Také je důležité dodržovat správný termín pro řez švestky – v zimním období nebo po sklizni plodů, aby měl prořezaný strom prostor zotavit se a připravit na novou sezónu.Proč jabloně neplodí Pokud stromy nechtějí nasazovat na plody, může být jednou z příčin příliš hluboké zasazení. Místo kde byla jabloň na podnož naroubována, poznáme jako zesílený úsek na kmeni, a právě toto místo by mělo zůstat po výsadbě asi 5 cm nad zemí. Pokud tomu tak není, pomůže, když stromek vyzdvihneme.Roubování švestek

Švestky budeme roubovat za kůru, a to jak u mladých, koupených podnoží, tak i za starou kůru vzrostlých stromů. U švestek se můžete těšit i na letní očkování.

Patří tedy k potravinám, které nezpůsobují žádné radikální změny v hladinách cukru v krvi, což ocení diabetici. Výborně se hodí při redukčních dietách, samy o sobě podporují hubnutí, zrychlují metabolismus a napomáhají vyprazdňování. Velmi dobře zasycují, už pět švestek zažene hlad.

Kdy provádět postřik švestek : Jarní postřik stromů (jabloní, třešní, švestek, drobného ovoce okrasných dřevin a rostlin,…) aplikujeme ke konci vegetačního klidu, na počátku rašení, do stádia zeleného až růžového poupěte, kdy už jsou škůdci vylíhlí.

Jak a čím hnojit švestky : Švestka potřebuje ke svému růstu dusík, může se tedy hnojit chlévským hnojem, dusičnanem amonným, anebo přírodním hnojivem Hnojík, které v sobě spojuje základní prvky pro úspěšné hnojení. Hnojivo zapravíme lehce do půdy, protože švestky mají mělké kořeny.

Jak se starat o švestky

Jak se o švestky starat

Po výsadbě je následná péče o švestky poměrně nenáročná. Během března, v prvním a druhém roce po vysazení, pohnojte švestku půl kilogramem organického hnojiva, nebo dobře odpočatého hnoje. Počkejte dva měsíce do května ve stejných letech a přidejte ke švestce hnojivo s dusičnanem vápenatým.

Alternativou je přírodní insekticid NeemAzal TS. Aktivní látkou je azadirachtin ze semen tropické rostliny Azadirachta indická (Azadirachta indica). Přípravek má nulovou ochrannou lhůtu. Proti pilatce švestkové funguje jako požerový insekticid, likviduje tedy pouze housenky.Piliarka švestková ( Hoplocampa minuta) patří asi do skupiny nejzávažnějších škůdců švestek. Způsobuje červivost švestek a následně jejich opadnutí. Po odkvětu švestek jsou na napadených plodech černé otvory s trusem housenek pilařky. Housenky uvnitř plodu vyžírají středovou část, budoucí pecku.

Jak zdravé jsou švestky : Sytě modré barvivo ve švestkách patří mezi flavonoidy (sekundární metabolity rostlin), které mají pozitivní účinky na zdraví člověka: mohou působit preventivně proti rakovině, srdečně-cévním onemocněním i jako antioxidanty.