Antwort Na čem rostou švestky? Weitere Antworten – Proč neplodí švestky

Na čem rostou švestky?
Nesprávný řez švestky

Zastínění koruny nebo nesprávné rozlišení květních pupenů během vegetačního období může být prvním problémem, který se vyskytne při nesprávně provedeném řezu. Málo prosvětlená koruna nebo ponechání příliš mnoha přebytečných větví může strom oslabit a snížit jeho plodnost na naprosté minimum.Švestka roste nejčastěji jako strom do výšky kolem 8 m a vyskytuje se hlavně v mírném podnebním pásu. Dobře se jí daří i v oblastech, kde není půda příliš bohatá na živiny. Nevadí jí ani podzimní mrazy. Na některých místech roste planě, nejčastěji jako keř.Na pilatku švestkovou fungují povolené insekticidy, které byste měli aplikovat v době, kdy opadlo již 80 % okvětních lístků. Dále je možné použít feromonové lapáky nebo pasti, kterými jednak zjistíte velikost napadení pilatkou a jednak odlákáte samečky, kteří pak nemohou oplodnit samičky.

Jak zdravé jsou švestky : Sytě modré barvivo ve švestkách patří mezi flavonoidy (sekundární metabolity rostlin), které mají pozitivní účinky na zdraví člověka: mohou působit preventivně proti rakovině, srdečně-cévním onemocněním i jako antioxidanty.

V kolika letech plodí Švestka

Velkou škodu na květech mohou způsobit noční mrazíky v dubnu a květnu nebo dlouhodobé sucho v období květu. To způsobuje opadávání květů. Zhruba 2 roky po výsadbě se můžeme tešit z prvních plodů. Zdravé slivoně plodí 20 – 30 let.

Proč padají nezralé švestky : „Je to škůdce, dalo by se říci, že se jedná o mouchu, které se jmenuje pilatka švestková. Klade vajíčka do malých plůdků po odkvětu a z nich se líhne takzvaná housenice. Ta nezralý plod vykousne a švestka zhruba do 14 dnů opadá. Jestli má zahrádkář letošní úrodu napadenu pilatkou, zjistí poměrně lehce.

Roubování švestek

Švestky budeme roubovat za kůru, a to jak u mladých, koupených podnoží, tak i za starou kůru vzrostlých stromů. U švestek se můžete těšit i na letní očkování.

Velkou škodu na květech mohou způsobit noční mrazíky v dubnu a květnu nebo dlouhodobé sucho v období květu. To způsobuje opadávání květů. Zhruba 2 roky po výsadbě se můžeme tešit z prvních plodů. Zdravé slivoně plodí 20 – 30 let.

Čím ošetřit švestky

Lze doporučit např. postřik Mospilan 20 SP nebo Sulka (při vyšších teplotách 20-25°C může pálit). Jarní postřik stromů (jabloní, třešní, švestek, drobného ovoce okrasných dřevin a rostlin,…) aplikujeme ke konci vegetačního klidu, na počátku rašení, do stádia zeleného až růžového poupěte, kdy už jsou škůdci vylíhlí.Jarní postřik slivoní

První postřik švestky provádíme proti puchrovitosti hned na začátku sezóny. Doporučit můžeme fungicid Kuprikol 50, který aplikujeme ve chvíli, kdy se na stromě objeví pupeny, tedy na začátku rašení. Připravíme si 10g přípravku a promícháme jej ve 2 litrech vody (optimální množství pro 1 švestku).Podporuje krevní oběh a snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi. Snižuje riziko vzniku aterosklerózy (ucpávání tepen). Pozitivně ovlivňuje močový systém. Předchází vzniku dny a revmatismu (díky skvělým detoxikačním účinkům).

Švestky chrání srdce. Středně velká čerstvá švestka obsahuje 113 mg draslíku, který pomáhá zvládat vysoký krevní tlak a snižuje riziko mrtvice. Pecky jíst nezkoušejte. Obsahují amygdalin, který může při požití většího množství v lidském těle uvolňovat kyanid.

Jak hluboko sázet švestky : Při výsadbě je důležité zasadit stromek do správné hloubky. Stromek má být zasazený tak hluboko, jak rostl ve školce, to je asi 5 cm nad tím místem, kde kmínek přechází v kořeny.

Jak vypadá Šárka na švestce : Na listech meruněk se Šarka projevuje ve formě žlutozelených nebo světlezelený kreseb, proužků, prstenců nebo skvrn, které jsou nejvýraznější v první polovině vegetačního období. Na povrchu plodů meruněk lze příznaky Šarki pozorovat krátce před jejich dozráním. Projevují se poměrně velkými bělavými kresbami a kroužky.

Kdy je čas na roubování

Kdy roubovat

pokud roubujeme venku, volíme termín brzy na jaře většinou v březnu, kdy ještě dostatečně neproudí míza (kopulace, anglická kopulace, na kozí nožku, do rozštěpu atd.), nebo v dubnu v době, kdy již dostatečně proudí míza (za kůru atd.)

Kdy roubovat

První rouby se užijí v lednu na „roubování v ruce“. V únoru je používáme při roubování venku, způsoby vhodnými pro období bez mízy (plátování, kozí nožka, do rozštěpu…). A na jaře, za mízy, takzvaně za kůru. Poradí odborníci, literatura nebo internet.Velkou škodu na květech mohou způsobit noční mrazíky v dubnu a květnu nebo dlouhodobé sucho v období květu. To způsobuje opadávání květů. Zhruba 2 roky po výsadbě se můžeme tešit z prvních plodů. Zdravé slivoně plodí 20 – 30 let.

Jak na řez staré švestky : Jak omladit starou švestku Staré odplozené větve se omlazují pomocí vlků, které rostou směrem vzhůru v místě před ohnutím větví pod vodorovnou úroveň. Takový vlk na konci května zakraťte za cca 5. listem (o jeden list výše než chcete) a v červnu odstraňte horní letorost.