Antwort Na co byste se měl při pohovoru zaměstnavatele zeptat? Weitere Antworten – Na co se zeptat u pracovniho pohovoru

Na co byste se měl při pohovoru zaměstnavatele zeptat?
Jaký může být pracovní pohovor a jeho struktura otázek

 1. Jak jste se o pozici dozvěděl/a
 2. Řekněte nám něco o sobě.
 3. Co víte o naší společnosti
 4. Jaké jsou vaše slabé/silné stránky.
 5. Jak moc stojíte o tuto práci
 6. Povíte mi něco o vašem minulém nebo současném zaměstnavateli a proč jste se rozhodli odejít

Mezi nejčastější otázky, které jí pomáhají celkově dokreslit osobnost kandidáta, patří:

 • Dotazy na náplň práce u předešlého zaměstnavatele. Třeba: „Jaký je/byl váš typický pracovní den“
 • Otázky na koníčky a záliby doplní celkový osobnostní profil kandidáta.
 • Otázky týkající se výše mzdy, kterou si kandidát představuje.

Nevhodné otázky mohou zahrnovat například dotazy na plánování rodiny, zdravotní historii, vyznání víry, nebo etnický původ. Tyto otázky jsou považovány za neetické a mohou vést k diskriminaci. Například ptát se ženy na její plány na mateřství může být interpretováno jako diskriminace na základě pohlaví.

Co nedělat při pohovoru : Tipy a články: 7 nejčastějších chyb, kterých se na pohovoru vyvarovat

 • Nepůsobit jako hulvát.
 • Neodpovídat jednoslovně, ani moc rozvláčně
 • Nepomlouvat minulého zaměstnavatele.
 • Nezvídat jako první výši platu.
 • Šetřit osobními informacemi.
 • Nebýt pasivní
 • Netvářit se zoufale.

Na co se zeptat zaměstnavatele

Náplň práce a pracovní prostředí

 • Co přesně budu dělat
 • Co bych měl zvládnout do konce zkušební doby
 • Je tato pracovní pozice nově vytvořená nebo už existovala dříve
 • S kým budu nejvíce spolupracovat
 • Komu a jakým způsobem budu za výsledky odpovídat
 • Budu za prací cestovat
 • V jakém pracovním prostředí budu pracovat

Jaké negativní vlastnosti uvést na pohovoru : Rozhodně nezačínejte s vlastnostmi typu: nezodpovědnost, lenost, problémy se sebeovládáním apod. Každá špatná vlastnost musí pro zaměstnavatele vyznít pozitivně. Například lze uvést puntičkářství či pečlivost; zaměstnavatele potěší, i když obecně to lze vyložit i jako nepříjemnou vlastnost.

Ať tak či onak, je zásadní, abyste prokázali základní povědomí o firmě a svůj zájem o ni, který produkt či služba vás zaujala. Ukažte, že znáte hodnoty společnosti a jsou vám blízké. Můžete také zdůraznit některé jejich úspěchy, které jste zaznamenali a oceňujete je.

Zaměstnanec mimo jiné nesmí : požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Co říct o sobě na pohovoru

Ve vaší odpovědi byste se rozhodně měli zaměřit na to nejdůležitější. Měli byste tak zmínit své pracovní zkušenosti a kvalifikaci, dále zájmy, které můžete s prací provázat, a svoji aktuální situaci – proč si hledáte práci a jakou cestou se ve své kariéře chcete ubírat.Když se personalista zeptá, můžeš mu svoje platové požadavky prostě říct. V tom případě použij rozpětí, kde jako dolní hranici řekneš částku, kterou si myslíš, že je firma ochotná maximálně dát, a horní hranici to plus zhruba dvacet procent.Slabé stránky: zmiňte jednu nebo dvě a nejlépe takové, které s novou prací nesouvisejí nebo je nelze chápat jako jednoznačné negativum („Než se zapracuji, musím se na vše vyptávat.

Ve svém jednání se u jednotlivců projevují charakterové vlastnosti. Mohou být pozitivní i negativní. Pozitivní – ochotna, laskavost, pravdomluvnost, poctivost, pečlivost, rozvážnost, upřímnost, tolerance, věrnost…. Negativní – lhostejnost, lenost, závist, nenávist, zbabělost, nedbalost, nedůvěřivost, ignorace,….

Proč bychom si měli vybrat právě vás : Ať tak či onak, je zásadní, abyste prokázali základní povědomí o firmě a svůj zájem o ni, který produkt či služba vás zaujala. Ukažte, že znáte hodnoty společnosti a jsou vám blízké. Můžete také zdůraznit některé jejich úspěchy, které jste zaznamenali a oceňujete je.

Co nesmí zaměstnavatel : zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 12 odst.

Kolik smí zaměstnavatel nařídit dovolené

Hromadně se určí, že si všichni zaměstnanci bez výjimky vyberou volno třeba prvních čtrnáct dnů v srpnu. V práci pak doslova není ani noha. Ze zákona však může nařízená celozávodní dovolená trvat maximálně dva týdny v kuse, u uměleckých souborů nejdéle čtyři týdny.

Základ pro výpočet zálohy na daň 40 000 Kč
Daň po daňovém zvýhodnění 3 430 Kč
Daňový bonus 0 Kč
Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění (zaměstnanec) 4 640 Kč
Čistá mzda 31 930 Kč

Obecně se doporučuje požádat o nárůst mzdy o 5 až 10 %. K většímu navýšení je taktické sáhnout zejména tehdy, když povyšujete nebo dostanete výrazně více zodpovědnosti. Silnější vyjednávací pozici mají lidé s vysoce žádanou a nedostatkovou odborností.

Jaké mohou být povahy : Povahové typy

 • Sangvinik – veselý, otevřený a bezstarostný.
 • Cholerik – nesnáší, když nemá pravdu, potřebuje vyhrávat.Je tvrdohlavý a cílevědomý.
 • Flegmatik – klidný až lhostejný, mírumilovný, vyrovnaný a poměrně spolehlivý.
 • Melancholik – uzavřený, tichý, přecitlivělý a vážný.