Antwort Čím proslul kupec Sámo? Weitere Antworten – Co udělal kupec Sámo

Čím proslul kupec Sámo?
Sjednotil slovanské kmeny k obraně proti Avarům a Frankům. Svými válečnými a vůdcovskými dovednostmi si získal mezi Slovany vysoké postavení a nakonec pod jeho vedením vznikla jakási „říše“ – tedy Sámova říše, popřípadě Sámův kmenový svaz.Když Slované s vojskem zaútočili proti Hunům, obchodoval zde právě Sámo. A tak s nimi vytáhl ve vojsku a prokázal proti Hunům velkou statečnost a užitečnost. Když Slované viděli Sámovu chrabrost, zvolili ho svým králem a nakonec u nich vládl celých třicet pět let.Sámo totiž zemřel kolem roku 658 (kronikář uvádí délku jeho vlády 35 let od nástupu).

Kde bojoval Sámo : Sámo v čele slovanských kmenů čelil nájezdům Avarů a roku 631 rozdrtil invazi Franků u Wogastitburgu. Od té doby posiloval a rozšiřoval svou říši tak, že nakonec zahrnovala dnešní Čechy, Moravu, Slovensko a část Rakouska a Maďarska. Podnikl i několik válečných výprav do Durinska, které údajně zle poplenil.

Kolik měl Sámo žen

Kníže Sámo byl pohan, proto mohl mít žen tolik, kolik jich uživil. Měl dvanáct manželek, a s nimi měl Sámo 37 dětí (22 synů, 15 dcer). Žádný z jeho 22 synů se neujal otcovy říše a ta se po jeho smrti rozpadla.

Z jaké říše pocházel kupec Sámo : Sámo pocházel ze Senonského kraje a byl inteligentní a vůdčí typ. vojska si po porážce Avarů chtěla Slovany podmanit, ale Sámova říše byla natolik silná a vyspělá, že je porazila a zničila v bitvě u Vogastisburgu (ležel pravděpodobně v severozápadních Čechách).

Sámo pocházel z franské říše, pravděpodobně z okolí města Sens v Neustrii. Datum jeho narození neznáme, ale lze předpokládat, že se narodil někdy v posledním desetiletí 6. století. V době, kdy se postavil do čela sjednocených slovanských kmenů, byl tedy mladým, byť již zkušeným člověkem.

Sámova říše

Sámova říše ← ← 623/24/26–659/61 → → → → →
Geografie
Vznik 623/24/26
Zánik 658 – smrt vládce Sáma 659/61
Státní útvary a území