Antwort Kolik umelych oplodneni hradi pojišťovna? Weitere Antworten – Kolik pokusů umělého oplodnění hradi pojišťovna

Kolik umelych oplodneni hradi pojišťovna?
Zdravotní služby poskytnuté v souvislosti s umělým oplodnění jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě indikace a doporučení registrujícího gynekologa. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, hradí zdravotní pojišťovny základní výkony u tří cyklů IVF s přenosem embryí.Věková hranice pro umělé oplodnění

U muže není věk při asistované reprodukci určující, a může tak své spermie partnerce poskytnout v jakémkoli věku. Naopak u ženy je při umělém oplodnění věk podmínkou, podstoupit ho může do 49 let, přesněji řečeno nesmí jí v den embryotransferu být více jak 48 let + 364 dní.Jenže podle lékařů je šest pokusů hraničních a víc nemá smysl. „Doporučujeme absolvovat ji třikrát, a pokud žena neotěhotní, zařadit ji do cyklu IVF (mimotělní oplodnění vajíčka), hlavně vzhledem k věku,“ říká předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP David Rumpík.

Kolik IVF za rok : S věkem ženy klesá úspěšnost pokusů o umělé oplodnění

Z 6526 cyklů IVF u žen do 34 let se narodilo 1445 dětí, z 5820 cyklů u žen mezi 35 a 39 lety věku 824 dětí a u žen nad 40 let z 2322 cyklů 84 dětí. Od roku 2007 klesá průměrný počet embryí, které žena dostane do dělohy v jednom IVF cyklu.

Jaká je šance umělého oplodnění

Úspěšnost umělého oplodnění je, jako všechno v medicíně, velmi individuální. Záleží na mnoha faktorech – využitých metodách, celkovém zdravotním i psychickém stavu, věku a mnoha dalších. V Repromedě ale 7 z 10 párů stačí k otěhotnění pouze jeden IVF cyklus. Během 4 IVF cyklů u nás otěhotní 99 % párů.

Jak dlouho trvá proces umělého oplodnění : Odběr vajíček a spermií obvykle probíhá ve stejný den. U žen se jedná o zhruba 10minutový zákrok v celkové anestezii, kdy jsou vajíčka (oocyty) odebrána přímo přes pochvu. U mužů se získávají spermie obvykle masturbací a v ojedinělých případech odsátím z nadvarlat.

V roce 2022 se můžete pojistit u pěti společností:

  • Česká podnikatelská pojišťovna – další dva cykly a úhrada až do výše 100 000 Kč
  • ČSOB Pojišťovna – umělé oplodnění po 4.
  • Generali Česká pojišťovna – další cyklus neplacený z veřejného zdravotního pojištění v rámci životního pojištění Můj život.


Kdo může podstoupit umělé oplodnění Ze zákona může IVF léčbu podstoupit žena mladší 49 let, tzn., že v den embryo transferu musí být její věk maximálně 48 let a 364 dní. U mužů věk není omezen.

Co se nesmi po umelem oplodnění

Po transferu vám doporučíme klidový režim. Vyvarujte se nadměrné fyzické aktivitě, pohlavnímu styku a koupeli v horké vodě. Po 1–2 týdnech můžete režim trochu zvolnit, ale i dále doporučujeme vyvarovat se nadměrné fyzické aktivitě. Plán užívání léků byste měla najít v propouštěcí zprávě.Úspěšnost umělého oplodnění je, jako všechno v medicíně, velmi individuální. Záleží na mnoha faktorech – využitých metodách, celkovém zdravotním i psychickém stavu, věku a mnoha dalších. V Repromedě ale 7 z 10 párů stačí k otěhotnění pouze jeden IVF cyklus. Během 4 IVF cyklů u nás otěhotní 99 % párů.Cena léků na IVF cyklus je individuální dle pacienta a typu stimulace. Průměrná cena stimulačních léku se pohybuje kolem 19.000Kč, při úhradě zdravotní pojišťovnou je doplatek přibližně od 4.000 Kč do 9.000 Kč v závislosti na typu léku.

IVF

Kompletní cyklus IVF (samoplátci) + nutno připočítat IVF výkony a léky 40.000 Kč
Nativní IVF cyklus kompletní včetně ICSI 19.000 Kč
Nativní IVF cyklus bez embryotransferu včetně ICSI 1-2 oocyty 15.000 Kč
Nativní IVF cyklus bez anestezie bez zisku oocytů 8.000 Kč

Co cítí žena při oplodnění : Kromě bolesti prsou můžete pociťovat i bolest v podbřišku a mít pocit nafouklého břicha. Pokud cítíte nevolnost a nechutenství k jídlu nebo vám vadí vůně, které vám byla doposud příjemná, může se jednat o signál toho, že už jste dva.

Kolik vajíček se dává při umelem oplodnění : V určitém procentu případů dokonce hrozí úplné selhání fertilizace. Proto standardní IVF nedoporučujeme při předchozím neúspěchu, při malém počtu získaných vajíček (méně než 5), při zhoršených parametrech spermiogramu, při imunologické příčině neplodnosti, pokud je věk ženy vyšší než 35 let a při endometrióze.

Jak dlouho trvá celý proces IVF

Obvykle probíhá zhruba po 2 až 3 dnech kultivace, v některých případech po 5 až 6 dnech. Ne vždy je ale uhnízdění vajíčka úspěšné, a proto se odebírá více vajíček a IVF má několik cyklů. Oplodněná vajíčka, která nejsou přenesena hned po odběru, jsou zmražena.

Cena léků na IVF cyklus je individuální dle pacienta a typu stimulace. Průměrná cena stimulačních léku se pohybuje kolem 19.000Kč, při úhradě zdravotní pojišťovnou je doplatek přibližně od 4.000 Kč do 9.000 Kč v závislosti na typu léku.Jaká je cena zmrazení vajíček Cena zmrazení vajíček se pohybuje kolem 40 000 Kč.

Jaká je pravděpodobnost otěhotnění v 50 letech : Zdravá třicetiletá žena má každý měsíc asi 20% šanci, že přirozeně otěhotní. Plodnost po čtyřicítce je už výrazně snížená, šance na otěhotnění je méně než 5 % v jednom cyklu.