Antwort Kolik si vydela sestra na ambulanci? Weitere Antworten – Kolik si vydělá sestra v nemocnici

Kolik si vydela sestra na ambulanci?
Průměrný výdělek všeobecných sester činil v roce 2021 měsíčně 52 569 Kč (za muže a ženy dohromady). Meziročně došlo ke zvýšení o 15,6 %, absolutně o 7 tis. Kč.Kolik vydělává Praktická sestra v České republice Pokud se podíváme na Praktická sestra platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 445 296 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 37 108 Kč za měsíc, 9 277 Kč za týden nebo 231,93 Kč za hodinu.Pokud se podíváme na Zkrácený úvazek zdravotní sestra platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 339 996 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 28 333 Kč za měsíc, 7 083 Kč za týden nebo 177,08 Kč za hodinu.

Kolik si vydela Diplomovana sestra : Kolik vydělává Diplomovaná sestra všeobecná v České republice Pokud se podíváme na Diplomovaná sestra všeobecná platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 360 000 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 30 000 Kč za měsíc, 7 500 Kč za týden nebo 187,5 Kč za hodinu.

Kolik si vydela sestra v domaci péči

Kolik vydělává Zdravotní sestra domácí péče v České republice Pokud se podíváme na Zdravotní sestra domácí péče platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 408 324 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 34 027 Kč za měsíc, 8 507 Kč za týden nebo 212,67 Kč za hodinu.

Kolik bere vrchní sestra : Kolik vydělává Vrchní sestra v České republice Pokud se podíváme na Vrchní sestra platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 474 144 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 39 512 Kč za měsíc, 9 878 Kč za týden nebo 246,95 Kč za hodinu.

Zdravotničtí asistenti nemohou aplikovat injekce,… dělat odborné výkony, nesmí pracovat samostatně – pracují pod přímým dohledem (“někdo u nich musí stát”). Zdravotnický asistent může jen „nosit mísy“, stlát postele a mýt nemocné.

Zdravotničtí asistenti nemohou aplikovat injekce,… dělat odborné výkony, nesmí pracovat samostatně – pracují pod přímým dohledem (“někdo u nich musí stát”). Zdravotnický asistent může jen „nosit mísy“, stlát postele a mýt nemocné.

Jaká práce je nejlépe placená

Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

  • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
  • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
  • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
  • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,

Kolik vydělává Sanitář sanitářka v České republice Pokud se podíváme na Sanitář sanitářka platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 286 152 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 23 846 Kč za měsíc, 5 962 Kč za týden nebo 149,04 Kč za hodinu.Pro výkon povolání všeobecné sestry je potřeba absolvování tříletého bakalářského oboru Všeobecná sestra, nebo tříletého studia na vyšší zdravotnické škole, kde absolvent získá titul DiS. (Diplomovaný specialista).

Všeobecná sestra kontroluje zdravotní stav pacientů, sleduje projevy jejich nemocí a připravuje je na nejrůznější vyšetření a léčebné procedury, u nichž mnohdy i sama asistuje. Může pracovat v nemocnicích, ordinacích praktického lékaře nebo například v hospicové péči.

Kolik bere Všeobecná sestra : Platová tabulka ve veřejné nemocnici pro rok 2024

Stupeň 1. stupeň 8. stupeň
Praxe do 1 roku do 19 let
2. třída 15 470 19 390
3. třída 16 580 20 810
4. třída 17 770 22 340

Jaký je plat zdravotní sestry : Průměrný plat na pozici. Zdravotní sestra je 34 473 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 193 Kč .

Jaká je nejvýdělečnější práce v ČR

Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)

Kolik peněz si mohu vydělat jako Úklid nemocnice za hodinu v České republice V průměru si tito specialisté v České republice vydělají přibližně 105,87 Kč za hodinu.Sanitář

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté (NSP 2)
Platové rozmezí: 26 000 Kč – 55 000 Kč

Jaký je průměrný plat zdravotní sestry : Průměrná čistá mzda všeobecné sestry vychází na 34 641 Kč.