Antwort Kdy se vraci Stary pas? Weitere Antworten – Co když Neodevzdám starý pas

Kdy se vraci Stary pas?
Sankce. Pokud držitel neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy, dopustí se přestupku, za který lze podle zákona o cestovních dokladech uložit pokutu do 10 000 Kč.Propadlý pas

Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.důležité je pasy nevyhazovat ani nelikvidovat jiným způsobem doma, ale odevzdat je na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v rácmi celé ČR.

Kdy se vrací pas : Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.

Jak probíhá výměna pasu

Úředník pořídí žádost a vyfotografuje vás. Vy si zkontrolujete údaje na žádosti a podepíšete ji. Cestovní pas vám bude vystaven ve standardní lhůtě do 30 dní od podání žádosti. Vyzvedněte si jej osobně na úřadě, kde jste o něj žádali (pokud jste v žádosti neuvedli jinak).

Kolik stojí nový cestovní pas : Za vydání pasu s biometrickými údaji zaplatíte správní poplatek 600 Kč. V případě žádosti o zrychlené vydání pasu: 3 000 Kč (do 5 dní), 6 000 Kč (do 24 hodin).

Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.

Pokud získáte cestovní doklad jiného občana, jste povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze úřadu městské části Praha 1 až 22, matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru Policie ČR nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu ČR.

Kolik se plati při ztrate pasu

Kolik zaplatíte

Pokud chcete vydat pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne, zaplatíte 6 000 Kč, občan do 15 let 2 000 Kč. Pokud chcete vydat pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, zaplatíte 3 000 Kč, občan do 15 let 1 000 Kč.Kolik budete platit

Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč. Tyto správní poplatky zaplatíte při podání žádosti. Za převzetí cestovního pasu zaplatíte správní poplatek 100 Kč, pokud převezmete cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než jste podal žádost o jeho vydání.Sankce. Pokud držitel neprodleně neohlásí zničení, ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Kolik budete platit

Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč. Tyto správní poplatky zaplatíte při podání žádosti. Za převzetí cestovního pasu zaplatíte správní poplatek 100 Kč, pokud převezmete cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než jste podal žádost o jeho vydání.

Kdy zažádat o výměnu pasu : Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.

Co je potřeba k výměně cestovního pasu : Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

Jak dlouho trvá udělat nový pas

Cena cestovního pasu pro osobu starší 15 let:

Lhůta pro vydání cestovního pasu Cena
do 30 dnů 600 Kč
do 5 dnů 3 000 Kč
do 24 hodin 6 000 Kč


Kdy lze žádat o výměnu neplatného občanského průkazu Doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.Většina států světa při udělování víz nebo při vstupní hraniční kontroloe požaduje, aby doba platnosti pasu cizince přesahovala plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců. Do těchto zemí nelze cestovat s pasy bez strojově čitelných údajů, které se vydávají s dobou platnosti na 6 měsíců.

Kam odevzdat doklady po zemřelém : Odevzdejte na jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Konkrétně na oddělení, kde se cestovní pasy vydávají. Odevzdat cestovní pas můžete také na jakémkoli matričním úřadu, na Policii ČR nebo v zahraničí na zastupitelském úřadu ČR.