Antwort Kdy se vrací pas? Weitere Antworten – Jak dlouho musí být Platny pas před odletem

Kdy se vrací pas?
Většina států světa při udělování víz nebo při vstupní hraniční kontroloe požaduje, aby doba platnosti pasu cizince přesahovala plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců. Do těchto zemí nelze cestovat s pasy bez strojově čitelných údajů, které se vydávají s dobou platnosti na 6 měsíců.Cena cestovního pasu pro osobu starší 15 let:

Cena poplatku v roce 2024 se pohybuje od 600 Kč do 6 000 Kč za expresní vydání.Sankce. Pokud držitel neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy, dopustí se přestupku, za který lze podle zákona o cestovních dokladech uložit pokutu do 10 000 Kč.

Jaká je pokuta za ztrátu pasu : Sankce. Pokud držitel neprodleně neohlásí zničení, ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Kdy jít na pasovou kontrolu

Většinou to bývá 2 – 3 hodiny před odletem. Přijdete k přepážce (někdy musíte vystát frontu), kde odevzdáte své pasy a dostanete takzvaný boarding pass, což je lístek, díky kterému vás pustí do letadla (neztratit!).

Jak starý musí být pas : Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu. Kde lze cestovní pas převzít: Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.

Občan starší 15 let předloží občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Jestliže nemá tyto doklady z důvodu ztráty nebo odcizení, předloží jiný průkaz totožnosti – např. řidičský průkaz nebo rodný list.

Kdy si můžu udělat nový pas

Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.Propadlý pas

Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.V současné době vybíraný správní poplatek za ztrátu, odcizení nebo zničení OP ve výši 100 Kč nebyl zvyšován a vybírá se již od účinnosti zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, tj. od roku 2000.

Kdy to musíte řešit

Žádost o nový cestovní pas musíte řešit, až když ho budete potřebovat. Pokud doklad naleznete po ohlášení jeho ztráty, je potřeba ho odevzdat, protože už neplatí. Vydání pasu trvá standardně až 30 dní, proto je lepší o něj požádat alespoň 30 dní před plánovaným odjezdem.

Jak dlouho před odletem udělat check-in : Standardní Check-in (Odbavovací přepážka)

Odbavovací přepážka zpravidla otevírá 2 hodiny před plánovaným odletem a zavírá 40 minut před plánovaným odletem. Tento čas se však může lišit u jednotlivých leteckých společností i destinací.

Kdy je nejlepší udělat check-in : Samotný check-in je rychlou záležitostí a zabere vám jen pár chvil. V případě online odbavení nabízí většina aerolinií možnost check-inu 48 hodin před odletem. Pokud se budete odbavovat až na letišti, je dobré dorazit tam s předstihem, ideálně 2 hodiny před plánovaným odletem, nejpozději však 40 minut.

Kdy zažádat o nový pas

Můžete požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů. Pokud potřebujete urychleně vycestovat do zahraničí, můžete požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne.

Za vydání pasu s biometrickými údaji zaplatíte správní poplatek 600 Kč. V případě žádosti o zrychlené vydání pasu: 3 000 Kč (do 5 dní), 6 000 Kč (do 24 hodin).Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

Jak dlouho trvá vyřízení pasu : Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.