Antwort Kdy se roubují ovocné stromy? Weitere Antworten – Kdy se roubuje jabloň

Kdy se roubují ovocné stromy?
Nejvhodnější dobou k roubování je konec března a duben, tj. v době počátku rašení jabloní až do počátku květu. Je to období, kdy stromy mají mízu a dobře se dají uplatnit způsoby roubování za kůru.Nejvhodnější doba pro řez ovocných stromů a keřů je únor/březen a červenec/srpen. Stromy dobře snášejí řez v létě, protože rány se hojí snadněji než v zimě, kdy jsou mokré a vlhké.Jak jsme zmínili, rouby odebíráme během zimy, když jsou teploty nad 0 °C, nemrzne a je vlhko. Rouby z koruny nikdy neodebíráme během silných mrazů, protože jsou jejich vlivem vysušené a ve velmi špatné kondici. Ideálním termínem pro odebírání roubů je v období Vánoc nejpozději do poloviny ledna.

Kdy nejlépe roubovat : Kdy roubovat Pro roubování je nejvhodnější čas brzy zjara, kdy se stromy teprve začínají probouzet. Obvykle platí pořadí v roubování, kdy jako první je na řadě angrešt a rybíz, pak třešně a višně, dále meruňky, švestky, slívy a nakonec jabloně a hrušně.

Kdy začne rodit jabloň

Jabloně Zákrsky jabloní začínají plodit po výsadbě za 2 až 3 roky, čtvrtkmeny za 4 až 5 let. Doba plodnosti se pohybuje u zákrsků okolo 15 let, u čtvrtkmenů okolo 20 let.

Kdy se ujme roub : První rouby se užijí v lednu na „roubování v ruce“. V únoru je používáme při roubování venku, způsoby vhodnými pro období bez mízy (plátování, kozí nožka, do rozštěpu…). A na jaře, za mízy, takzvaně za kůru. Poradí odborníci, literatura nebo internet.

Ovocné i jiné stromy prořezávejte na jaře, než začnou rašit. Výjimkou z tohoto pravidla jsou stromy se silným jarním mízotokem: ty prořezávejte později v létě nebo na konci zimy, než začne míza proudit nejsilněji. Únor–duben: Prořezávejte časně zjara. Červenec–srpen: Pokud na jaře proudí míza, prořezávejte koncem léta.

Optimální dobou pro řez opadavých stromů je doba vegetačního klidu, to znamená leden, únor, ale i polovina léta. V létě lze řezat břízy i javory, které na jaře hodně sají mízu, dále pak kaštany a ořešáky, náchylné na klejotok.

Jak se roubuje strom

Roubování do rozštěpu se běžně používá pro obnovení vrcholku vzrostlých stromů. Větev je odřezána pilou, vyčnívající konec je pak rozdělen s širokým, tenkým dlátem nebo roubovacím nožem tak, aby se roub mohl být vložen do štěrbiny. rouby by měl obsahovat dva nebo tři pupeny a měly by jít o výhony z předchozího roku.Rouby musí být při roubování nenarašené, podnož dobře zakořeněná a narašená. Koncem února a hlavně v březnu přeroubujete starší peckoviny. Jako první jsou na řadě třešně a višně, pak meruňky, poté švestky a slivoně, nakonec jabloně a hrušně.V případě keře i stromu nastává plodnost první rok po výsadbě. Plodnost keřů se pohybuje okolo 10 až 15 let, plodnost stromů se pohybuje v rozmezí od 8 až 10 let.

Základním a důležitým řezem u jabloní je řez zimní, které se provádí v období od ledna do dubna. Nejideálnějším obdobím je pak konec února a začátek března, kdy je nejmenší pravděpodobnost mrazů. Dalším obdobím, kdy je vhodné stříhat jabloně a provádět tak letní řez je od konce července do konce srpna.

Jak se roubují jabloně : Pokud je podnož – tedy větvička, na kterou chcete vybranou odrůdu jabloně, hrušně, třešně apod. naroubovat – stejně silná jako vlastní roub, jde o techniku družení neboli kopulace. Začnete tím, že konec roubu seříznete naplocho. Větvičku, na kterou chcete roub nasadit, také plošně seřízněte.

Kdy provádět řez jabloní : Základním a důležitým řezem u jabloní je řez zimní, které se provádí v období od ledna do dubna. Nejideálnějším obdobím je pak konec února a začátek března, kdy je nejmenší pravděpodobnost mrazů. Dalším obdobím, kdy je vhodné stříhat jabloně a provádět tak letní řez je od konce července do konce srpna.

Kdy je povoleno kácení stromu

Období vegetačního klidu

Přesné datum vegetačního klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze, vyhláška pouze říká, že jde o období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března.

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.Kdy prořezávat jabloně

Stromy je třeba prořezávat časně zjara, v březnu nebo dubnu, dokud nejsou pupeny ještě otevřené. Stromy neprořezávejte za mrazivého počasí, protože se snadno lámou. Pokud od posledního prořezávání uplynulo několik let, rozložte prořezávání postupně na více roků.

Kdy se roubuje třešeň : Rouby řežu při střihání "barborek" začátkem prosince, nejpozději o Vánocích. Kopulací roubuju poměrně brzy – již v březnu. Pokud přeroubovávám třešeň za kůru, pak až v květu. Rouby musejí být co nejsilnější.