Antwort Kdy chodí vyúčtování za vodu 2024? Weitere Antworten – Kdy je vyuctovani vody 2024

Kdy chodí vyúčtování za vodu 2024?
2024 podléhají 12% sazbě daně. V březnu 2024 bude provedeno roční vyúčtování.Vyúčtování za kalendářní rok musí být vlastníkovi, resp. nájemci, doručeno do čtyř měsíců po konci zúčtovacího období. Když nájemce s čímkoli ve vyúčtování nesouhlasí, musí pronajímateli předložit své námitky nejpozději do třiceti dnů od doručení vyúčtování.Přeplatek/nedoplatek

Pronajímatel vám musí skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby vyúčtovat nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. To zpravidla bývá od ledna do prosince, což znamená, že vyúčtování byste měli obdržet do konce dubna.

Kolik si dát zalohy na vodu : Obecně lze ale říci – záloha na teplou vodu by se měla pohybovat okolo 300,- Kč/osoba/měsíc a náklady na studenou vodu 150,- Kč/osoba/měsíc.

Kolik stojí kubík vody 2024

Cena vody 2024

Cena vody se v roce 2024 zvedne v průměru o 11 %, nejčastěji však můžete počítat se zdražením o 5,75% (medián). Přeloženo do řeči čísel, pak za kubík vody zaplatíme v ČR 128,- (vodné a stočné). Cena za kubík vody se bude v průměru pohybovat mezi 110 až 135,-.

Kolik vody za rok : V České republice klesla spotřeba vody od roku 1989 o 45,5 %. Tehdy dosahovala hodnota až na 171 litru za osobu a den. V roce 2021 to bylo jen 93,2 litru a v roce 2020 dokonce jen 89,2 litru, v roce 2019 pak 90,6 litru na osobu a den. Jedná se o spotřebu vody fakturovanou v domácnostech.

Každoroční odečet tepla a vody probíhá v tisících bytových domů po celé České republice od listopadu do konce ledna.

Ze zákona o službách plyne, že poskytovatel služeb je povinen skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtovat příjemci služeb vždy za zúčtovací období. A toto vyúčtování je povinen doručit příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Kolik se platí měsíčně za vodu

Přehled cen vody v Česku pro rok 2022

Průměrná cena vodného 2022 je 49,88 Kč. V roce 2021 to bylo 47,19 Kč. Průměrná cena stočného 2022 je 45,88 Kč. V roce 2021 byla 44,12 Kč.Ano, jeden litr vody nás stojí devět haléřů. Jeden kubík vody totiž představuje tisíc litrů vody. Za jednu korunu tak dostanete více než 11 litrů vody. V Praze nás voda z vodovodu v roce 2024 stojí 144,88 korun za metr krychlový (kubík).Pokud fakturu přijal v roce 2024, DUZP nastalo v 2024 a musí aplikovat sazbu 12 % na celé plnění (i když se jedná o dodávku vody 2023). Pokud byste uhradili v průběhu 3Q 2024 zálohy na vodu, dodavatel by je zdanil sazbou 10 % (tedy sazbou daně platnou k datu jejich přijetí).

Víte, kolik spotřebujete vody

Přibližná cena
Průměr. denní spotřeba studené vody 6,0 Kč
1 spláchnutí toalety 0,48 Kč
Mytí rukou při spotřebě 4 litry 0,24Kč
Praní v pračce 3,0 Kč

Jak se dělá se odečet vody : Odečty vodoměrů obvykle provádí zaměstnanci vodárenských společností. Pokud ho ale máte umístěný přímo v objektu nebo na nepřístupném místě a odečítač vás opakovaně nezastihne, můžete si nahlásit tzv. samoodečet vodoměru (maximálně dvakrát po sobě).

Jak se odečítají vodoměry : Každý vodoměr má své výrobní číslo a budík, na kterém se načítají m3 spotřebované vody. Modrý vodoměr zpravidla měří studenou vodu a červený teplou. Pro odečet opíšeme výrobní číslo a hodnoty na číselníku (různé barvy čísel odlišují jednotky a desetiny, odečet z obrázku by tedy byl 0,001 m3).

Co lze zahrnout do vyúčtování služeb

Za služby spojené s užívání nájemního bytu považujeme zejména

  • Vytápění
  • Osvětlení a úklid společných prostor v domě
  • Dodávka pitné vody.
  • Dodávka teplé vody.
  • Odvádění odpadních vod kanalizacemi.
  • Užívání výtahu.
  • Kontrola a čistění komínů
  • Odvoz splašků a čistění žump.


Roční vyúčtování by si měl každý vlastník pečlivě zkontrolovat. Měl by na něm najít u jednotlivých položek náklady na celkový dům a způsob rozúčtování. Pokud si například vlastníci náklady děli podle počtu osob, musí být z dokumentu jasné, kolik lidí v domě bydlí a jak vysoké jsou náklady na jednoho obyvatele.Cena vody 2024

Cena vody se v roce 2024 zvedne v průměru o 11 %, nejčastěji však můžete počítat se zdražením o 5,75% (medián).

Kolik stojí kubík teplé vody 2024 : Cena studené pitné vody (vodné a stočné) pro rok 2024 je 132,75Kč/m3, jedná se o navýšení o 14,23%. Cena tepla (předběžná) pro vytápění resp. výrobu teplé vody je 961,05 Kč/GJ tj.