Antwort Kdo muze delat elektrikáře? Weitere Antworten – Jaké vzdělání musí mít elektrikář

Kdo muze delat elektrikáře?
H Elektrikář

 • Kód oboru: 26-51-H/01.
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem.
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
 • Výstupní certifikát: výuční list.

Lidé, kteří mají minimálně výuční list, se mohou přihlásit i na zkrácené dálkové studium pro elektrikáře. Nabízejí jej různé střední školy po celé ČR. Zkrácené studium trvá 1 až 3 roky, záleží na škole a specializaci studia. Výuka probíhá obvykle jednou týdně, takže se dá zvládnout i při zaměstnání.Pro získání vyhl. 50 musíš mít elektrotechnické vzdělání a minimální parxi. Pro vyučené z získání par. 6 jsou ty myslím dva roky praxe, pro lidi s maturitou a získání par.

Jak se rekvalifikovat na elektrikáře : Pokud se chcete rekvalifikovat na elektrikáře, musíte vlastnit výuční list, který může být z jiného oboru. Kurzy bývají v délce 300 hodin. Získáte na nich teoretické znalosti i praktické dovednosti.

Jaký je rozdíl mezi elektrikářem a Elektrotechnikem

Elektrotechnik je člověk vzdělaný v elektrotechnic e. Elektrikář je zastaralý výraz pro elektrotechnik a, který pracoval jako dnes elektromontér a elektroinstala tér. Rozdíl mezi elektromntérem a elektroinstala térem se uváděl průmyslové/domovni instalace.

Kolik si vydělá Elektrikář : Kolik vydělává Elektrikář v České republice Pokud se podíváme na Elektrikář platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 408 012 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 34 001 Kč za měsíc, 8 500 Kč za týden nebo 212,51 Kč za hodinu.

Kolik vydělává Elektrikář v České republice Pokud se podíváme na Elektrikář platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 408 012 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 34 001 Kč za měsíc, 8 500 Kč za týden nebo 212,51 Kč za hodinu.

Pro získání kvalifikace dle vyhlášky 50/1978 §5 pracovníci znalí je nutné získat elektrotechnické vzdělání, minimálně však vyučení. Na různé rekvalifikační kurzy bohužel vyhláška 50/1978 nepomýšlí. Dále je nutné složit zkoušku ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel.

Co potřebuju na vyhlášku 50

Nutné doklady:

 • Kopie dokladu o vzdělání,
 • kopii dosavadního osvědčení dle vyhlášky 50/78,
 • případně kopie ŽL,
 • potvrzení o délce praxe.
 • zdravotní potvrzení (formulář na potvrzení praxe a zdravotní potvrzení).

Předpokladem pro pracovníky pro samostatnou činnost dle §6 vyhlášky 50/1978 je odborné elektrotechnické vzdělání (minimálně vyučení), minimálně rok praxe (pracovní poměr v elektrotechnickém oboru) a složení zkoušky ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel.

 • Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
 • Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
 • Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
 • Mechatronik.
 • Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Dispečer rozvodné elektrické soustavy.


Cena za hodinu práce se liší podle velikosti obce a regionu, začíná přibližně od 200 Kč, ve městech dosahuje na 450 Kč.

Kolik si účtuje Elektrikář na hodinu : Pokud v ceníku jednotlivých profesí nenajdete položku, která se shoduje s Vámi požadovanou činností, je účtována částka 490 Kč za hodinu práce. Pro elektroinstalace je tato částka 590 Kč.

Co nahradí vyhlášku 50 : Je od 1.7.2022 zrušena nahradí ji zákon 250/2021 Sb. §19 a nařízení vlády 194/2022 Sb. Pořádáme školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice. Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč zastává.

Co nahrazuje vyhlášku 50

Vyhláška 50/78 Sb k 1.7.2022 končí a nahrazuje ji nová legislativa, jmenovitě zákon 250/2021 Sb s příslušnými prováděcími předpisy.

Vyhláška 50/78 Sb k 1.7.2022 končí a nahrazuje ji nová legislativa, jmenovitě zákon 250/2021 Sb s příslušnými prováděcími předpisy.Průměrný plat na pozici. Elektrotechnik je 40 138 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 225 Kč .

Co obnáší práce elektrikáře : Elektrikář provádí veškeré činnosti týkající se slaboproudých nebo silnoproudých přístrojů a elektrického vedení. Do náplně práce patří montáž, rekonstrukce, údržba, opravy, seřizování a řízení procesů a elektrických zařízení.