Antwort Kdo muze být Pojistnik vozidla? Weitere Antworten – Na koho lze pojistit auto

Kdo muze být Pojistnik vozidla?
Česká legislativa povoluje, aby byl pojistníkem automobilu jiný subjekt než provozovatel či majitel vozidla. Může se jednat jakoukoliv osobu, ne nutně příbuznou, ale mladí řidiči takto většinou žádají o pomoc své příbuzné – tzn. rodiče, prarodiče.Přestože sjednání povinného ručení je v Čechách povinné, zákon naštěstí neukládá, aby bylo sjednáno přímo na osobu provozovatele či majitele vozidla. Pojistníkem, tedy osobou, na jejíž jméno je povinné ručení uzavřeno, může tak být prakticky kdokoli, koho si sami vyberete. Může to být jak fyzická, tak právnická osoba.Provozovatelem vozidla je osoba, která nemusí vozidlo vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, například hradí náklady provozu atd. Pokud je provozovatel jinou osobou než vlastník, pak se tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel.

Jak si udělat pojistku na auto : Co potřebuji k uzavření smlouvy online Běžné dokumenty, které byste měli mít u sebe. K uzavření povinného ručení online vám postačí velký technický průkaz vozidla, ve kterém naleznete veškeré informace potřebné pro vyplnění formuláře, a občanský průkaz pro doplnění informací o řidiči vozidla.

Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem vozidla

Provozovatel je ten, kdo vozidlo užívá. Vlastník je vždy uveden ve velkém technickém průkazu.

Na koho musí být napsano povinné ručení : Povinné ručení musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak.

Co k tomu potřebujete

 1. vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla,
 2. doklad totožnosti všech žadatelů,
 3. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 4. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla (ne starší než 1 rok),


Když policie neodhalí řidiče, který spáchá přestupek, pokutu musí zaplatit majitel nebo provozovatel auta. Tahle povinnost u nás platí už několik let. Ústavní soud (ÚS) posuzoval, jestli není protiústavní. Nakonec rozhodl, že zákon o silničním provozu se měnit nebude.

Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a majitelem

Zjednodušeně lze říct, že vlastník je ten, kdo vlastní právo na majetek, a majitel je ten, kdo má skutečnou kontrolu nad ním.Pokud z nějakého důvodu zapomenete zaplatit povinné ručení, pojišťovna vás na tuto skutečnost písemně upozorní. Když dlužnou částku ihned zaplatíte, nic se neděje. Samozřejmě se může stát, že se dopis nebo e-mail někde ztratí. Další upomínky už mohou být zpoplatněny.Povinné ručení je možné sjednat na 15 dnů. Hodí se vám například, pokud kupujete nové auto, potřebujete ho převézt a dlouhodobé pojištění chcete sjednávat až následně. Havarijní pojištění lze také sjednat na kratší dobu, a to nejméně na jeden měsíc.

Spolu s novým provozovatelem vyplníte žádost a předložíte následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla.
 2. protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 1 rok před podáním žádosti.
 3. zelená karta vydaná dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Kdo nemusí mít povinné ručení : Elektrokola, mopedy a invalidní vozíky

Výjimka platí také pro všechna motokola a dále i mopedy, jejichž motor zabírá pouze při šlapání, které také nemusí mít povinné ručení. Povinné ručení se dále nebude týkat ani invalidních vozíků užívaných výlučně osobou s tělesným postižením.

Kdo musí pojistit auto : Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.

Co je potreba k Prepisu auta 2024

Doklady potřebné k přepisu vozidla jsou:

 1. malý a velký technický průkaz,
 2. formulář pro přihlášení auta k registraci do registru silničních vozidel,
 3. zelená karta k povinnému ručení,
 4. doklad totožnosti,
 5. případně také plná moc k přepisu auta (musí být úředně ověřena),
 6. kupní smlouva.


Záleží vždy na tom, kdo je viníkem.

Jestliže viníkem není vůz autoškoly, škoda se hradí z povinného ručení řidiče, který nehodu způsobil. Jestliže je vina na straně autoškoly, ať už odpovědnost připadne na stranu žáka, nebo instruktora, škoda se platí z povinného ručení vozidla autoškoly.Vlastník nemovitosti je fyzická osoba (běžný občan) nebo právnická osoba (firma, bytové družstvo apod.), která danou nemovitost vlastní. Vlastník je vždy zapsán v listu vlastnictví katastru nemovitostí. Má právo, dle občanského zákoníku, jakkoliv nakládat s nemovitostí.

Kdo jsou vlastníci : Vlastníci mohou být: osoby, mající něco ve vlastnictví Vlastníci (film), český film z roku 2019. Vlastník (příbuzný), dítě bratrance či sestřenice.