Antwort Kdo může být vlastníkem vozidla? Weitere Antworten – Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem vozidla

Kdo může být vlastníkem vozidla?
Provozovatelem vozidla je osoba, která nemusí vozidlo vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, například hradí náklady provozu atd. Pokud je provozovatel jinou osobou než vlastník, pak se tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel.Co k tomu potřebujete

 1. vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla,
 2. doklad totožnosti všech žadatelů,
 3. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 4. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla (ne starší než 1 rok),

Údaje o vlastnictví vozidla poskytuje Policie České republiky, pojišťovna a úřad, na kterém je vozidlo přihlášené. Legální cestou zjistíte údaje o majiteli vozidla pouze prostřednictvím Policie České republiky. Ta má ale v případě neznámého majitele svázané ruce.

Co je potřeba k vlastnictví auta : Co je potřeba k registraci ojetého vozidla

 1. zelenou kartu k povinnému ručení,
 2. malý a velký technický průkaz,
 3. osvědčení o technické kontrole,
 4. žádost o registraci vozidla.

Kdo je provozovatel a kdo vlastník

Na pojistné smlouvě o pojištění vozidel mohou vystupovat mimo pojistitele (pojišťovna) až 3 další osoby – pojistník, provozovatel a vlastník. Provozovatel je ten, kdo vozidlo užívá. Vlastník je vždy uveden ve velkém technickém průkazu. Povinností vlastníka je zajistit, aby vozidlo bylo pojištěné.

Kdy se stanu vlastníkem auta : "Nejčastější chybou je domněnka majitele, že se stává novým vlastníkem teprve, když je zapsán ve velkém technickém průkazu," upozorňuje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů. To je však velký omyl, majitelem se stáváte již v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Doklady potřebné k přepisu vozidla jsou:

 1. malý a velký technický průkaz,
 2. formulář pro přihlášení auta k registraci do registru silničních vozidel,
 3. zelená karta k povinnému ručení,
 4. doklad totožnosti,
 5. případně také plná moc k přepisu auta (musí být úředně ověřena),
 6. kupní smlouva.


Mezitímní vlastník se vyplňuje v případě koupě u autobazaru. Nový vlastník je ten, kdo auto koupil a nyní chce, aby bylo přepsáno na něj.

Jak převést auto na jiného majitele

Na úřadě vyplníte formulář pro přihlášení vozidla na nového majitele. Přiložíte originál technického průkazu vozidla a odevzdáte registrační značku, ke které přiložíte osvědčení o registraci vozidla. Dále doložíte doklady nového vlastníka (ověřenou plnou moc, pokud je s vámi osobně jeho občanský průkaz).Na příslušném úřadě při odhlašování vozidla

 1. občanský průkaz (ŽL, výpis OR) nebo plnou moc v případě nepřítomnosti majitele vozidla.
 2. velký a malý technický průkaz.
 3. 2 x RZ (registrační značky)
 4. potvrzení o převzetí autovraku.
 5. formulář k vyřazení z registru vozidel.

Když policie neodhalí řidiče, který spáchá přestupek, pokutu musí zaplatit majitel nebo provozovatel auta. Tahle povinnost u nás platí už několik let. Ústavní soud (ÚS) posuzoval, jestli není protiústavní. Nakonec rozhodl, že zákon o silničním provozu se měnit nebude.

Na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Můžete si tedy vybrat jakýkoliv úřad, ne místně příslušný prodávajícímu, či kupujícímu. Přepis je otázkou několika minut v případě, že budete mít nachystané veškeré potřebné dokumenty.

Kolik stojí přepis vozidla na jiného majitele : Samotný přepis auta stojí 800 Kč. Je ovšem třeba počítat i s dalšími případnými poplatky, jako je například za evidenční kontrolu (cca od 400 do 1 000 Kč), poplatek za ověření plné moci, u starších vozidel nesplňujících emisní normu alespoň EURO 3 také ekologickou daň (od 3 000 do 10 000 Kč).

Kdy přechází vlastnické právo k automobilu : Kdy přechází vlastnické právo k automobilu Vlastnické právo na kupujícího přechází v okamžiku, kdy je sjednána kupní smlouva a vozidlo je předáno. Vlastnické právo na kupujícího přechází v okamžiku, kdy je sjednána kupní smlouva a vozidlo je předáno.

Kdo platí poplatek za převod auta

Dostupný advokát radí: Často se na nás ptáte, kdo platí převod auta. Poplatníkem je fyzická osoba, která žádost k provedení úkonu správnímu úřadu podala. Pokud si to ve smlouvě přímo smluvně nesjednáte, je zaplacení poplatku za převodu auta na bedrech prodávajícího.

Kdo může zlikvidovat vozidlo Vozidlo může zlikvidovat pouze autorizovaný zpracovatel autovraků. To je subjekt, který má od příslušného orgánu státního dozoru povolení k nakládání s autovraky.Výkupní cena autovraků

Za kompletní autovrak s vystavením dokladu o ekologické likvidaci při dodání na jednu z našich provozoven vám zaplatíme 2 500 Kč. Za kompletní autovrak s vystavením dokladu o ekologické likvidaci včetně odtahu zaplatíme 2 000 Kč.

Co hrozí za Nepřepsání auta : Shrnuto a podtrženo, dokud nový majitel nepřepíše auto na sebe, jste za něj odpovědní vy. Dokonce, pokud vozidlo prodáte a do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy není přepsané na nového majitele, tak vám hrozí pokuta až 50 000 Kč. V ideálním případě byste měli pro přepsání automobilu společně zajít na registr vozidel.