Antwort Kdo může být pojistníkem? Weitere Antworten – Kdo je pojistník a kdo je pojistitel

Kdo může být pojistníkem?
Pojistitel je vlastně pojišťovna. Jde o právnickou osobu s právem provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Její činnost, práva a povinnosti jsou ošetřeny speciálními předpisy. Pojistník je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu s pojistitelem, kde se zavázala k úhradě pojistného.Platbu jako takovou může fakticky zadat kdokoliv, nicméně obvykle se jedná o pojistníka. Pojistník je osoba, která sjednává (a podepisuje) pojistnou smlouvu. Pojistník je ve většině případů shodný s vlastníkem vozidla, ale může být rozdílný. Vlastník je vždy zapsaný ve velkém technickém průkazu.Fyzická nebo právnická, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným. V praxi to znamená, že pojistníkem může být zcela jiná osoba, která pojišťovně platí za ochranu před pojistnými riziky.

Co je to pojistník : Pojistník je člověk, jehož jménem se uzavírá pojistná smlouva s pojišťovnou. Je to osoba, která sjednává pojištění a zavazuje se ho platit. Když pojišťuji sebe – jsem pojistník i pojištěný.

Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojistitelem

Osoba, kterou dle smlouvy chrání životní, majetkové, zdravotní nebo jiné pojištění, je pojištěným. Jestliže je pojištěný současně tím, kdo uzavřel pojistnou smlouvu a platí pojistné, je zároveň pojistníkem. Pojistitel je ten, kdo vás nebo váš majetek pojišťuje – tedy pojišťovna.

Proč si pojistit být : Pojištění domácnosti vám ochrání všechno vybavení bytu nebo domu, které z něj můžete odnést – nábytek, elektroniku, oblečení, knihy atd. Pojištění nemovitosti se pak vztahuje na přímé škody na stavbě, která je spojena se zemí pevným základem. Tím se tedy myslí přímé stavební součástí daného bytu nebo domu.

Osoba, kterou dle smlouvy chrání životní, majetkové, zdravotní nebo jiné pojištění, je pojištěným. Jestliže je pojištěný současně tím, kdo uzavřel pojistnou smlouvu a platí pojistné, je zároveň pojistníkem. Pojistitel je ten, kdo vás nebo váš majetek pojišťuje – tedy pojišťovna.

Ke každému vozidlu, které je provozováno na veřejné komunikaci (dálnice, silnice, veřejně přístupná místní komunikace), musí mít jeho provozovatel uzavřeno povinné ručení neboli zákonné pojištění odpovědnosti vozidel tak, aby se na výzvu Policie ČR mohl prokázat platnou zelenou kartou.

Jaké jsou typy pojištění

Obsah článku

 • Životní pojištění
 • Pojištění schopnosti splácet.
 • Pojištění domácnosti a nemovitosti.
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění osobních věcí a karet.
 • Havarijní pojištění a povinné ručení
 • Pojištění odpovědnosti z občanského života.

Povinné náležitosti obsahu pojistné smlouvy:

 • číslo smlouvy;
 • určení pojistitele a pojistníka;
 • určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena;
 • pojistná událost a pojistné nebezpečí;
 • výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné, či jednorázové;
 • pojistná doba;

Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě – to je tzv. nová cena. Pozor na to, že u rodinných domů se nejedná o tržní cenu nemovitosti, tedy částku, za níž byste dokázali nemovitost aktuálně prodat.

Co všechno lze pojistit

 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění domacnosti.
 • Povinné + Havarijní
 • Cestovní pojištění

Na co všechno je dobré mít pojistku : CO MÁ VÝZNAM

Je dobré pojistit se pro případy, kdy úraz zanechá takzvané trvalé následky. To totiž do budoucna může negativně ovlivnit vaše příjmy. Povinnost mít pojištěnou nemovitost mají ti, kdo si dům či byt koupili na hypotéku. Pro ostatní má význam jistota, že když vyhoří, vyplacené pojistné plnění jim pomůže.

Na koho musí být napsano povinné ručení : POVINNÉ RUČENÍ PŘECHÁZÍ Z VLASTNÍKA NA PROVOZOVATELE VOZIDLA

Doposud se povinnost platit povinné ručení vztahovala na majitele vozidla. Nově se však bude týkat jeho provozovatele. Tedy toho, kdo s autem či jiným vozidlem podle definice zákona reálně jezdí.

Kolik vyjde pojistka na auto

Vývoj cen povinného ručení

Ceny povinného ručení začaly stoupat od roku 2018. V roce 2019 činila průměrná pojistka 4 013 Kč. V roce 2022 byla průměrná cena povinného ručení 4 298 Kč pro osobní auta. Jde o průměrnou cenu všech sjednaných pojistek v daném roce na Top-Pojištění.cz.

Na stránkách www.bezpojisteni.cz je možné zadat registrační značku vašeho vozu a datum, ke kterému chcete zjistit, zda je váš vůz pojištěn. Obratem dostanete informaci, zda je vaše pojištění platné, a u které pojišťovny.(1) Pojistné plnění poskytuje pojišťovna v tuzemských zákonných penězích. (2) Nahradil-li zaměstnavatel poškozenému škodu nebo její část přímo, má právo, aby jí pojišťovna po odečtení případné náhrady podle § 9 až 12 této vyhlášky vydala to, co by za ni jinak plnila poškozenému.

Z jakých důvodů může pojistitel požadovat před uzavřením životního pojištění a nebo v době trvání životního pojištění údaje o zdravotním stavu pojištěného : Je legitimní, aby měl pojistitel k dispozici údaje o zdravotním stavu pojištěného před uzavřením životního pojištění a v době trvání životního pojištění. Těmito důvody jsou určení výše pojistného rizika, stanovení výše pojistného, šetření pojistné události.