Antwort Kde se píše spojovník? Weitere Antworten – Kdy se píše spojovník

Kde se píše spojovník?
Spojovník píšeme na počátku částí slov nebo skupin písmen, které připojujeme k jiným, např. přípona ‑ismus, spojka ‑li, nebo na konci slov, která mají pokračování jinde, např. dvou‑ až třílůžkový pokoj (v textech administrativní povahy lze i 2‑ až 3lůžkový pokoj).Na klávesnici se píše pomocí kombinace levý ALT + 0150.Klikněte na místo, kam chcete vložit neporušující spojovník, a stiskněte Ctrl+Shift+znaménko minus.

Jak napsat spojovník bez numerické klávesnice : Jak zapsat spojovník: znak spojovníku – má na české klávesnici vlastní místo (klávesu), kterou nalezneme mezi klávesou pro tečku . a tlačítkem pravý SHIFT.

Kde se píše spojovník a kde pomlčka

Spojovník klademe mezi slova nebo jejich části bez mezer, protože výrazy jím spojené tvoří těsný celek. Naopak pomlčku mezerami buď oddělujeme, nebo ve zvláštních případech neoddělujeme.

Jak se používá spojovník : Spojovník není členicí neboli interpunkční znaménko. Slouží ke spojení dvou slov v jeden celek, ke spojení neslovního výrazu se slovem a k naznačení, že část slova na konci jednoho řádku a část slova na začátku dalšího řádku tvoří jedno slovo.

Znak @ má v ASCII tabulce i kódování Unicode kód 64 (U+0040). Na české počítačové klávesnici jej lze obvykle vyprodukovat kombinací AltGr+V nebo AltGr+ě. V operačním systému Microsoft Windows lze znak zapsat také podržením levého Altu a postupným mačkáním číslic 6 a 4 nebo kombinací kláves Ctrl+Alt+V.

Špatně: Mezera patří za tečku,čárku,spojovník,otazník a některé další druhy interpunkčních znaků. Při neoddělení interpunkčního znaku mezerou považuje většina textových editorů jednotlivá slova (viz výše: tečka, čárka, spojovník, otazník) za slovo jediné, tudíž jej podtrhne červeně a označí za neexistující.

Jak napsat Spojnik

JAK HO NAPSAT NA KLÁVESNICI

Je to velmi jednoduché, protože ho najdeme přímo na klávesnici. Nachází hned vedle pravého Shiftu. Na jeho klávese jsou celkem čtyři znaky: náš spojovník (-), podtržítko (_), otazník () a lomeno (/).Spojovník klademe mezi slova nebo jejich části bez mezer, protože výrazy jím spojené tvoří těsný celek. Naopak pomlčku mezerami buď oddělujeme, nebo ve zvláštních případech neoddělujeme. Pozn.: Existuje i ČSN, která kodifikuje užití interpunkce.Vložení pevné pomlčky

  1. Pokud chcete vložit pomlčku en (–), stiskněte Option+Spojovník .
  2. Pokud chcete místo dvojitých spojovníků vložit pomlčku (—), stiskněte Shift+Option+Spojovník .


Spojovník klademe mezi slova nebo jejich části bez mezer, protože výrazy jím spojené tvoří těsný celek. Naopak pomlčku mezerami buď oddělujeme, nebo ve zvláštních případech neoddělujeme. Pozn.: Existuje i ČSN, která kodifikuje užití interpunkce.

Kde se píše pomlčka : Pomlčka (–) je dlouhá vodorovná čára. Nejčastěji se používá pro oddělení části věty, v rámci vyjádření rozsahu zastupuje slovo až, její užití je časté také při psaní finanční částky, lze ji použít místo čárky, pro vyjádření geografického rozsahu či pro zápis kalendářního data.

Jak napsat @ : Jak napsat zavináč

Na české klávesnici je obvykle možné zapsat zavináč kombinací kláves Pravý Alt + V nebo Alt + 64 (na numerické části).

Kde je na české klávesnici

Přehledný seznam zkratek pro psaní speciálních znaků

Znak Zkratka
Ö Přehlasované „O“ na klávesnici klávesa se znakem ¨ + písmeno O
$ Znak dolaru na klávesnici Alt Gr (pravý Alt) + písmeno Ů nebo levý Alt + 36
€ Znak Eura na klávesnici Alt Gr (pravý Alt) + písmeno E nebo levý Alt + 0128


Pokud lomítko stojí mezi jednoslovnými výrazy, používáme zápis bez mezer: pán/paní. Pokud jsou oba výrazy nebo alespoň jeden z nich tvořeny více slovy, přidáme k lomítku mezery: padesát metrů / padesát kilometrů.Předložky a spojky

Jednohláskové neslabičné předložky k, s, v, z, slabičné o, u, spojky i, a – nesmějí být nikdy na konci řádku, a to jak v psaném textu ručně, tak i na počítači. Tomuto jde zamezit tzv. pevnou mezerou napsanou místo klasické mezery pomocí kláves Ctrl + Shift + mezerník.

Kde je mínus na klávesnici : Přehledný seznam zkratek pro psaní speciálních znaků

Znak Zkratka
Ł Znak Libry na klávesnici Alt Gr (pravý Alt) + písmeno L
+ Znaménko „plus“ na klávesnici klávesa „+“ na numerické klávesnici nebo levý Alt + 43
– Znak „mínus“ na klávesnici klávesa „–“ na numerické klávesnici nebo „nahradit“ spojovníkem