Antwort Kde přihlásit rozhlas a televizi? Weitere Antworten – Jak platit za rozhlas a televizi

Kde přihlásit rozhlas a televizi?
platbou prostřednictvím služby SIPO České pošty. Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu nebo České televize. s Českým rozhlasem nebo s Českou televizí. Na jejich internetových stránkách jsou k rozhlasovému a televiznímu poplatku k dispozici všechny relevantní informace.Televizní poplatek můžete hradit trvalým příkazem ze své banky, platební kartou a metodami s ní spojenými (Apple Pay a Google Pay), expresním bankovním převodem nebo formou SIPO. Číslo účtu televizních poplatků ČT je 8029-1800060583 / 0300. Variabilní symbol najdete v Účtu poplatníka po přihlášení.- Přihlášení

K přihlášení můžete využít online formuláře přímo na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo poštou. TIP: Poplatky můžete platit přes SIPO, tedy poštu, nebo inkasem z bankovního účtu.

Kdo nemusí platit poplatek za rozhlas : Zákon též zahrnuje dvě výjimky, kdy může být člověk od hrazení poplatků osvobozen. Tou první je domácnost, kde součet příjmů všech jejích členů za uplynulé čtvrtletí nepřesahuje 2,15násobek životního minima. Druhým důvodem k osvobození od placení jsou zdravotní důvody.

Jak přihlásit poplatek za rozhlas

K placení rozhlasového poplatku se může člověk přihlásit například na jakékoli pobočce České pošty, kde se sjednává platba inkasem. Zaplatit se ale dá i jinak. Kdo využívá takzvané SIPO na jiné platby, stačí podle ředitelky odboru rozhlasových poplatků Českého rozhlasu Dany Francové přihlášení přes SMS zprávu.

Na jaký účet platit poplatek za rozhlas : pokud chcete platit rozhlasový poplatek ze svého účtu, zadejte prosím následující číslo učtu: 107 100 5073 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.)

Kolik stojí rozhlasový a TV poplatek

Za celou domácnosti se platí celkem 135 korun měsíčně za televizní vysílání a za rádio pak 45 korun měsíčně. Doba splatnosti je pak vždy do 15. dne daného měsíce bez ohledu na to, jestli platíte měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo jednou ročně.

Pokud neplatíte, ale odebíráte elektrickou energii, pak má Česká televize důvodné podezření, že televizi máte. Proto, pokud ji skutečně nemáte, dejte to vědět čestným prohlášením či evidenčním listem.

Jak platit poplatek za Český rozhlas

Platí se bankovním převodem. Stejně tak se můžete přihlásit vyplněním evidenčního formuláře, který následně zašlete na email Českého rozhlasu: [email protected], do datové schránky: ID rnaadje nebo na poštou na adresu: Český rozhlas – rozhlasové poplatky, Vinohradská 1409/12, 120 99 PRAHA 2.Platí se bankovním převodem. Stejně tak se můžete přihlásit vyplněním evidenčního formuláře, který následně zašlete na email Českého rozhlasu: [email protected], do datové schránky: ID rnaadje nebo na poštou na adresu: Český rozhlas – rozhlasové poplatky, Vinohradská 1409/12, 120 99 PRAHA 2.Poplatek nemusí platit: lidé s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí (musí současně splňovat všichni členové domácnosti) lidé s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou (musí současně splňovat všichni členové domácnosti)

K placení rozhlasového poplatku se může člověk přihlásit například na jakékoli pobočce České pošty, kde se sjednává platba inkasem. Zaplatit se ale dá i jinak. Kdo využívá takzvané SIPO na jiné platby, stačí podle ředitelky odboru rozhlasových poplatků Českého rozhlasu Dany Francové přihlášení přes SMS zprávu.

Kdo nemusí platit poplatek za televizi : Lidé s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí. Lidé s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou. Lidé s čistým příjmem nižším než 2,15násobek životního minima za uplynulé kalendářní čtvrtletí. K osvobození je zapotřebí se přihlásit a tuto skutečnost následně doložit.