Antwort Jakou maltu na staré cihly? Weitere Antworten – Čím spárovat staré cihly

Jakou maltu na staré cihly?
Pro spárování používáme malty na bázi vápna (Fugenmörtel ZF), vápna s hydraulickými přísadami (Fugenmörtel TK) a jen pro velmi pevné cihly a pásky lze použít tvrdší malty na bázi románského cementu (Fugen und Ergänzungsmörtel RZ) nebo bílého portlandského cementu (Fugenmörtel).Pro zdivo betonové, kamenné a většinu keramických cihel se používají silnovrstvé vápenocementové, cementové nebo vápenné malty. Nanáší se ve vrstvě 15–30 mm. Všechna taková řešení pro vás máme v nabídce. Při výběru nezapomínejte také na požadavky na tlakovou pevnost zdicí malty, uvedené v projektové dokumentaci.Vápenocementová omítka:

Tato univerzální omítka se používá především ve venkovním prostředí na těžké zdivo (vápenopískové cihly, staré cihly, betonové bloky).

Čím natřít staré cihly : Pro ""nátěr"" cihel je teoreticky možné použít různé nátěrové hmoty, jako jsou na př. fasádní barvy Barlet, email Bakrylex, S2160 Hostagrund, syntetické emaily S2013 Industrol univerzál, U2029 Industrol profi a další. Předpokladem je naprosto suchý podkald a důkladná penetrace naředěnou, vybranou nátěrovou hmotou.

Čím Vyspárovat cihlovou zeď

Chceme-li zvýraznit výsledek, můžeme použít světlou spárovací hmotu. Na druhé straně, v případě moderní fasády je ideální hladký klinker, a to zejména v případě, že cihla bude mít chladné barvy (např. černá, šedá) a pro spárování použijeme téměř neviditelnou, tenkou spáru ve stejné barvě.

Jak renovovat cihly : Impregnační nátěr na cihly a zdivo vytvoří na povrchu vodoodpudivý film a chrání ho před vlhkostí.

  1. Postačí jedna vrstva přípravku.
  2. 25 litrů ošetří až 125 m2 plochy.
  3. Vysoká odolnost vůči vodě a mechu.
  4. Na takto ošetřeném povrchu se zvýrazní jeho barevnost.
  5. Aplikujte válečkem nebo postřikovačem.
  6. Umožňuje stěnám dýchat.

Pro omítky, ale i pro zdění se proto nejčastěji míchá malta vápenocementová. Začátečník se může řídit poměrem 6 lopat písku na 1 lopatu cementu a 1 lopatu vápna (někdo přidává o jeden díl písku víc, samozřejmě záleží na osobní zkušenosti). U malty k omítání je důležité hledět na jemnost písku.

Cementová malta se obvykle míchá v poměru 250–450 kg cementu na 1 m3 písku a 240 až 350 litrů vody. Používá se na velmi namáhané zdivo, zejména cihelné.

Jak ošetřit staré cihly

Pro napuštění (penetraci) je možné použít např. akrylátové penetrace jako jsou např. penetrce Remal, Barlet, Soicrat. Použitelná může být i napouštěcí fermež O1000 Unibal i silně naředěný silikonový lak ""Laksil"".Postupovat můžete tradičním způsobem, tedy posílit soudržnost podkladu pomocí „špricu“ z naředěné malty nebo nanést na omítaná místa penetraci (adhezní můstek), s níž se samozřejmě pracuje snadněji. Pak následuje obvyklá kombinace jádrové a štukové omítky, případě pokladová vrstva a fasádní pastovitá omítka.Pro zvýšení vlastností lícových cihel doporučujeme použít nano přípravek NanoKlinker. Ošetřením povrchu snížíme nasákavost a tím předejdeme riziku tvorby minerálních výkvětů. Impregnační nano nátěr provádíme rovnoměrně pouze v jedné vrstvě! Tím výrazně snižujeme spotřebu přípravku, ale hlavně čas strávený aplikaci.

Odpověď: pro zpevnění obnaženého zdiva a zvýraznění jeho zabarvení můžete použít silikonový lak ""laksil"", který se vyrábí i v matném provedení. pro první 1 – 2 penetrační nátěry (podle savosti podkladu) je nutné lak silně naředit (cca 1:1) ředidlem s6005 aby se vsákl co nejhlouběji.

Co pouzit místo malty : Ke zdění přesně tvarovaných broušených cihelných bloků s izolační výplní či bez ní můžete v takovém případě místo malty (lepidla) použít tenké pásy zdicí pěny, která se na povrch styčných ploch nanáší pomocí aplikační pistole.

Jak namíchat zakládací maltu : Jeden pytel 15 kg suché maltové směsi smícháme s 9–10 litry čisté vody. Maltu lze míchat ručně stavebním míchadlem, v samospádové míchačce nebo v kontinuální míchačce. Maltu nanášíme zednickou lžící celoplošně v rovnoměrné vrstvě tl. 10 až 40 mm.

Co postavit ze starých cihel

Ze starých cihel můžete vybudovat velmi pěkné zahradní cesty a chodníčky. Ze starých cihel můžete vybudovat zahradní ohniště. Ze starých cihel můžete na zahradě postavit nejrůznější zdi a zídky, omítnuté, přiznané, s pojivem nebo suché. Staré cihly můžete využít i na vydláždění teras a posezení.

Nejvhodnější volbou pro venkovní stěny je akrylový nátěr na stěny (rozpustný ve vodě). Tento typ nátěru pomáhá zajišťovat vodotěsnost stěn a zároveň umožňuje odpařování vlhkosti ze stěn do venkovního ovzduší.Bez těchto materiálů se neobejde žádná hrubá stavba. Díky maltě drží zdivo pohromadě, jádrová omítka vyrovná jeho povrch a štuk zase vyhladí omítku. Ve Weber najdete to správné řešení, ať už pracujete na fasádě, nebo na omítnutí interiéru.

Jaký je rozdíl mezi betonem a Maltou : Jak se tato malta ale tedy liší od betonu Beton obsahuje čtyři komponenty – cement, písek, vodu, plniva (oblázky, štěrk nebo drcený kámen). Cementová malta se oproti betonu skládá jen ze tří složek – , písku a vody.