Antwort Jak zrušit již odeslaný email? Weitere Antworten – Jak odstranit již odeslaný email

Jak zrušit již odeslaný email?
Nastavení doby pro zrušení odeslání zprávy

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko. Zobrazit všechna nastavení.
 3. U položky Vrátit zpět odeslání vyberte Dobu pro storno odeslání 5, 10, 20 nebo 30 sekund.
 4. Dole klikněte na Uložit změny.

Zatržením pole v levé části e-mailů označte zprávy, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko "Smazat", umístěné v horní liště nad zprávami.Zrušení odeslání e‑mailu

Když odešlete e‑mail, můžete si to do deseti sekund rozmyslet. Chcete‑li odeslaný e‑mail zadržet, klepněte na volbu Zrušit odeslání pod schránkou došlé pošty.

Jak v Outlooku zrušit odeslaný email : Vyzkoušejte to!

 1. Vyberte složku Odeslaná pošta .
 2. Vyberte nebo poklikejte na zprávu, aby se otevřela v jiném okně.
 3. Vyberte Soubor > Informace.
 4. Vyberte Znovu odeslat zprávu a odvolat > Odvolat tuto zprávu… a vyberte jednu ze dvou možností.

Jak zrušit odeslání zprávy

Otevřete zprávu, kterou chcete odvolat. Zprávu otevřete poklikáním. Když zprávu vyberete tak, aby se zobrazila v podokně čtení, nebudete moct zprávu odvolat. Pokud máte klasický pás karet, na kartě Zpráva vyberte Akce > Odvolat tuto zprávu.

Jak vymazat emaily z Gmailu : Otevřete na telefonu nebo tabletu s Androidem aplikaci Gmail . Vlevo od každé zprávy, kterou chcete smazat, klepněte na profilový obrázek odesílatele. Nahoře klepněte na Smazat .

Celá komunikace je tak rychlá, jak rychlé je nejpomalejší hrdlo celé komunikace. Takováto zásada platí nejen v oblasti počítačových sítí, ale i ve výpočetních systémech obecně. Odeslání i přijmutí emailu je většinou okamžité, ale pokud je některý komunikační systém "přetížen" může to trvat i hodiny.

Odstranění jednoho nebo více kontaktů

V prostředním podokně vyberte jeden nebo více kontaktů a pak vyberte Odstranit. Výběrem možnosti Odstranit potvrďte akci.

Jak zrušit odeslanou zprávu

Otevřete zprávu, kterou chcete odvolat. Zprávu otevřete poklikáním. Když zprávu vyberete tak, aby se zobrazila v podokně čtení, nebudete moct zprávu odvolat. Pokud máte klasický pás karet, na kartě Zpráva vyberte Akce > Odvolat tuto zprávu.V aplikaci Mail na Macu klikněte do deseti sekund od odeslání e-mailu na volbu „Zrušit odeslání“ v dolní části bočního panelu (nebo použijte příkaz Úpravy > Odvolat akci).Pokud už nechcete číst zprávy od určitého uživatele, můžete ho blokovat. Klikněte pravým tlačítkem na zprávu od odesílatele, kterého chcete blokovat, a potom klikněte na Nevyžádaná pošta > Blokovat odesílatele.

1. Potlačení zprávy. V seznamu zpráv se Vám objeví zpráva, která Vám třeba přijde nepatřičná (nenáleží Vám) anebo není nutné jí archivovat. Poté stačí vpravo nahoře zakliknout kolečko potlačit zprávu a zpráva Vám zmizí.

Jak zrusit odeslani zprávy na iphone : Zrušení odeslání zprávy

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Zprávy .
 2. Podržte prst na bublině se zprávou a pak klepněte na Zrušit odeslání. V přepisu konverzace na vaší straně i na straně příjemce se objeví poznámka potvrzující, že jste odeslání zprávy zrušili.

Jak odstranit zprávy : Smazání odeslané zprávy

 1. V zařízení Android přejděte do konverzace a podržte požadovanou zprávu.
 2. Klepněte na Smazat.
 3. Znovu klepněte na Smazat a rozhodnutí potvrďte.

Jak si vyčistit email

Pomocí funkce Vyčistit konverzaci můžete uklidit e-mailové konverzace a snížit počet zpráv ve složce Doručená pošta.

 1. Vyberte e-mailovou konverzaci, kterou chcete vyčistit.
 2. (Na zjednodušeném pásu karet) Na kartě Domů vyberte šipku vedle odstranit >
 3. Pokud se zobrazí výzva, potvrďte to tak, že vyberete Vyčistit.


Jak zjistit, jestli e-mail nebyl zpožděn

 1. Otevřete Gmail na počítači.
 2. Otevřete e-mail, který chcete zkontrolovat.
 3. Vedle ikony pro odpověď klikněte na ikonu možností Zobrazit originál. V novém okně se zobrazí úplná hlavička.
 4. Vedle možnosti Datum vytvoření zkontrolujte čas doručení.

Důvod nedoručení emailu 421

Zprávy jsou dočasně pozdrženy kvůli pravidlům nebo směrnicím serveru příjemce. K tomu většinou dochází, objeví-li se příliš mnoho zpráv či spojení v příliš krátkém časovém úseku. Příklady: 421 4.7.0 Zpráva od (X.X.X.X) dočasně pozdržena.

Jak zablokovat emailovou adresu v Outlooku : Přidání odesílatele nebo domény do seznamu blokovaných odesílatelů

 1. Přihlaste se k Outlook Web App.
 2. V horní části stránky vyberte Nastavení
 3. V části Účty vyberte Blokovat nebo povolit.