Antwort Jak změřit akumulátor Multimetrem? Weitere Antworten – Jak se měří akumulátor

Jak změřit akumulátor Multimetrem?
Vybitou baterii lze poznat dvěma způsoby, buď pomocí měření jejího napětí nebo měřením hustoty elektrolytu. Baterii bychom měli měřit až několik hodin po jízdě nebo nabíjení, aby se napětí zcela ustálilo. S voltmetrem zjistíme jeho hodnotu a podle té vyhodnotíme stav autobaterie.Jak zjistit zdraví baterie na android zařízeních

  1. Otevřete číselník.
  2. Zadejte kód * # * # 4636 # * # *
  3. V zobrazeném menu klikněte na "Informace o baterii" (Battery Information)

Jak použít multimetr k otestování autobaterie

Umístěte červený vodič na kladný pól baterie (označený červeným krytem nebo symbolem +). Černý vodič umístěte na záporný pól. Odečtěte naměřené hodnoty.

Jak nastavit multimetr na měření autobaterie : Nastavte multimetr (Přehled multimetrů) pro měření proudu (A), černý kabel multimetru zasuňte do zdířky (COM), červený do zdířky pro nejvyšší hodnotu proudu (většinou označeno jako A, 10A nebo 20 A). Červenou sondu přiložte k odpojené svorce baterie, černou sondu k zápornému pólu baterie.

Jak otestovat akumulátor

Změřte napětí autobaterie použitím voltmetru nebo multimetru

Zapište si údaje z displeje multimetru. Pokud je autobaterie plně nabitá, napětí by nemělo být větší než 12,6 voltu. Napětí nižší než 12,6 voltu znamená, že autobaterie je nabitá na méně než 50%.

Jak změřit odpor na multimetru : Černý měřící kabel zapojíme do společné černé zdířky multimetru (COM). Červený měřící kabel zapojíme do červené zdířky multimetru měřící odpor v Ohmech (Ω). Zapneme multimetr a otočíme volič na měření elektrického odporu v nejmenším rozsahu (200). Často je u dané volby ikona zvukové signalizace.

Hladina elektrolytu

Výšku hladiny je možno kontrolovat také skleněnou trubičkou vloženou do otvoru ve víku článku. Trubička se ponoří až k deskám, horní otvor trubičky se uzavře prstem, trubička se vyjme a podle výšky sloupce elektrolytu v trubičce se zjistí výška hladiny elektrolytu v článku.

Multimetr přepněte do režimu měření napětí stejnosměrného proudu a nastavte rozsah na 20 voltů. Zapojte černou sondu multimetru do negativní svorky autobaterie a červenou sondu do pozitivní svorky. Zapište si údaje z displeje multimetru. Pokud je autobaterie plně nabitá, napětí by nemělo být větší než 12,6 voltu.

Kolik voltů má mít nabitá baterie

Měření napětí autobaterie

Jestliže naměříte napětí 12,8 V, je baterie nabitá na 100 %. Jedná se tudíž o správné napěti autobaterie. Hodnotě 12,5 V odpovídá tomu, že je baterie nabitá na 75 %, je tudíž třeba ji dobít. Při 12,1 V je baterie nabitá na 25 %.SOC nám říká, kolik energie zbývá v akumulátoru, naproti tomu SOH indikuje stav, kdy je třeba celou baterii vyměnit. Dejme tomu, že máme novou baterii, která má celkovou kapacitu v plně nabitém stavu (FCC) = 10 Ah. V případě, že hodnota SOC je rovna 70 %, máme k dispozici 7 Ah zbývající energie.Návod k použití:

  1. Připojte pracovní napětí DC 5V~12V z bílé zásuvky XH2.
  2. Nainstalujte testovaný článek 18650 do pravého držáku baterie.
  3. Zapněte vypínač napájení.
  4. Opakovaným krátkým stiskem tlačítka + nebo – nastavte napětí pro ukončení vybíjení.
  5. Krátkým stiskem levého tlačítka se spustí test článku.


Jelikož je konečný, protéká voltmetrem proud který způsobuje zvětšení úbytku napětí na vnitřním odporu napěťového zdroje a vzniká tak chyba měření. Reálně mají voltmetry vnitřní odpor řádově v desítkách až stovkách kiloohmů.

Jak zjistit hodnotu odporu : Hodnota odporu rezistorů se značí buď napsáním čísla na rezistor, a nebo častěji barevnými proužky. Pro barevné značení velikosti hodnoty odporu rezistorů se používá mezinárodní kód podle normy EIA-RS-279. V USA se také používá jiný kód podle vojenské normy MIL-STD-199.

Kolik voltů má nabitá baterie : Správné napětí akumulátoru by se mělo pohybovat mezi 12,6–12,8 V. Pokud je nižší, baterii dobijte.

Kolik ampér má mít autobaterie

Obecně platí, že 12V autobaterie má obvykle jmenovitý proud v rozsahu od 40 ampér do 120 ampér. Jmenovitý proud 12V autobaterie závisí na různých faktorech, včetně velikosti a typu baterie. Větší baterie s více články mívají vyšší jmenovitý proud. Kromě toho hraje roli také zamýšlené použití baterie.

Záleží na nabíječce, ale obecně se dá říct, že doba nabíjení autobaterie trvá několik hodin. Jak dlouho vydrží autobaterie záleží na mnoha faktorech. Bývá to ale kolem 5 let.mezi-dobíjení baterie (baterie nestíhá 1 směnný provoz a obsluha ji krátkodobě dobíjí v přestávku apod.) baterie byla delší dobu odstavena a nebyl u ní v období 6 měsíců proveden cyklus nabití/vybití/nabití baterie pracuje ve vícesměnném provozu a baterie nemá čas tzv. vychladnout.

Jak se pocita soc baterie : V algoritmu stavu baterie (SOH) jej lze definovat jako: SOC = zbývající kapacita_ (Ah_N) / celková kapacita_ (Ah_N_BOL). Vždy, když je bateriový systém plně nabitý, vždy na základě stavu BOL při pokojové teplotě lze získat SOH (zdravotní stav) = SOC / 100%.