Antwort Jak zkoumat Klíma školy? Weitere Antworten – Jak zlepšit klima třídy

Jak zkoumat Klíma školy?
Zdravé třídní klima znamená především to, že se každé dítě cítí ve třídě příjemně a není mu ubližováno (nemyšleno pouze fyzicky). Jediným řešením je prevence. Každý kolektiv je živým organismem, který se vyvíjí, a pouze systematická práce se vztahy ve třídě může mít za výsledek „prima partu“.Klima školy zjednodušeně vypovídá o tom, jak se žáci, učitelé i rodiče cítí v prostředí dané instituce. To přímo ovlivňuje jejich motivaci a průběh učení.Každý třídní kolektiv je osobitý a připravuje specifické klima pro učitelovo působení. Žáci mohou být například lhostejní, pozorní či spolupracující. Stejně tak učitel je jiný a má své specifické charakteristiky a postupy.

Jak zjistit klima třídy : Jedním z nástrojů na měření klimatu ve třídě je dotazník MCI. Ten by měl sloužit učitelům k sociální diagnostice, evaluaci vlastní práce a validním výsledkům, které je možné porovnávat mezi třídami, předměty apod. Je vhodný pro žáky na základní škole, umožňuje zjistit aktuální stav i to, co si žáci přejí změnit.

Jak ztišit třídu

U předškolních a mladších školních dětí je možné pro dosažení klidu ve třídě s úspěchem využít zvoneček anebo ozvučná dřívka. Učitel si s dětmi může domluvit i určité neverbální signály pro ztišení třídy. Osvědčuje se například využití pohybu: pokud učitel chce, aby se třída ztišila, zvedne ruce nad hlavu.

Co dělat pro zlepšení klimatu : Snižovat emise CO2 je nutné, abychom zastavili oteplování Země. K zastavení klimatické krize je klíčové dosáhnout celosvětově tzv. klimatické neutrality – tedy stavu, kdy lidstvo už svou činností nebude přidávat do atmosféry žádné skleníkové plyny.

Jak řešit případné problémy se školou

 • Nikdy nechoďte do školy rozzlobení.
 • Buďte citliví v citlivých situacích.
 • Buďte si vědomi obsahu slov, která používáte vy sami, a slov, která používají jiní.
 • Ptejte se sami sebe: „Čí je to problém
 • Připravte si plán.
 • Veďte si dokumentaci o vašich aktivitách.
 • Poděkujte učitelům.


Zprostředkovaně má na klima třídy vliv i vztahy mezi samotnými učiteli, mezi učiteli a vedením školy. Rovněž do něho zčásti zasahují rodiče. Je ovšem velmi pravděpodobné, že jediný, kdo bude ovlivňovat klima třídy vědomě je pedagog.

Co ovlivnuje klima třídy

Je tvořena jak faktory fyzikálními (velikost třídy, osvětlení, barvy) tak psychosociálními. Psychosociální faktory jsou tvořeny vztahy mezi účastníky skupiny. Takže do klimatu třídy se promítají vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli.Při tvoření pravidel se napřed rozdělíme do menších skupinek, potom o nich diskutujeme v každé třídě. Doporučuji, aby si svá pravidla formulovala každá třída, protože pak k nim mají opravdu osobní vztah,“ dodává ředitelka Renzová. Pravidla se ve Školamyšli často dotýkají soukromí a hranic svobody každého člověka.Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny:

Věk žáka Ročník, který žák navštěvuje
7 let 4 2. třída
8 let 3 3. třída
9 let 2 4. třída
10 let 1 5. třída


Jak řešit případné problémy se školou

 1. Nikdy nechoďte do školy rozzlobení.
 2. Buďte citliví v citlivých situacích.
 3. Buďte si vědomi obsahu slov, která používáte vy sami, a slov, která používají jiní.
 4. Ptejte se sami sebe: „Čí je to problém
 5. Připravte si plán.
 6. Veďte si dokumentaci o vašich aktivitách.
 7. Poděkujte učitelům.

Jak si získat respekt ve třídě : Pomáhejte žákům nacházet JEJICH vlastní řešení problémů, nevnucujte jim své, neřešte problémy za ně, ale buďte jim oporou. Buďte pro své žáky důvěryhodní i tím, že je vaše chování předvídatelné, jasně čitelné a dobře komunikované. Pomoci vám k tomu mohou viditelná sdílená pravidla/očekávání.

Jak se bránit klimatickým změnám : Aby došlo k trvalému zmírnění změny klimatu, je nutné nahradit zdroje s vysokými emisemi uhlíku jako jsou například tradiční fosilní paliva – ropa, uhlí a zemní plyn – za nízkouhlíkové zdroje energie. V současné době fosilní paliva dodávají lidstvu převážnou většinu energetické potřeby a jejich spotřeba roste.

Jak ovlivnit Klíma

Spalování fosilních paliv, kácení lesů a chov hospodářských zvířat stále více ovlivňují klima a průměrné teploty na Zemi. Tím vzniká obrovské množství skleníkových plynů, jež zvyšují objem přirozeně se vyskytujících plynů tohoto typu v atmosféře a zintenzivňují tzv.

Pokud nejste spokojení s řešením školy ani zřizovatele, můžete si stěžovat přímo u České školní inspekce (ČSI). Tu můžete kontaktovat hned na začátku, nicméně doporučujeme nejprve zkusit problém vyřešit přímo u vedení školy. Pro stížnost určenou ČSI můžete použít tento vzorový formulář.1) Kontaktovat ředitele školy, do které chcete přestoupit, domluvit si osobní schůzku. Přestup můžete realizovat v průběhu celého školního roku. 2) Na osobní pohovor je důležité se připravit – sdělit důvody přestupu, ročník, do které by žák chtěl přestoupit. 3) Ředitel může a nemusí souhlasit s přestupem.

Co narušuje klima : Spalování fosilních paliv, kácení lesů a chov hospodářských zvířat stále více ovlivňují klima a průměrné teploty na Zemi. Tím vzniká obrovské množství skleníkových plynů, jež zvyšují objem přirozeně se vyskytujících plynů tohoto typu v atmosféře a zintenzivňují tzv.