Antwort Jak zjistit jestli je zástava na nemovitostí? Weitere Antworten – Jak zjistit zástavu na nemovitostí

Jak zjistit jestli je zástava na nemovitostí?
Vyhledávání exekuce na nemovitosti je snadné díky katastru nemovitostí, do něhož musí exekutor informaci o exekuci zanést. Katastr nemovitostí je veřejným rejstříkem, nahlížet do něj může každý, lze tak jednoduše ověřit, není-li na nějakou nemovitost exekuce nebo i zástavní právo.Zástavní právo k nemovitostem musí být zapsáno v katastru nemovitostí, resp. vzniká až zápisem do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí je veřejný online rejstřík, do kterého může každý nahlédnout a zjistit, zda na nemovitosti vázne zástavní právo, případně jiné omezení.V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Důvodem je ochrana soukromí majitelů. Můžete však využít aplikaci Dálkový přístup do KN (funkce Evidence práv pro osobu) nebo obrátit se přímo na územní pracoviště daného katastrálního území.

Kde zjistit všechny své dluhy : Jak zjistit kde mám exekuci nebo dluhy

 1. Exekuční registr.
 2. Solus.
 3. Bankovní registr klientských informací
 4. Nebankovní registr klientských informací
 5. Sociální pojišťovna.
 6. Zdravotní pojišťovna.
 7. Finanční úřad.

Jak najít nemovitost podle jména

Nahlížení do katastru podle jména není možné kvůli ochraně soukromí. Důležité údaje získáte z listu vlastnictví Pokud potřebujete z nějakého důvodu znát majetkové poměry určité osoby a snažíte se prostřednictvím katastru nemovitostí zjistit, jaké byty, domy či…

Jak zjistím jestli jsem v registru dlužníků zdarma : Poskytování informací z registru dlužníků se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., která stanovuje poplatek za poskytnutí výpisu. Nahlédnout do registru dlužníků zdarma a ani získat výpis z registru dlužníků zdarma tedy není možné.

Zástavní právo se zapisuje do katastru nemovitostí na listu vlastnictví na základě listiny většinou s názvem „Zástavní smlouva“. Najdeme ho v části C „Omezení vlastnického práva“. Zástavní právo je upraveno v paragrafech 1309 až 1394 nového občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

Kontrola Listu vlastnictví, který najdete na stránkách Katastrálního úřadu, případně Vám jej vytisknou na poště. V tomto listu najdete mimo jiné věcná břemena, předkupní práva a zástavní práva. V Listu vlastnictví objevíte dále informaci o tom, zda na nemovitosti není některá z výše zmíněných zástav.

Jak zjistit majetek podle jmena

Lze zjistit i majitele daného pozemku, ovšem samostatné vyhledávání majitele podle jména není umožněno. Ale nezoufejte, když si zažádáte o rozšířené možnosti dálkového přístupu je potřeba se zaregistrovat, a to jen na dotyčném katastrální úřadě.Katastr nemovitostí

Do katastru nemovitostí se můžete podívat z pohodlí domova skrze stránku https://nahlizenidokn.cuzk.cz popřípadě použijte https://ikatastr.cz pokud neznáte číslo pozemku, ale víte, kde se na mapě daný pozemek nachází. Katastr nemovitostí vám pomůže zjistit, kdo je skutečný vlastník nemovitosti.V případě, že si chcete zkontrolovat své dluhy, popřípadě dluhy třetích osob, je potřeba získat výpis informací z oficiálních databází:

 1. Centrální evidence exekucí (CEE)
 2. Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 3. Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 4. Sdružení SOLUS.
 5. Finanční úřad.


Na webu cuzk.cz klikněte na odkaz „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Zvolte možnost „Vyhledat parcelu“. Pokud neznáte parcelní číslo, ani katastrální území, v kterém se parcela nachází, pak z horní lišty vyberte možnost „Mapa“.

Jak vyhledat parcelu v katastru nemovitostí : Vyhledat parcelu

 1. Přejděte na stranu vyhledávání parcely na oficiálním webu nahlížení do KN.
 2. Zadejte katastrální území nebo zadejte název obce a poté vyberte katastrální území
 3. Zadejte číslo parcely.

Jak zjistit jestli něco dlužím : Spolehlivý zdroj informací a zároveň nejsnazší způsob, jak zjistit dluhy, nabízí registr exekucí, do něhož lze nahlédnout na Exekuceinfo.cz. Výpis s informacemi o dluzích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, je k dispozici ihned, online a bez registrace. Zjistit dluhy zdarma není možné, poplatek stanovuje vyhláška.

Kdy zaniká zástavní právo

Vrácením zástavy dlužníkovi – Zástava zaniká tehdy, když ji věřitel vrátí dlužníkovi. Zaplacením hodnoty zastavené věci – Zástava končí tehdy, když dlužník zaplatí věřiteli hodnotu zástavy. Prekluze – Zástava zaniká v situaci, kdy uplyne doba, na kterou bylo zástavní právo zřízeno.

Nahlížení do katastru podle jména není možné kvůli ochraně soukromí. Důležité údaje získáte z listu vlastnictví Pokud potřebujete z nějakého důvodu znát majetkové poměry určité osoby a snažíte se prostřednictvím katastru nemovitostí zjistit, jaké byty, domy či…Zástavní právo v katastru

Co se týká nemovitých věcí, tak zástavní právo smluvní vzniká až jeho vkladem do katastru nemovitostí. O zahájení vkladového řízení může požádat jak věřitel, tak zástavce. Existenci zástavního práva můžete snadno ověřit na listu vlastnictví.

Jak zjistit co vše vlastním : Výpis z registru nemovitostí můžete získat i online prostřednictvím žádosti o dálkový přístup do katastru. V tomto případě je nutná registrace a zaplacení poplatku. O výpis z katastru můžete požádat i anonymně na jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti.