Antwort Jak zachránit starou jabloň? Weitere Antworten – Jak omladit staré jabloně

Jak zachránit starou jabloň?
Čím starší strom, tím více větve zkrátíme (o čtvrtinu až polovinu), více zkracujeme větve v horní části stromu než v dolní. Zmlazujeme v únoru, aby narostlo nové dřevo, které bude plodit, ale čím bujněji strom roste, tím řežeme později.Základním a důležitým řezem u jabloní je řez zimní, které se provádí v období od ledna do dubna. Nejideálnějším obdobím je pak konec února a začátek března, kdy je nejmenší pravděpodobnost mrazů. Dalším obdobím, kdy je vhodné stříhat jabloně a provádět tak letní řez je od konce července do konce srpna.Pokud chcete prořezáním omladit starší stromy, nesnažte se řezat a stříhat všechny staré větve najednou, jinak strom vyžene mladé větve ze všech oček. Lepší je prořezávat postupně třeba několik let. Používejte vždy ostré nářadí. Na slabší větve používejte zahradnické nože a nůžky a u silnějších sáhněte i po pilách.

Kdy Zmlazovat : Zmlazovací řez znamená zastřižení všech výhonů na délku 10–20 cm časně zjara ještě před začátkem vegetace.

Kdy stříhat vlky na jabloních

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.

Kdy omladit jabloň : Odstraňujeme je řezem na převod. Rány je pak nutné ošetřit. Zmlazovací řez jabloní provádíme na jaře, poté, co skončí nejsilnější mrazy. U jabloně zjistíte, zda tento řez potřebuje, jednoduše – větve se začnou „vyholovat“ (to je způsobeno zastíněním korunou, která je příliš hustá).

První rok: Odřízněte hlavní kmínek 70–90 cm od země a ponechte pouze tři očka. Z nich vyrostou tři kosterní větve. Druhý rok: Nejprve odstraňte všechny boční větve na kmeni, které rostou pod úrovní kosterních větví (tří hlavních větví z předchozího roku). Pak kosterní větve zakraťte na délku přibližně 30 cm.

Po výsadbě jabloně i hrušně stříháme vždy na jaře před rašením. Korunka stromu má mít terminální výhon se čtyřmi hlavními kosterními větvemi. Všechny přebytečné a nevhodně rostoucí výhony hladce odřízneme na větevní kroužek. Základní boční výhony zkrátíme na 4–6 pupenů, volíme výhony směřující ven z koruny.

Jak omladit starý strom

Velmi husté keře a stromy můžeme omladit i razantněji. Odstraníme staré větve, část zbylých větví zkrátíme o polovinu. Větve seřízneme až k zemi a ponecháme stejný počet výhonků. Radikální zmlazování je také vhodné rozdělit na dva až tři po sobě jdoucí roky.Vlky odstraňujte v létě

Vlk se říká větvím, které vyrůstají kolmo vzhůru a nekvetou. Když je odstraníme během léta, rána se stačí zacelit a nevyraší na ní další výhony. Snažte se větve ostříhat, co nejblíže kmenu. Výhonek pak znovu neobrazí, a navíc se neporaníte o pahýl, když polezete na strom.Lze doporučit např. postřik Mospilan 20 SP nebo Sulka (při vyšších teplotách 20-25°C může pálit). Jarní postřik stromů (jabloní, třešní, švestek, drobného ovoce okrasných dřevin a rostlin,…) aplikujeme ke konci vegetačního klidu, na počátku rašení, do stádia zeleného až růžového poupěte, kdy už jsou škůdci vylíhlí.

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.

Jak dlouho zije jabloň : Jabloň (Malus) je rod opadavých listnatých stromů z čeledi růžovitých, patří mezi jádroviny. Přirozeně se vyskytuje v Eurasii a Severní Americe, nejvíce druhů roste na východě Asie. Stromy se běžně dožívají 60–80 let i nad 100 let a dorůstají výšky až 15 metrů v závislosti na druhu, odrůdě a podmínkách.

Kdy se Zastřihává jabloň : Přehled ovocných stromů

měsíc řezání
jabloň únor, březen a srpen
hrušeň únor, březen a srpen
slivoň únor abřezen
švestka únor, březen a červenec

Jak prořezávat staré jabloně

První rok: Odřízněte hlavní kmínek 70–90 cm od země a ponechte pouze tři očka. Z nich vyrostou tři kosterní větve. Druhý rok: Nejprve odstraňte všechny boční větve na kmeni, které rostou pod úrovní kosterních větví (tří hlavních větví z předchozího roku). Pak kosterní větve zakraťte na délku přibližně 30 cm.

U jednoho stromku je okousaný i kmínek. Je možné stromky zachránit Ošetřit je doporučuji štěpařským voskem. Pokud jsou výhony z větší míry poškozené, doporučuji odstranit či zakrátit.Kdy stromy kácet Vhodné je právě období přibližně od listopadu do konce března. Stromy se nachází v období vegetačního klidu, což znamená, že se proudění mízy zpomalí a listnaté stromy ztratí svou zelenou korunu. Důležité je také to, že v této době nehnízdí ptáci a většinu času své mladé neodchovávají ani veverky.

Co dělat když potkáš vlka : Vlky můžete výjimečně zahlédnout, většinou ale hned odběhnou. Ve dne vidí hůř, proto může být jejich reakce opožděná. Pokud spatříte vlka v přírodě, zůstaňte klidní a držte si odstup. Nepřibližujte se, nevybízejte ho, aby k vám přišel, nikdy mu nenabízejte jídlo.