Antwort Jak vložit Zdroj obrázku? Weitere Antworten – Jak uvést zdroj obrázku

Jak vložit Zdroj obrázku?
Citace obrazového materiálu

Pakliže citujete obrázek z Otevřených galerií, musíte uvést citaci. Ta by měla odpovídat citaci Webové stránky (příklad viz níže). V minimální podobě lze obrázek citovat tak, že uvedete datum vložení obrázku do Vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.Přidání popisků k obrázkům na pásu

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na pás obrázků, který chcete upravit Nastavení .
 3. V části „Upravit pás“ umístěte kurzor na obrázek a klikněte na Přidat text Přidat popisek.
 4. Zadejte popisek do pole „Popis“ a klikněte na OK.

Klikněte na obrázek, ke kterému chcete přidat titulek. Klikněte na Reference > Vložit titulek. Můžete použít výchozí titulek, který se zobrazuje v poli Titulek.

Jak vložit ve Wordu do obrázku text : Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na WordArt, klikněte na požadovaný styl textu a zadejte text. Klikněte na vnější okraj Objektu WordArt, vyberte ho, přetáhněte text na fotku a pokud chcete, otočte ho do úhlu, který je pro vaši fotku nejvhodnější.

Jak popisovat obrázky v bakalářské práci

Pod obrázek píšeme jeho název (popis) a za něj autora, případně vročení, je-li důležité. U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií). Pod tabulku / graf – název, případně popis.

Jak si uložit obrázek : Klikněte pravým tlačítkem na obrázek, který chcete uložit jako samostatný soubor obrázku, a potom klikněte na příkaz Uložit jako obrázek. V seznamu Uložit jako typ vyberte požadovaný formát souboru. Do pole název souboru zadejte nový název obrázku nebo přijměte navrhovaný název souboru.

Vyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek. Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice.

Vložení seznamu obrázků

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit seznam obrázků.
 2. Klikněte na Odkazy > Vložit tabulku obrázků. Poznámka: Pokud Word dokument není maximalizován, nemusí být možnost Vložit tabulku obrázků viditelná.
 3. Formát a Možnosti můžete upravit v dialogovém okně Tabulka obrázků. Klikněte na OK.

Jak citovat obrázky v bakalářské práci

Lze říci, že korektní citace obrázků v bakalářské práci jsou stejně důležité jako citace jakýchkoliv jiných částí práce. Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy.Vyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek. Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice.Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte Upravit alternativní text. Vyberte obrázek a vyberte Formát > Alternativní text.

Ověřte si, zda Word podporuje grafický formát, ve kterém jsou vaše obrázky uloženy.

 1. Umístěte kurzor na místo v textu, kam chcete vložit obrázek.
 2. Zvolte příkaz Vložit > Obrázek > Ze souboru.
 3. V dialogovém okně Vložit obrázek vyberte soubor s obrázkem.
 4. Klepněte na tlačítko Vložit.

Jak přidat popisek k obrázku ve Wordu : Vyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek. Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice.

Jak označení obrázků v bakalářské práci : Pod obrázek píšeme jeho název (popis) a za něj autora, případně vročení, je-li důležité. U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií). Pod tabulku / graf – název, případně popis.

Jak uložit obrázek z Wordu jako JPG

V nabídce Soubor vyberte Exportovat. V části Formát souboru vyberte požadovaný formát obrázku (JPEG, TIFF, PNG nebo BMP). Vyberte Uložit pouze aktuální snímek.

Vložení obrázku z počítače

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.
 2. Na kartě Vložení vyberte Obrázek > Toto zařízení.
 3. Přejděte do požadovaného umístění v počítači > vyberte obrázek> klikněte na Otevřít.

Obrázek můžete přidat do levého horního rohu dokumentu a nechat kolem něj obtékat text.

 1. Vyberte obrázek.
 2. Přejděte na Formát obrázku nebo Formát > pozice a v části Formát s obtékání textu vyberte Vlevo nahoře. Tip: Obrázek můžete přetáhnout na jiné místo v dokumentu a zarovnat ho, jak potřebujete.

Jak dát obrázek pod text : Umístěte kurzor na místo v textu, kam chcete vložit obrázek. Zvolte příkaz Vložit > Obrázek > Ze souboru. V dialogovém okně Vložit obrázek vyberte soubor s obrázkem. Klepněte na tlačítko Vložit.