Antwort Jak určit slovní druhy? Weitere Antworten – Jak se nejrychleji naučit slovní druhy

Jak určit slovní druhy?
Někdy pomůže nejdříve určit, zda je dané slovo ohebné, nebo ne a podle toho pak vybírat z příslušných slovních druhů. Cvik je polovina úspěchu – zkuste co nejvíce určovat slovní druhy, najděte si nějaká cvičení, zkoušejte si slovní druhy určovat i ve větách z novin či knížky.6. Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů. Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (např.Neohebné slovní druhy mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat. 6. Příslovce popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností (včera, tady, komů, zeleně). 7. Předložky určují časové nebo místní umístění předmětů, osob, dějů, okolností (na, k, s, okolo).

Co Urcujeme u Ohebnych slovních druhů : U prvních čtyř ohebných slovních druhů určujeme mluvnické kategorie pádu, čísla a rodu. Dále u nich (vyjma některých zájmen a číslovek) definujeme tzv. jmenný vzor. Ten ale není mluvnickou kategorií, nýbrž jakýmsi nástrojem k určení správného tvaru jednotlivých slov, správné koncovky.

Jak se naucit slovní druhy

Zkuste co nejvíce určovat slovní druhy, najděte si nějaká cvičení, zkoušejte si slovní druhy určovat i ve větách z novin či knížky. Svoje řešení si můžete kontrolovat podle slovníku (třeba Slovník spisovné češtiny uvádí u jednotlivých slov i slovní druhy a příkladová spojení).

Jak se rychle naučit učivo : 9 tipů jak se efektivně učit

 1. Zjistěte, jak nejlépe vstřebáváte informace.
 2. Najděte si klidné a soustředěné místo, kde se vám dobře učí
 3. Procvičujte vybavení informací bez pomoci textu.
 4. Střídejte čtení a opakování nahlas.
 5. Využijte alternativní zábavné zdroje informací
 6. Opakujte si látku v intervalech a střídejte témata.

Zkuste co nejvíce určovat slovní druhy, najděte si nějaká cvičení, zkoušejte si slovní druhy určovat i ve větách z novin či knížky. Svoje řešení si můžete kontrolovat podle slovníku (třeba Slovník spisovné češtiny uvádí u jednotlivých slov i slovní druhy a příkladová spojení).

V češtině rozlišujeme následujících 10 slovních druhů:

 • podstatná jména (Substantiva)
 • přídavná jména (Adjektiva)
 • zájmena (Pronomina)
 • číslovky (Numeralia)
 • slovesa (Verba)
 • příslovce (Adverbia)
 • předložky (Prepozice)
 • spojky (Konjunkce)

Jaký druh je Když

Spojka podřadicí (hypotaktická)

Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném. Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.určujeme u nich OSOBU, ČÍSLO, ZPŮSOB a ČAS, později i ROD, VID a DOKONAVOST.Příslovce popisují bližší okolnosti nějakého děje. Říkají nám, kdy, jak a kde se něco stalo. Odpovídají na otázky jak, kdy, kde, odkud, kam, dokdy a podobně.

Optimální doba učení bez přestávky je zhruba hodina. Někteří z nás se dokážou soustředit i delší dobu. Můžete si vyzkoušet pozorovat sami na sobě, kdy vám začínají odlétat myšlenky od učení, a začnete přemýšlet nad tím, co byste ještě měli udělat, kam byste měli zajít a co byste měli vymyslet.

Kdy je nejlepší čas se učit : Studie mají tendenci se shodnout, že nejlepší denní čas pro učení je poledne. Vědci se však již neshodnou na tom, co je poledne. Jedním z nejvíce opakovaných odhadů je fakt, že existují dvě optimální doby: od 10:00 do 14:00 a pak od 16:00 do 22:00, s obdobím únavy uprostřed.

Kdy se děti učí slovní druhy : tř.): Úvod do slovních druhů, podstatná jména. Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 2. ročníku poznávat slovní druhy.

Jak se ptát na slovní druhy

Tipy k určování slovních druhů

Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO. Ptáme se na ně JAKÝ, KTERÝ, ČÍ Zkusíme si za zájmeno dosadit slovo, které zastupuje.

Spojka podřadicí (hypotaktická)

Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném. Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.Slovesa jsou ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost, stav, děj nebo změnu stavu. Sloveso je ve většině případů ve větě přísudkem. Slovesa lze časovat, což znamená, že mění svůj tvar podle času, v němž se děj odehrává. Příklady sloves: běžet, myslet, dělat, skákat, koupit, vyhodit, rozhodnout.

Jak se rozdělují slovesa : Slovesa dělíme na: plnovýznamová – mají samostatný věcný význam: akční (činnostní) – vyjadřují činnost, vycházející od nějakého činitele: předmětová – váží k sobě předmět ustálenou vazbou (předložkově, bezpředložkově, v 2., 3., 4.