Antwort Jak ukončit průvodní dopis? Weitere Antworten – Jak zakončit životopis

Jak ukončit průvodní dopis?
Závěr: o každý strukturovaný životopis by měl být zakončen datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem. V případě, že zasíláte životopis elektronickou poštou, podpis formou vloženého oskenovaného obrázku se nepřipojuje, stačí pouze napsané jméno a příjmení. je velmi důležitou součástí při žádosti o práci či stáž.Průvodní dopis

 1. Vždy začínejte oslovením.
 2. Buďte struční, pište v krátkých odstavcích.
 3. Zdůrazněte souvislost mezi Vámi a danou pozicí, proč reagujete právě na tuto pozici, jaké zkušenosti z Vás dělají toho pravého kandidáta.
 4. Zmiňte, proč chcete pracovat v dané společnosti a co do ní přinesete.

Pokud oslovení uchazeč nezná, může použít „Vážené vedení“ nebo „Vážení“. Kromě oslovení by měl personalista vědět, kdo je autorem motivačního dopisu, Měl by tedy obsahovat kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) týkající se uchazeče, ale také adresu firmy, kam se hlásí.

Co zmínit v motivačním dopise : Hlavní část dopisu může uvádět také vaše vzdělání, získaná osvědčení a relevantní dovednosti. Můžete se zmínit o svých ambicích do budoucna, zejména pokud se týkají pozice, o kterou se ucházíte. Pečlivě si prostudujte popis nabízené pracovní pozice a ukažte, že vyhovujete požadavkům na dané místo.

Jak by měl vypadat průvodní dopis

Průvodní dopis pište na míru inzerátu, na který reagujete. Patří do něj stručné a jasné informace typu proč životopis posíláte, co vás na inzerátu zaujalo, nebo co můžete nabídnout. Informace, které se personalista dočte v životopise je zbytečné je opakovat, ale důležité je vyzdvihnout zkušenosti a znalosti.

Co nesmi chybet v životopise : V profesním životopisu nesmí chybět celé jméno, dosažené vzdělání a kontakt e-mail, telefonní číslo, adresa). Zbytek je tak trochu balast.

Co má obsahovat průvodní dopis

 • Název společnosti, adresa.
 • Nadpis, titul, headline: Věc – Žádost o zaměstnání,…
 • Oslovení osoby: Vážení; Vážený/á pane/í jen včetně titulu a příjmení
 • Vlastní text.
 • Ukonči průvodní dopis pozdravem a poděkováním.
 • Podepiš se nad jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje.
 • Uveď datum a místo napsání žádosti.


V případě, že píšeme neznámé osobě, je vhodné užít např. vážená paní, vážený pane. Píšeme-li např. nějakému konkrétnímu zaměstnanci, u nějž je nám známa jeho pracovní pozice, je někdy možné ji pro oslovení využít: vážený pane vedoucí, vážená paní účetní apod.

Co se píše na konec motivačního dopisu

Závěr dopisu by měl být zdvořilý a měl by obsahovat poděkování. Můžete ho zakončit například takto: Případné dotazy Vám rád/a zodpovím na osobní schůzce. Těším se na osobní setkání. Pokud bych dle Vašeho názoru byl/a vhodným/vhodnou kandidátem/kandidátkou, velmi ráda se dostavím na osobní pohovor.Průvodní dopis je v podstatě odpověď na inzerát. Jde o krátký stručný jednoduchý text, se snahou vzbudit zájem o přiložený životopis. Součástí reakce na inzerát by měl být vždy. Motivační dopis je detailnější, více osobní a výrazně delší formální text.Průvodní dopis začněte zdvořilým pozdravem a pokračujete vysvětlením, o jakou konkrétní pozici se ucházíte a kde jste se o ní dozvěděli. Můžete ve stručnosti zmínit vaši motivaci – proč vás právě tato pracovní nabídka zaujala a jakou pro ni máte kvalifikaci (například, že už 10 let působíte v oboru).

Do těla e-mailové zprávy napište stručný průvodní dopis. Ten by měl obsahovat kromě oslovení a kompletních kontaktních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefon) i informace o tom, o jakou pracovní pozici se chcete ucházet a proč. Vhodné je adresáta upozornit, že přílohou posíláte svůj profesní životopis.

Co napsat do životopisu za zájmy : Spíše než „koníčky“ nazvěte oddíl životopisu „ZÁJMY“ nebo „VOLNOČASOVÉ AKTIVITY“. „ZÁJMY“ je vhodné použít tam, kde se jedná o aktuální koníčky v pravém slova smyslu – cvičení jógy, hraní tenisu, studium japonštiny a japonské kultury, golf… Ne všechny koníčky se vlezou pod výraz „ZÁJMY“.

Které údaje nesmí chybět v žádosti o zaměstnání : Obsahovat by měl především informace o vašich schopnostech, zkušenostech a dosažené kvalifikaci, ale i o druhu vykonávané práce, typu pracovní smlouvy, odpracované době, zda bylo důvodem k odchodu ze zaměstnání hrubé porušení pracovních povinností, zda jsou ze mzdy prováděny srážky apod.

Jak správně napsat průvodní dopis vzor

Co má obsahovat průvodní dopis

 1. Název společnosti, adresa.
 2. Nadpis, titul, headline: Věc – Žádost o zaměstnání,…
 3. Oslovení osoby: Vážení; Vážený/á pane/í jen včetně titulu a příjmení
 4. Vlastní text.
 5. Ukonči průvodní dopis pozdravem a poděkováním.
 6. Podepiš se nad jméno a příjmení
 7. Kontaktní údaje.
 8. Uveď datum a místo napsání žádosti.


S pozdravem, S přátelským pozdravem, Se srdečnými pozdravy, v e‑mailu lze také S přáním pěkného dne –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ za těmito pozdravnými formulemi se nepíše žádné interpunkční znaménko, větné s pokračováním na dalším řádku, např.Děkuji za Vaši pomoc, Děkujeme za vaši pozornost, Děkuji za Váš/i [trpělivost/ čas/ spolupráci].

Jak odpovědět na brigádu : Jak odpovědět na inzerát brigády – vzor

[pár slov o tom, kdo jste a proč byste chtěl/a pracovat pro tuto společnost, vaše nejdůležitější zkušenosti a dovednosti relevantní pro danou pozici, časové možnosti – pokud firma chce motivační dopis, uveďte tyto informace v něm]. Rád/a se s Vámi setkám na pohovoru.