Antwort Jak udělat z Fotky Soubor PDF? Weitere Antworten – Jak udělat z více fotek jeden soubor PDF

Jak udělat z Fotky Soubor PDF?
Vyberte soubory, které chcete sloučit pomocí nástroje aplikace Acrobat pro sloučení PDF. V případě potřeby změňte pořadí souborů. Klikněte na tlačítko Sloučit soubory. Přihlaste se, abyste mohli sloučený soubor stáhnout nebo nasdílet.Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat a poté vyberte možnost Upravit soubor PDF > Obrázek. V dialogovém okně vyberte soubor obrázku, který chcete vložit. Vyberte místo, kam chcete obrázek vložit, nebo tažením při vkládání změňte jeho velikost.Uložení ve formátu PDF

Klepněte na Tisk. Na tabletu se zobrazí stránka Uložit výstup jako . Zvolte umístění svého PDF, zadejte nový název a klepněte na Uložit. V telefonu se PDF automaticky uloží do složky dokumenty .

Jak převést do PDF : Vyberte Soubor > Tisk > Tisk (v PowerPointu vyberete jeden ze tří formátů). V rozevírací nabídce v části Tiskárna vyberte Uložit jako PDF a pak vyberte Uložit. Pak v nabídce Průzkumníka, která se otevře, můžete soubor PDF pojmenovat, zvolit, kam ho chcete uložit, a pak vybrat Uložit.

Jak dát soubory do jednoho PDF

Otázky a odpovědi

 1. Klikněte na box výběru souboru ve vrchní části stránky a vyberte soubory, které chcete spojit.
 2. V případě potřeby opravte pořadí souborů použitím funkce Drag and drop (táhni a pusť). Začnete spojování souborů odpovídajícím tlačítkem.
 3. Nakonec, uložte spojené soubory jako jeden PDF soubor.

Jak dát fotky do jednoho souborů : Jak sloučit soubor JPG

 1. Otevřete prohlížeč na webu aplikace JPG zdarma a přejděte do nástroje sloučení.
 2. Kliknutím do oblasti předání souboru nahrajte soubory JPG nebo přetáhněte soubory JPG.
 3. Klepnutím na tlačítko „SLOČENÍ“ spusťte slučování souborů.
 4. Okamžitě stáhněte, zobrazte nebo odešlete sloučený soubor jako e-mail.

Na pásu karet vyberte tlačítko Soubor. Vyberte možnost Uložit jako. V podokně Uložit jako vyberte Stáhnout jako PDF a otevřete dialogové okno Microsoft Word pro web. Uvidíte odkaz ke stažení dokumentu ve formátu PDF.

Otevřete aplikaci Fotky na vašem iPhonu a najděte fotky, které chcete použít. Klepněte na Vybrat a vyberte jednu či více fotografií. Klepněte na Sdílet a vyberte možnost Knihy. Fotografie se automaticky převedou na soubor PDF a otevřou se v aplikaci Knihy.

Jak udělat z fotky PDF Android

Z fotografie do PDF

Stačí jen pomocí aplikace Adobe Scan v mobilním zařízení pořídit fotografii a sdílet ji jako PDF. Můžete dokonce sloučit více souborů do jediného dokumentu PDF.Spusťte aplikaci Acrobat a zvolte Nástroje > Vytvořit PDF. Vyberte typ souboru, ze kterého chcete vytvořit PDF: jeden soubor, více souborů, skener nebo jinou možnost. V závislosti na typu souboru klikněte na Vytvořit nebo Další. Podle zobrazených pokynů vytvořte dokument PDF a uložte ho do požadovaného umístění.Překlad dokumentů

 1. V prohlížeči přejděte na Překladač Google.
 2. Nahoře klikněte na Dokumenty.
 3. Vyberte zdrojový a cílový jazyk.
 4. Klikněte na Procházet počítač.
 5. Najděte soubor, který chcete přeložit.
 6. Klikněte na Zobrazit překlad nebo Stáhnout překlad.


Naskenování papírového dokumentu do PDF pomocí přednastavení (Windows)

 1. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener > [přednastavení dokumentu].
 2. Zvolte možnost Skenovat.
 3. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a vyberte OK.

Jak otočit a uložit PDF : Postup otáčení stránek v souboru PDF:

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.
 2. Vyberte nástroj Uspořádat stránky: Zvolte Nástroje > Uspořádat stránky.
 3. Zvolte stránky, které chcete otočit:
 4. Otočte stránky:
 5. Uložte PDF:

Jak dát dva obrázky do jednoho : Sloučení obrazců

 1. Vyberte obrazce, které chcete sloučit: Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pak vyberte jednotlivé obrazce.
 2. Na kartě Formát obrazce vyberte ve skupině Vložit obrazcemožnost Sloučit obrazce .
 3. Vyberte požadovanou možnost Sloučit.

Jak vytvořit PDF formulář

Vytváření vyplnitelných souborů PDF:

 1. Otevřete Acrobat: Klikněte na kartu Nástroje a vyberte Připravit formulář.
 2. Vyberte soubor nebo naskenujte dokument: Acrobat automaticky analyzuje váš dokument a přidá pole formuláře.
 3. Přidejte nová pole formuláře:
 4. Uložte vyplnitelné PDF:


Úpravy obrázku v externím grafickém editoru

 1. Na kartě Domů vyberte nástroj Editace.
 2. Klikněte levým tlačítkem myši na obrázek, který chcete upravovat.
 3. Poté se obrázek otevře v externím grafickém editoru.
 4. Nyní provedeme jednoduchou úpravu obrázku.
 1. Přejděte do Nastavení > Fotoaparát.
 2. Klepněte na Formáty.
 3. Klepněte na Nejkompatibilnější. Toto nastavení je k dispozici jen na zařízeních, která můžou ukládat média ve formátech HEIF nebo HEVC a která používají iOS 11 nebo novější, případně iPadOS.
 4. Všechny nové fotky a videa teď budou používat formát JPEG, resp. H. 264.

Jak přeložit text z fotky iPhone : Otevřete na iPhonu aplikaci Přeložit a pak klepněte na volbu Fotoaparát. Vyberte jazyk, do kterého chcete vybraný text přeložit. Podržte iPhone tak, aby zadní fotoaparát mohl překládat texty ve vašem okolí. Poznámka: Jak pohybujete zadním fotoaparátem, texty v okolí se překládají v reálném čase.