Antwort Jak správně pěstovat švestky? Weitere Antworten – Jak se starat o švestky

Jak správně pěstovat švestky?
Kromě toho potřebují švestky dostatek živin, takže zejména dostatek humusu, při sázení pak přidat kompost a pravidelně přihnojovat. Švestka potřebuje dostatek vody, zejména v době, kdy se vyvíjejí plody, ale nesnáší trvale zamokřené půdy. Budete-li se o švestku dobře starat, bude plodit za 4 až 6 let.Sázení švestek

Švestkám se daří v mírně vlhké půdě, naopak trvalé přemokření nesnášejí. V suchých půdách mohou plody předčasně opadat a ve velmi studených polohách můžete bojovat s tím, že plody nedozrají. Výsadba švestky se provádí na podzim (od září do listopadu) nebo na jaře (od března do konce dubna).Při výsadbě je důležité zasadit stromek do správné hloubky. Stromek má být zasazený tak hluboko, jak rostl ve školce, to je asi 5 cm nad tím místem, kde kmínek přechází v kořeny.

Proč mi švestka neplodí : Zastínění koruny nebo nesprávné rozlišení květních pupenů během vegetačního období může být prvním problémem, který se vyskytne při nesprávně provedeném řezu. Málo prosvětlená koruna nebo ponechání příliš mnoha přebytečných větví může strom oslabit a snížit jeho plodnost na naprosté minimum.

Proč padají švestky

Vajíčka začínají klást 10–12 dní po odkvětu švestek, samotné období kladení trvá 2–3 týdny. Celý vývoj larvy probíhá uvnitř pecky, kterou larva vyžírá. V důsledku tohoto poškození plody ukončují růst, předčasně se vybarvují, mumifikují a ve většině případů opadávají. Opad plodů lze pozorovat již na počátku července.

Kdy a jak stříhat švestky : Řez švestek doporučujeme provádět hned z jara po vykouknutí prvních pupenů. Řez švestky na jaře totiž nekomplikují listy a lépe je tak vidět, co by se mělo prostříhat. Prořezání švestky v únoru spadá do kategorie mýty a pověsti. Je však možné nahradit jaro druhou polovinou června nebo dobou po sklizni.

V blízkosti švestek bychom neměli nechávat žádné sasanky. Jsou totiž náchylné na stejné plísňové choroby. Maliny trochu lépe prospívají, pokud pod nimi roste vratič, česnek anebo aksamitníky.

Švestky patří mezi ovoce, které není příliš náročné na teplo. Chcete-li je však pěstovat v oblasti, kde dřív přichází zima, raději se vyvarujte těch nejpozdnějších odrůd, aby vás o plody nepřipravil mráz. Obecně se švestkám daří na mírně vlhkých půdách, trvalé zamokření však nesnášejí.

Jak správně zasadit strom

Nejprve v místě, kde chcete strom zasadit, vyhloubíte rýčem jámu. Ta by měla být asi dvakrát tak velká jako kořenový bal stromu a dostatečně hluboká. Rycími vidlemi nebo něčím podobným nakypříte půdu v jámě a nasypete do ní trochu kompostu. Především u listnatých stromů doporučujeme před zasazením zastřihnutí.Zahrádkářům doporučuji vysadit jednu řadu vřeten slivoní na slaběji vzrůstných podnožích, vzdálenost mezi stromky by měla být 1,5–1,8 m. Tolerantní odrůdy volte podle doby zrání plodů, abyste mohli ovoce sklízet od poloviny července až do poloviny října.„Je to škůdce, dalo by se říci, že se jedná o mouchu, které se jmenuje pilatka švestková. Klade vajíčka do malých plůdků po odkvětu a z nich se líhne takzvaná housenice. Ta nezralý plod vykousne a švestka zhruba do 14 dnů opadá. Jestli má zahrádkář letošní úrodu napadenu pilatkou, zjistí poměrně lehce.

Jarní postřik stromů (jabloní, třešní, švestek, drobného ovoce okrasných dřevin a rostlin,…) aplikujeme ke konci vegetačního klidu, na počátku rašení, do stádia zeleného až růžového poupěte, kdy už jsou škůdci vylíhlí.

Proč hnijí švestky na stromě : Na plodech hnědé rychle se rozšiřující hnilobné skvrny. Postupná hniloba celých plodů. Hniloba začíná nejčastěji od místa poranění (poškození živočišnými škůdci, krupobitní poškození, praskání plodů). Z napadených plodů mohou patogeny prorůstat do větévek, napadené větévky vadnou a zasýchají.

Na co pomáhají švestky : Patří tedy k potravinám, které nezpůsobují žádné radikální změny v hladinách cukru v krvi, což ocení diabetici. Výborně se hodí při redukčních dietách, samy o sobě podporují hubnutí, zrychlují metabolismus a napomáhají vyprazdňování. Velmi dobře zasycují, už pět švestek zažene hlad.

Jak se stříhá Švestka

Jak omladit starou švestku Staré odplozené větve se omlazují pomocí vlků, které rostou směrem vzhůru v místě před ohnutím větví pod vodorovnou úroveň. Takový vlk na konci května zakraťte za cca 5. listem (o jeden list výše než chcete) a v červnu odstraňte horní letorost.

Většinou je dobré kombinovat pouze dvě rostliny. Pokud byste jich chtěli pěstovat společně více, počet možných kombinací už není tak velký. Vzájemně se podporují nebo jsou k sobě neutrální například cibule, mrkev, hrách a kopr. Zkuste klidně i kombinaci jahody, česnek, pórek a polníček.Do jámy nejdříve zatlučte kůl. Zvolte jižní stranu, aby chránil kmínek před spálením sluncem. Poté umístěte stromek, rozložte pravidelně kořeny a začněte zasypávat zeminou, ideálně vylepšenou uleželým kompostem. Dbejte na to, aby se substrát dostal i pod kořeny a mezi ně – stromkem proto párkrát poklepte.

Kam zasadit švestku : Stanoviště by mělo být teplé, dostatečně chráněné před severními větry, volíme spíše západní až jihozápadní stranu. Nejmenší spon by měl být o velikosti 5-6×3-4m.