Antwort Jak správně psát e-maily? Weitere Antworten – Jak se píše správně e-mail

Jak správně psát e-maily?
Pokud se přikloníme k psaní „e-mail“ a „on-line“, je třeba vědět, že správně se píší se spojovníkem, nikoli s pomlčkou (která je delší než spojovník). Pozor na jejich záměnu, k níž mezi laiky obecně často dochází. S e-mailem souvisí další zajímavé slovo „zavináč“.Každý váš e-mail by měl pokud možno být:

 1. Jasný (clear) Pokud píšete mail, ze všeho nejdůležitější je uvědomit si – co je váš cíl
 2. Výstižný a stručný (concise)
 3. Konkrétní (concrete)
 4. Správný a bezchybný (correct)
 5. Souvislý a ucelený (coherent)
 6. Kompletní (complete)
 7. Zdvořilý a slušný (courteous)

Napište konkrétní důvod, proč e-mail píšete. Nepoužívejte slovní spojení Dovoluji si vás (kontaktovat, informovat…). Tím, že e-mail píšete, tak už jste si dovolili. I když jsou profesionální e-maily formálnější než běžné e-maily přátelům, není nutné to s formálností přehánět.

Co musí obsahovat email : E-mail by měl obsahovat stejné náležitosti jako „papírový“ dopis, tedy:

 • Počáteční oslovení – pozdrav. Pozor si přitom dávejte na správné skloňování příjmení mužů – např.
 • Závěrečný pozdrav – e-mail zakončete závěrečným pozdravem a v případě oficiálních e-mailů nezapomeňte připojit své kontaktní informace.

Jak vypadá e-mail

Moderní internetová adresa má tvar [email protected], přičemž část před znakem @ je místní část adresy, často uživatelské jméno příjemce zprávy, a část za @ je internetová doména.

Jak spravne napsat online : V psaných projevech se můžete setkat s dvěma různými tvary: online a on-line. Obě varianty (jak ta psaná dohromady, tak i ta se spojovníkem) jsou podle Akademického slovníku cizích slov považovány za spisovné.

Nezapomeňte e-mail zahájit oslovením. V oficiální komunikaci není zahájení e-mailu pozdravem považované za vhodné. Obvykle je oslovení ve formě Vážený pane/Vážená paní a následuje oslovení akademickým titulem, funkcí nebo příjmením. Za oslovením se vždy píše čárka a další řádek by měl začínat malým písmenem.

Slovní spojení „s pozdravem“ je jednou z nejčastějších formulací uváděných před podpisem (zejména) v oficiální korespondenci. Někdy se také doplňuje, o jaký pozdrav se jedná – můžeme se loučit „s přátelským pozdravem“, „se srdečným pozdravem“, případně „s uctivým pozdravem“.

Co nesmí obsahovat emailová adresa

Samotná e-mailová adresa může být složena pouze z vymezeného okruhu znaků, mezi něž patří písmena anglické abecedy a vybraná interpunkční znaménka, například tečka, spojovník nebo podtržítko. Písmena jiných abeced včetně písmen s diakritikou se nepoužívají, rovněž mezera nesmí být v adrese obsažena.Děkuji za Vaši pomoc, Děkujeme za vaši pozornost, Děkuji za Váš/i [trpělivost/ čas/ spolupráci].V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti.

Podle NASCS píšeme on-line nebo online (převažuje psaní se spojovníkem) a off-line.

Jak správně oslovit v mailu : Nezapomeňte e-mail zahájit oslovením. V oficiální komunikaci není zahájení e-mailu pozdravem považované za vhodné. Obvykle je oslovení ve formě Vážený pane/Vážená paní a následuje oslovení akademickým titulem, funkcí nebo příjmením. Za oslovením se vždy píše čárka a další řádek by měl začínat malým písmenem.

Co napsat na konec e-mailu : Nejvhodnějším způsobem zakončení formálního e-mailu jsou formulky „S pozdravem“, „S úctou“ nebo „S přáním hezkého dne“. Nakonec uveďte své jméno a příjmení, popřípadě další kontakt na vás.

Co má obsahovat adresa

Skládá se proto z označení adresáta (u fyzických osob jméno a příjmení, u právnických osob název, právní forma a případně i název organizačního útvaru, pracoviště nebo jméno a příjmení, popřípadě funkce konkrétního pracovníka) a místa dodání, tedy zpravidla specifikaci konkrétní budovy.

Zakončení a podpis

Nejvhodnějším způsobem zakončení formálního e-mailu jsou formulky „S pozdravem“, „S úctou“ nebo „S přáním hezkého dne“. Nakonec uveďte své jméno a příjmení, popřípadě další kontakt na vás.Zásady správně napsaného poděkování

 • Poděkování musí být osobní, tzn.
 • Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
 • Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
 • V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
 • Nepleťte do něj jiné záležitosti.

Kdy se píše byly a byli : Základní pravidlo pro shodu přísudku s podmětem v množném čísle je, že pokud je podmět v rodě mužském životném, píšeme -i (muži byli), pokud je v rodě mužském neživotném anebo ženském, píšeme -y (stoly byly, ženy byly), pokud je v rodě středním, píšeme -a (prasata byla).