Antwort Jak sloučit obrázky do jednoho souboru? Weitere Antworten – Jak sloučit obrázky do jednoho souborů

Jak sloučit obrázky do jednoho souboru?
Jak sloučit soubor JPG

 1. Otevřete prohlížeč na webu aplikace JPG zdarma a přejděte do nástroje sloučení.
 2. Kliknutím do oblasti předání souboru nahrajte soubory JPG nebo přetáhněte soubory JPG.
 3. Klepnutím na tlačítko „SLOČENÍ“ spusťte slučování souborů.
 4. Okamžitě stáhněte, zobrazte nebo odešlete sloučený soubor jako e-mail.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Pokud budete chtít seskupit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Seskupit.
 2. Pokud budete chtít seskupit obrazce a další objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Seskupit.

Vyberte skupinu obsahující objekt nebo objekty, které chcete oddělit od ostatních. Přejděte na Formát obrazce > Formát obrázku > Uspořádat >Skupinu a zvolte Oddělit.

Jak ukotvit obrázky ve Wordu : Vyberte obrázek. Vyberte ikonu Možnosti rozložení . Vyberte Zobrazit další a pak vyberte Zamknout ukotvení.

Jak sloučit obrázky do PDF

Z fotografie do PDF

Stačí jen pomocí aplikace Adobe Scan v mobilním zařízení pořídit fotografii a sdílet ji jako PDF. Můžete dokonce sloučit více souborů do jediného dokumentu PDF.

Jak udělat z více fotek jeden soubor PDF : Vyberte soubory, které chcete sloučit pomocí nástroje aplikace Acrobat pro sloučení PDF. V případě potřeby změňte pořadí souborů. Klikněte na tlačítko Sloučit soubory. Přihlaste se, abyste mohli sloučený soubor stáhnout nebo nasdílet.

Na kartě Rozložení stránky nebo Rozložení klikněte na Sloupce. V dolní části seznamu zvolte Další sloupce. V dialogovém okně Sloupce upravte nastavení v části Šířka a mezery a zvolte šířku sloupce a mezery mezi sloupci. Pokud chcete sloupce s různou šířkou, zrušte zaškrtnutí políčka u položky Rovná se šířka sloupce.

Vyberte odstavce, které chcete rozdělit do sloupců. Vyberte Rozložení > Sloupce a pak zvolte požadované možnosti.

Jak ve Wordu umístit dva obrázky vedle sebe

V aplikacích Office můžete rychle zarovnat objekty (například obrázky, obrazce, textová pole, Obrázky SmartArt a Objekt WordArt. Důležité informace: V Word a Outlooku musíte nejprve ukotvit více objektů, než je vyberete. Vyberte jeden objekt. Pak stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte další objekty.Přidání nebo změna obrázku na pozadí nebo vodoznaku

Přejděte na Návrh nebo Rozložení a vyberte Vodoznak. Vyberte Obrázek > Vyberte Obrázek, procházejte soubory obrázků a vyberte obrázek, který chcete použít. Vyberte Vložit.Klikněte pravým tlačítkem na obrázek, který chcete uložit jako samostatný soubor obrázku, a potom klikněte na příkaz Uložit jako obrázek. V seznamu Uložit jako typ vyberte požadovaný formát souboru. Do pole název souboru zadejte nový název obrázku nebo přijměte navrhovaný název souboru.

Sloučení obrazců

 1. Vyberte obrazce, které chcete sloučit: Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pak vyberte jednotlivé obrazce.
 2. Na kartě Formát obrazce vyberte ve skupině Vložit obrazcemožnost Sloučit obrazce .
 3. Vyberte požadovanou možnost Sloučit.

Jak vložit obrázek do PDF souboru : Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat a poté vyberte možnost Upravit soubor PDF > Obrázek. V dialogovém okně vyberte soubor obrázku, který chcete vložit. Vyberte místo, kam chcete obrázek vložit, nebo tažením při vkládání změňte jeho velikost.

Jak skenovat do jednoho souborů PDF : Naskenování papírového dokumentu do PDF pomocí přednastavení (Windows)

 1. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener > [přednastavení dokumentu].
 2. Zvolte možnost Skenovat.
 3. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a vyberte OK.

Jak se dělají sloupce ve Wordu

Na kartě Rozložení stránky nebo Rozložení klikněte na Sloupce. V dolní části seznamu zvolte Další sloupce. V dialogovém okně Sloupce upravte nastavení v části Šířka a mezery a zvolte šířku sloupce a mezery mezi sloupci.

Přidání konce oddílu

 1. Vyberte místo, kde má nový oddíl začínat.
 2. Přejděte na Rozložení > Konce.
 3. Zvolte požadovaný typ konce oddílu: Další stránka Konec oddílu začíná nový oddíl na následující stránce. Spojité Konec oddílu začíná nový oddíl na stejné stránce.

Vyberte dva nebo více sloupců, které potřebujete sloučit. Pokud chcete vybrat více než jeden sloupec souvisle nebo nesouviseně, stiskněte shift+kliknutí nebo CTRL+kliknutí na každý další sloupec. Pořadí výběru nastaví pořadí sloučených hodnot. Vyberte Transformovat > Sloučit sloupce.

Jak vložit seznam obrázku a tabulek : Vložení seznamu obrázků

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit seznam obrázků.
 2. Klikněte na Odkazy > Vložit tabulku obrázků. Poznámka: Pokud Word dokument není maximalizován, nemusí být možnost Vložit tabulku obrázků viditelná.
 3. Formát a Možnosti můžete upravit v dialogovém okně Tabulka obrázků. Klikněte na OK.