Antwort Jak si udělat vízum? Weitere Antworten – Co potřebuji k vyřízení víza

Jak si udělat vízum?
Při podání žádosti o vízum k pobytu v ČR nad 90 dnů musíte předložit svůj cestovní pas a dále jednu fotografii (pokud vás na místě sami nevyfotí), doklad o zajištění ubytování na území České republiky, dále musíte prokázat, že máte dostatečné finanční prostředky k pobytu na území.19/05/2024

Typ víza Popis Výše poplatku (CZK)
K Snoubenec (snoubenka) nebo manžel (manželka) amerického občana 6360.00
L Vnitrofiremně přesunovaní zaměstnanci 4920.00
M Studentské (profesní) 4440.00
O Osoby s výjimečnými schopnostmi 4920.00

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 2 MB) pro vyřízení žádosti o udělení dlouhodobého víza stanoví standardně lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti a ve vybraných případech (za účelem studia, pedagogické činnosti nebo výzkumu) do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Jak funguje vízum : Vízum (latinsky carta visa) je dokument povolující vstup, případně opuštění, v určitém období na území státu, který vízum vydal. Vízum bývá vymezeno také důvodem pobytu. Obvykle jde o razítko nebo formulář vlepený do cestovního pasu, někdy je také vydáno jako samostatný dokument.

Kde sehnat vízum

Kde a jak získat vízum

O vízum můžete zažádat na zastupitelském úřadu dané země, v některých případech to jde i online nebo na přímo na letišti. Vízum je vhodné opatřit ještě před odletem. Vyřízení víza trvá až 30 dnů.

Jak dlouho trvá vyřízení povolení k pobytu : Jak dlouho bude vyřízení trvat V případě žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu zpravidla 60 až 270 dnů.

Schengenské vízum zpravidla umožňuje svému držiteli pobyt v rámci celého schengenského prostoru. Maximální délka krátkodobého pobytu na území členských států Schengenu je unijními předpisy stanovena na 90 dní v jakémkoli 180denním období.

Formulář žádosti o vízum je zdarma. Jak dlouho trvá vyřízení víza Žádost o schengenské vízum vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 10 pracovních dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Jak vyplnit žádost o vízum

Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení víza

 1. Žádost musí být vyplněna čitelně tiskacími písmeny latinské abecedy.
 2. Tiskopis žádosti se nesmí vyplňovat červenou barvou.
 3. Žadatel vyplňuje všechny rubriky, s výjimkou rubrik určených pro úřední záznamy.
 4. V případě, že požadované údaje nejsou známé, se rubrika nevyplňuje.

Většina států, které vás bez víza nepustí na své území, trvá na na osobní návštěvě konzulátu.

Stát Nejbližší zastupitelský úřad
Namibie Berlín
Severní Korea Praha
Guyana Londýn
Nauru Melbourne, Fidži

Žádost o vydání povolení k trvalému pobytu musíte podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra. Při osobním podání vám ministerstvo na základě vaší žádosti vydá potvrzení o podání a také vám sdělí číslo jednací, které je této žádosti přiděleno.

Trvalý pobyt občana třetího státu

 1. cestovní doklad.
 2. fotografii.
 3. doklad o zajištění ubytování
 4. doklad o finančním zajištění
 5. doklad o zkoušce z českého jazyka.

Kolik stojí Schengenske vízum : VÍZOVÉ POPLATKY:

STANDARDNÍ SAZBA
– SCHENGENSKÉ vízum (typ C, A) děti do 6 let zdarma
– DLOUHODOBÉ vízum (typ D) 2 500 Kč
– POVOLENÍ k pobytu (typ D) 2 500 Kč
– ZAMĚSTNANECKÁ a modrá karta (typ D) 5 000 Kč

Kam lze cestovat bez viza :

 • KOLUMBIE.
 • KOSTARIKA.
 • MALAJSIE.
 • MARSHALLOVY OSTROVY.
 • MAURICIUS.
 • MEXIKO.
 • MIKRONÉSIE.
 • MOLDAVSKO*

Kdy dostane cizinec trvaly pobyt

O žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu rozhodne Ministerstvo vnitra do 180 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je řízení přerušeno, např. na základě výzvy k doložení chybějících náležitostí, lhůta neběží.

Pokud chcete zaměstnat cizince, který v ČR dlouhodobě žije a má zde trvalý pobyt, žádné formuláře nepotřebujete. Cizinec s trvalým pobytem v ČR má stejné postavení jako český občan, může zde tedy bez speciálního povolení i pracovat.O vízum můžete zažádat na zastupitelském úřadu dané země, v některých případech to jde i online nebo na přímo na letišti. Vízum je vhodné opatřit ještě před odletem. Vyřízení víza trvá až 30 dnů.

Jak muze cizinec ziskat České obcanstvi : Způsoby získání českého občanství

České občanství lze získat několika způsoby: Narozením – alespoň jeden z rodičů musí být státním občanem ČR. Určením otcovství – pokud je otec státním občanem ČR a rodiče provedou souhlasné prohlášení před matričním úřadem nebo soudem – v některých případech je nutná genetická zkouška.